Koľko ľudí si sporí na dôchodok v 3. pilieri a ktorú DDSku si vyberajú najčastejšie

Autor: redakcia
10.11.2023 (12:00)

Nevyhnutnosť individuálneho sporenia na dôchodok je nespochybniteľná. Jednou z možností je aj doplnkové dôchodkové sporenie, tzv. tretí pilier. Pozrite si, z čoho si môžete vyberať.

Na Slovensku pôsobia 4 doplnkové dôchodkové spoločnosti:
  • UNIQA d.d.s.
  • NN Tatry-Sympatia, d.d.s.
  • Stabilita, d.d.s.
  • Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky
Od začiatku roka 2023 do konca septembra pribudlo do 3. piliera 65 846 nových účastníkov. Jednoznačne najväčšou DDSkou je NN Tatry-Sympatia, v ktorej si sporí na dôchodok takmer 423 tisíc ľudí. Zároveň táto DDSka zaznamenala aj najväčší prírastok nových účastníkov.
 
DDS Počet účastníkov v 3. pilieri k 30.9.2023*
NN Tatry-Sympatia, d.d.s. 424 660
DDS Tatra banky 297 442
UNIQA d.d.s. 130 660
Stabilita, d.d.s. 127 541
SPOLU 980 303
*zdroj: adds.sk

Dôležité fakty o 3. pilieri

Tretí pilier je dobrovoľný, vstúpiť doň môže každý človek od 18 rokov kedykoľvek počas pracovného života. Vstupujú do neho aj štyridsiatnici aj pätdesiatnici.
  • Nasporené peniaze sú majetkom účastníka.
  • Nasporená suma na dôchodkovom účte sa stáva predmetom dedičského konania.
  • Zhruba polovici účastníkov v 3. pilieri prispeva zamestnávateľ.
  • Ochrana účastníkov v treťom pilieri je daná zákonom 650/2004 Z. z., ktorý stanovuje presné pravidlá a limity v oblasti investovania DDSiek.
  • DDSky podliehajú dohľadu Národnej banky Slovenska.
Nárok na vyplácanie dôchodku z 3. piliera vzniká až dovŕšením dôchodkového veku. Predčasne si môžete vybrať peniaze iba raz za 10 rokov a prvýkrát tak môžete urobiť najskôr po 10 rokoch od uzatvorenia zmluvy. Vybrať môžete svoje príspevky, príspevky zamestnávateľa však nie.

Výkonnosť fondov v 3. Pilieri

Aj v 3. pilieri majú ľudia na výber niekoľko fondov, od konzervatívnych až po rizikové indexové fondy. Z dlhodobého hľadiska najvyššiu výkonosť dosahujú indexové fondy. V tabuľke si pozrite výkonnosť fondov od začiatku roka do 13.10.2023, pri každej DDSke uvádzame fond s najvyšším zhodnotením.
 
FOND Výkonnosť fondu od začiatku roka k 13.10.2023 *
NN Tatry-Sympatia, d.d.s. – indexový príspevkový fond 11,85%
Stabilita, d.d.s. indexový fond 11,31%
UNIQA d.d.s. – indexový globálny fond 9,60%
DDS Tatra banky – Comfort life 2060 5,98%
*Zdroj: adds.sk

Samozrejme, čím bližšie ste k dôchodkovému veku, tým by vaše portfólio v 3. pilieri malo obsahovať vyšší podiel konzervatívych fondov, ktoré majú síce nižší výnos, no zároveň aj nižšiu volatilitu.
 
Foto: Ivan Sedlák