Klienti Poštovej poisťovne môžu ekologickejšie uzatvárať poistenie a komunikovať s poisťovňou

10.12.2020 (16:00)

Aj Poštová poisťovňa sa uberá smerom ekologickejšieho prístupu, ktorý vo svojich procesoch zohľadňuje čoraz viac firiem vo svete aj na Slovensku. Od novembra klientom ponúka možnosť elektronického doručovania zmluvnej dokumentácie.

„Je to jeden zo spôsobov ako prispieť k ochrane životného prostredia a zároveň skrátiť a zefektívniť čas obsluhy klienta,“ vysvetľuje hlavný dôvod tohto kroku riaditeľ úseku tvorby produktov a podpory predaja Poštovej poisťovne Ondrej Reichbauer. Klienti, ktorí pravidelne používajú svoju e-mailovú adresu, majú možnosť zvoliť si elektronické doručovanie zmluvnej dokumentácie zatiaľ pri najpredávanejšom individuálnom produkte Životné poistenie Užitočná poistka. Už budúci rok sa však vyhnú kope vytlačených papierov aj pri uzatváraní ďalších typov poistenia a dokumenty zaslané e-mailom si môžu archivovať vo svojom počítači. „Poisťovňa v budúcom roku rozšíri tento ekologický spôsob dojednávania poistenia aj do iných existujúcich produktov a bude podmienkou i pre vznik každého nového produktu,“ dodáva O. Reichbauer. Vďaka minimalizovaniu tlače dokumentov sa namiesto 27 strán vytlačia iba 4, čím sa ročne ušetria desaťtisíce kusov papiera. Klientovi je zmluvná dokumentácia zaslaná na ním nahlásenú e-mailovú adresu. V komunikácii s predajcom sa však klient stále môže rozhodnúť aj pre štandardnú, a to tlačenú verziu. Na základe približne tretinového záujmu o ekologickejšiu formu počas prvých dvoch týždňov od jej zavedenia v praxi poisťovňa očakáva, že záujem o ekoverziu zmluvnej dokumentácie porastie a v budúcom roku bude tvoriť až 50 % všetkých zmlúv.

Poštová poisťovňa sa tak pripája k dlhodobým aktivitám svojej materskej spoločnosti, Poštovej banky, ktorá ekologicky nielen koná, ale aj myslí. Už pred dvoma rokmi ukončila bezplatné zasielanie výpisov poštou k vybraným typom osobných účtov. Zelenú myšlienku malo aj zrušenie Dress code. Formálnosť v centrále banky vystriedala voľnosť v obliekaní a plytvanie peňazí za oblečenie nahradil ekologický prístup v otázke módy. Banka tak zároveň podporila tému udržateľnosti módy a negatívneho dopadu konzumnej spoločnosti na životné prostredie, ktorá je čoraz diskutovanejšou aj u nás.
 
Zdroj: Poštová banka, Foto: Matthew Henry, Burst.shopify.com