Je možné zmeniť DDS-ku (3.pilier)? Poradíme ako nato

Autor: redakcia
14.06.2021 (14:30)

Pre väčšinu zamestnancov 3. dôchodkový pilier nie je povinný. Dokonca ani váš zamestnávateľ nie je povinný uzavrieť zmluvu s vašou DDS-kou. Čo teda v prípade, ak si sporíte v DDS-ke, s ktorou váš nový zamestnávateľ nemá uzavretú zmluvu? Banky.sk zisťovali, či je možné prejsť do inej DDS-ky.

Tretí dôchodkový pilier je sporenie na dôchodok, ktoré je povinné len pre zamestnancov, ktorí vykonávajú rizikové práce. Pre všetkých ostatných je to dobrovoľné sporenie. Keďže sporiť si na dôchodok vo viacerých pilieroch (1. a 2. pilier) sa odporúča, aj 3. pilier je dobrá voľba, ale nie pre každého a nie hocikedy.

Ak sa človek rozhodne sporiť si na penziu v 3.pilieri, musí si vybrať niektorú z Doplnkových dôchodkových spoločností (DDS). Tá spravuje úspory, investuje ich a vypláca po uplynutí doby sporenia penziu. Na trhu pôsobia štyri DDS-ky: NN Tatry sympatia, DDS Tatra banky, UNIQA DDS, Stabilita DDS.

Počas aktívneho pracovného života sa môžu vyskytnú ť rôzne situácie. Sporiteľ nemusí byť spokojný, so svojou DDS-kou, alebo jeho nový zamestnávateľ nemá podpísanú zmluvu s DDSkou, v ktorej si zamestnanec doteraz sporil. Pokiaľ zamestnanec nevykonáva rizikovú prácu(zdravotníci, tanečníci, hráči na dychové nástroje,...), zamestnávateľ nie je povinný uzavrieť zamestnávateľskú zmluvu s DDSkou. Ľudia preto majú možnosť DDS-ku vymeniť a pokračovať v sporení v inej DDS-ke. Odborníci však odporúčajú nemeniť doplnkovú dôchodkovú spoločnosť pred uplynutím jedného roka trvania sporenia. DDS-ky si v tomto prípade účtujú 5% poplatok z hodnoty nasporenej sumy. Preto je vhodné radšej počkať a po roku sporenia prejsť ku konkurencii bez poplatku.

Postup pri zmene DD-sky

Pri zmene DDS-ky musí sporiteľ podať písomnú žiadosť vo svojej dôchodkovej spoločnosti. Prípadne o to poprosiť svojho finančného poradcu. Pričom je potrebné priložiť fotokópiu zmluvy uzatvorenej s inou DDS-kou. Zákonom stanovená lehota na uskutočnenie prestupu je 30 dní odo dňa prijatia žiadosti.

Sporiť si vo viacerých DDS-kách je možné, ale nemá to veľký význam. Úspory sporiteľ len zbytočne roztriešti a bude platiť poplatky viacerým DDS-kám. „Ak chcete svoje investície diverzifikovať, môžete si vybrať sporenie vo viacerých fondoch a rozložiť tak svoje úspory. Považujem to za výhodnejšie ako sporenie vo viacerých DDS,“ vysvetľuje Daniela Tomášková, hovorkyňa NN Tatry – Sympatia.

Úspory z 3.piliera len tak ľahko nevyberiete

Keďže pri sporení na dôchodok ide o dlhodobé sporenie, zákonom sa určilo, že nárok na dôchodok vznikne až pri 62 rokoch. Lenže sporiteľ si môže vybrať vlastné úspory z 3. piliera už po 10. rokoch a následne raz za každých 10 rokov. Ak má niekto staršiu zmluvu spred roka 2014, môže si vybrať úspory aj skôr, vo veku 55 rokov.

„Predčasným výberom zmluva o doplnkovom dôchodkovom sporení nezaniká, pokračuje ďalej. O predčasný výber možno požiadať rovnako, ako o iné dôchodkové dávky z DDS, a to na základe žiadosti,“ vysvetľuje D.Tomášková. Formulár Žiadosť o priznanie predčasného výberu nájde sporiteľ na webe svojej DDS-ky.

Keďže 3. pilier je sporenie na dôchodok, odborníci odporúčajú nevyberať úspory veľmi skoro a ponechať si ich až do dôchodku. Tak či tak, človek si môže predčasne vybrať len svoje dobrovoľné príspevky a nie príspevky od zamestnávateľa, ktoré sú v tomto pilieri dôležité (najmenej 2 % z vymeriavacieho základu zamestnanca). Príspevky zamestnávateľa sú viazané na sporiacom dôchodkovom účte až do veku 62 rokov.

Niektorí odborníci na investovanie tiež tvrdia, že sporiť v 3. pilier bez príspevkov zamestnávateľa nemá význam. Živnostníkom sa preto toto sporenie veľmi neodporúča. Poplatky sú tam vysoké a „zhltnú“ čiastočne výnosy z investovaných úspor.

Na druhej strane DDS hovoria, že sporenie v 3. pilieri má význam aj bez príspevku zamestnávateľa. „Minimálne má takýto účastník možnosť získať daňovú úľavu na zaplatené príspevky,“ dodáva D. Tomášková. Úľava je však len do výšky 180 eur ročne. Ak si však sporiteľ sporí v 3 pilieri hoci len minimum 15 eur, pri správnom investovaní cez dôchodkové fondy si dokáže znásobiť svoje prostriedky na účte DDS aj bez príspevku zamestnávateľa. Konkrétny prepočet budúceho dôchodku zo všetkých pilierov si môžu sporitelia vypočítať na dôchodkových kalkulačkách.

Zmena fondov aj online

Každá DDS-ka má vo svojom portfóliu niekoľko príspevkových fondov, ktoré ponúka svojim klientom, od konzervatívnych dlhopisových až po rizikové indexové. Vo fáze sporenia, teda pred odchodom do dôchodku, môže sporiteľ zmeniť fond v ktorom si sporí kedykoľvek. Zmenu môže vybaviť priamo v DDS-ke, online alebo cez svojho finančného poradcu. Presuny úspor v rámci fondov rovnakej DDS-ky sú bez poplatku.

Dôležité je aj to, že fond môže sporiteľ zmeniť len vo fáze sporenia, teda pred začatím poberania penzie. Ak už niekto začne poberať dôchodok z 3. piliera, je preradený z príspevkového fondu do výplatného fondu a ten má DDS-ka len jeden. Prestúpiť medzi výplatnými doplnkovými dôchodkovými fondmi teda možné nie je.

Výhody a nevýhody 3 piliera

  • Tretí pilier je zásluhový. Všetko, čo si v ňom nasporíte je vaše a pri odchode do dôchodku si môžete úspory vybrať alebo nechať postupne vyplácať
  • Príspevky je možné odpočítať od základu dane vo výške najviac 180 eur za rok
  • Úspory v DDS sú predmetom dedenia
  • Do 3.piliera vám môže prispievať aj zamestnávateľ
  • Predčasný výber úspor je obmedzený.

Foto: Ivan Sedlák