Kryptomeny: Regulácia MiCA prinesie viac transparentnosti a ochrany pre investorov

Autor: redakčne upravené
21.07.2023 (10:40)

Svet kryptoaktív v celej EÚ, a teda aj na Slovensku, čakajú jednotnejšie pravidlá. V rôznych krajinách totiž platili rôzne predpisy a v niektorých dokonca regulácia úplne chýbala. Benefitovať by mali investori.

EÚ po dva a pol roku konzultácií definitívne schválila komplexný regulačný rámec Markets in Crypto Assets, tzv. MiCA. Cieľom nariadenia je zvýšiť transparentnosť pri nakladaní s kryptoaktívami, pôsobiť proti vzniku ekonomických a spotrebiteľských škôd a podvodov a tiež zjednotiť ich fungovanie naprieč krajinami EÚ.

Vyššia transparentnosť aj vymožiteľnosť práva

Svet kryptoaktív dnes už nie je len zábava pre IT nadšencov. Kryptoaktíva v nejakej podobe vlastní približne pol miliardy ľudí po celom svete a aj zhruba 300-tisíc Slovákov. Nakladanie s kryptoaktívami však u nás a ani v Európe nebolo jednotne regulované, prípadne túto oblasť upravovali viaceré zákony nepriamo. Vznikol tak nielen priestor pre šedú ekonomiku, pranie špinavých peňazí či daňové úniky, ale najmä chýbajúca regulácia vytvorila chaos v regulačných režimoch asi u každého krypto projektu a exponovala zákazníkov či investorov k väčším rizikám.

Cieľom schváleného rámca MiCA je nielen zabezpečiť transparentnosť a ochranu pred praním špinavých peňazí, ale predovšetkým poskytnúť väčšiu mieru ochrany spotrebiteľom, ktorí nakupujú kryptoaktíva a umožniť krypto projektom fungovať v EÚ jednoduchšie a predvídateľnejšie. Jednotný regulačný rámec totiž prináša právnu istotu aj pre poskytovateľov služieb kryptoaktív s jasným súborom noriem pre rôzne služby (vydávanie tokenov, výmena, úschova atď...). „Chýbajúca regulácia v oblasti krypta stavala obchodujúce protistrany do znevýhodnenej pozície, lebo ochrana ich práv bola len ťažko vymožiteľná. Absencia jasných pravidiel alebo akýchkoľvek regulačných obmedzení na jednej strane zdanlivo prináša množstvo "výhod" napríklad pri optimalizácii či krátení daní. Na druhej strane však so sebou nesie aj veľa nášľapných mín v nejednotnom výklade práva a v rozdielnych pravidlách v rôznych štátoch pri cezhraničných transakciách. Z dlhodobého hľadiska však takáto snaha o čiastočnú inštitucionalizáciu krypto prostredia predstavuje v ideálnom svete určite viac výhod ako nevýhod. MiCA, ako aj ostatná súvisiaca EÚ krypto regulácia, tak preto prináša väčšiu mieru predvídateľnosti aplikáciou zásad, ktoré sa používajú v tradičnej finančnej regulácii,“ vysvetľuje advokát a odborník Highgate Law & Tax na finančnú reguláciu Peter Varga.

Jedna licencia a stop šedej ekonomike

MiCA vytvára jednotné regulačné prostredie, v ktorom budú môcť poskytovatelia služieb kryptoaktív pôsobiť v rámci celej EÚ bez potreby samostatných licencií v každom členskom štáte. Po získaní licencie vo svojej krajine sa budú môcť passportovať do ostatných členských štátov únie a ponúkať služby na jednotnom európskom trhu. MiCA, ale aj ostatné legislatívne počiny EÚ v oblasti krypto aktív, ako sú napríklad zmeny v MIFID alebo DLT nariadenie, prinášajú väčšiu mieru predvídateľnosti. Doteraz totiž pri emisii tokenov na Slovensku ste pri ich distribúcií v iných členských štátoch museli spoznávať reguláciu každého štátu. MiCA by mala tento nekomfort do významnej miery eliminovať. Zároveň regulácia umožňuje využívanie technológie DLT pri vytváraní klasických finančných nástrojov, ako sú akcie alebo dlhopisy. Doposiaľ krajiny, ako je Slovensko, toto vôbec neumožňovali. Takže regulácia vo viacerých ohľadoch sprístupňuje DLT a blockchain širším masám podnikateľov a investorom v predvídateľnejšom móde,“ objasňuje Varga.

Podnikanie v oblasti kryptoaktív bude drahšie

Kým doteraz mohli na Slovensku obchodníci pri poskytovaní služieb v oblasti kryptom viac-menej voľne podnikať, po novom dostanú licenciu až na základe splnenia viacerých podmienok. MiCA tak pre spoločnosti (najmä startupy) podnikajúce v tejto oblasti prinesie aj zvýšenie nákladov. „Ide pritom nielen o náklady spojené s finančným vykazovaním, účtovníctvom a poradenstvom. Firmy poskytujúce služby v oblasti krypta budú musieť spĺňať prudenciálne požiadavky, požiadavky na organizáciu a riadenie spoločnosti, ale zároveň budú musieť byť aj dostatočne transparentní voči verejnosti. Tieto náklady by však mohli a mali byť vyvážené výhodami prístupu k jednotnému trhu EÚ a vyššej dôveryhodnosti zo strany spotrebiteľov,“ uzatvára Varga.

Ustanovenia MiCA nadobudnú účinnosť čiastočne v polovici a finálne na konci budúceho roka. Dovtedy budú musieť európske regulačné orgány vypracovať technické pravidlá, ako legislatívu implementovať. Na Markets in Crypto Assets nadviaže následne aj smernica DAC8. Na základe nej budú musieť spoločnosti ponúkajúce služby v oblasti kryptoaktív nahlasovať transakcie svojich klientov vnútroštátnym orgánom, a to v prípade domácich aj cezhraničných transakcií, pričom táto povinnosť sa bude uplatňovať od roku 2026.
Zdroj: Highgate Law & Tax, Foto: Sarah Pflug, burst.shopify.com