Kto spláca úver po rozvode?

Autor: redakcia
05.04.2019 (09:00)

Keď sa manželstvo blíži ku koncu mali by partneri vyriešiť aj svoje spoločné dlhy. Z pohľadu bánk je jedno, kto bude úver po rozpade manželstva splácať. Dôležité pre nich je iba to, aby bol solventný a platil načas.


Rozpad manželstva nie je príjemná záležitosť a nepríjemnejšou sa môže stať, ak sa okrem majetku manželia delia aj o dlhy vo forme úveru či hypotéky. BANKY.sk sa pozreli na niekoľko prípadov, ktoré sa bežne pri rozvode riešia.

Najjednoduchšie sa rieši prípad, keď si úver zobral manžel alebo manželka ešte pred svadbou. Vtedy nespadá do bezpodielového vlastníctva manželov (BSM) a splatiť ho musí len jeden z partnerov.

Zatajený úver

Zložitejší prípad nastane vtedy, ak majú riešiť splácanie úveru obaja manželia, pretože si ho zobrali už počas manželstva, takže spadá do BSM.

V praxi sa stáva napríklad to, že jeden z manželov si ešte pred rozvodom manželstva zoberie úver, o ktorom druhého manžela neinformuje. Pôžičku potom použije na osobnú potrebu. Ak by tento dlh druhý partner nechcel splácať, musí dokazovať na čo konkrétne boli prostriedky z takéhoto úveru použité. „V niektorých prípadoch je pre druhého manžela problematické uniesť dôkazné bremeno,“ dodáva Veronika Michalíková, advokátka A|K|MV advokátskej kancelárie.

Banky sa v praxi stretávajú s tým, že nie vždy je také jednoduché dospieť k dohode, s ktorou by boli spokojné obidve strany. „Najčastejšie jeden z manželov môže takéto konanie vnímať skôr ako akt pomsty a takýto proces komplikuje a zbytočne naťahuje,“ opisuje skúsenosti Lýdia Žáčková, hovorkyňa Poštovej banky. Pokiaľ sa manželia nedohodnú na podmienkach splácania úveru, väčšinou rozhodne súd. V prípade rozvodu existuje inštitút vysporiadania BSM. Je súčasťou procesu rozvodu a je to dohoda o tom, akým spôsobom manželia budú mať svoj spoločný majetok i záväzky rozdelené po rozvode. Na základe tejto dohody je možné pri hypotéke previesť nehnuteľnosť aj s hypotékou na jedného z partnerov, ktorý bude úver splácať.

Banka má nárok na zaplatenie úveru od ktoréhokoľvek z manželov. Zvyčajne si počká na výsledok súdu a dlh bude vymáhať od zodpovedného dlžníka alebo od oboch.

Ďalším problémom je mylná domnienka o tom, že ten z manželov, kto zarába viac, má väčšie právo na byt či dom. A teda si nárokuje na výlučné vlastníctvo nehnuteľnosti bez ďalšieho vysporiadania s argumentom, že splátky hypotéky a náklady na domácnosť išli výlučne z jeho príjmu. „Pritom platí, že manželia sú si ekonomicky rovní aj v prípade ak pracujú obaja a ich príjmy sú pritom rozdielne,“ dodáva L.Žáčková.

Vypustenie dlžníka

Ak sa manželia dohodnú na súde o tom kto bude splácať úver, banka môže, ale nemusí jedného z nich vypustiť z úverového vzťahu. To je riešené dodatkom k úverovej zmluve, ktorú podpisujú obaja manželia.

Banka rozhodne o vypustení jedného z partnerov z úveru aj podľa jeho bonity, teda schopnosti splácať úver. Ak nový dlžník nespĺňa bankou požadované podmienky, tá môže rozhodnúť, že ďalšieho dlžníka z úveru nevypustí. A splácať budú musieť obaja. Z hľadiska úveru nie je rozhodujúce, či sú, alebo nie sú dlžníci manželia. Aj rozvedení sú stále spoludlžníci.

Situácia sa môže vyriešiť tak, že k úveru miesto jedného z exmanželov pristúpi niekto iný.

Predaj a kúpa

Ďalšia možnosť je, že ex-partneri predajú spoločný byt/dom a úver splatia predčasne. Alebo, jeden od druhého kúpi jeho podiel formou buď refinančnej hypotéky alebo novej hypotéky v tej istej banke.

Vysporiadanie pred rozvodom

Banky preto radia úvery si vysporiadať pred rozvodom. Dohodou pri rozvode sa vyhnete aj situácii, keď jeden z partnerov prestane splácať úver a banka môže vymáhať dlh od toho druhého.

Ak má napríklad manželka rozhodnutie o vyrovnaní BSM, kde je jednoznačne napísané, že hypotéku má splácať manžel, ale on to nerobí, banka by ju už nemala obťažovať. Dlh bude vymáhať od exmanžela.

Ústne dohody? Radšej nie

Niekedy sa manželia dohodnú na splácaní úveru po rozchode len ústne. To môže skončiť zle. Bežne sa stáva, že banka žiada od exmanželky splácanie úveru, hoci tá sa s manželom dohodla, že ho bude splácať on. Keď to nemá na papieri, nič jej nepomôže.

Zaujímavé je, že ak exmanželka musí splácať úver, aj keď sa dohodla s exmanželom inak a úver splatí, má právo uplatniť si vrátenie zaplatených peňazí za úver od exmanžela. Ale musí mať o dohode nejaké potvrdenie. „V prípade, že sa manželka po zániku BSM podieľala na zaplatení spoločného dlhu zo svojich príjmov, má právo na náhradu takto vynaložených prostriedkov,“ dodáva V. Michalíková.

Spoločné splácanie

Povinnosti splácať úver má žena či muž aj keď sú spoludlžníci aj ručitelia. „Manželia, ktorí nadobúdajú nehnuteľnosť spoločne do BSM a na kúpu si berú hypotekárny úver vystupujú ako žiadateľ a spolužiadateľ. Obaja majú rovnaké ako práva tak aj povinnosti a za splácanie úveru sú zodpovední obaja rovnako,“ vysvetľuje L.Žáčková z Poštovej banky.

V prípade ručenia si banka bude pohľadávku prioritne vymáhať od dlžníka. Ak ten nespláca, príde na rad ručiteľ. „Pokiaľ by po zániku manželstva malo dôjsť k zmene ručiteľa bude potrebné uzavretie dohody o zmene ručiteľa s veriteľom, teda bankou,“ dodáva V. Michalíková.
 
Foto: Brodie Vissers, Burst.shopify.com