Investovanie cez banku

Michal Štubňa
J&T Banka

Pýtajte sa Michala Štubňu, analytika J&T BANKY. Vaše otázky prijímame od 1. mája do 31. mája 2012. 
 • 29.05.2012 - Môžem cez banku obchodovať na zahraničnej burze?
  29.05.2012 - Áno, okrem slovenskej a českej burzy máme prístup aj na všetky najvýznamnejšie svetové trhy, a v prípade potreby vieme zrealizovať obchod na takmer ktorejkoľvek burze na svete.
 • 14.05.2012 - Platím pri nákupe či predaji akcií cez banku nejaké poplatky? 
  14.05.2012 - Áno, s obchodovaním s akciami sú spojené poplatky, ktoré sú rôzne pre rozličné svetové trhy. On-line obchodovanie je najlacnejšie, zrealizovať papierový pokyn v banke je drahšie. Výšku poplatkov je možné nájsť na www.eatlantik.sk

 • 07.05.2012 - Môžem cez banku investovať aj online? 
  07.05.2012 - V súčasnosti majú naši klienti možnosť investovať online cez aplikáciu EATLANTIK (www.eatlantik.sk), s ktorou majú prístup na svetové trhy v reálnom čase. 
 • 02.05.2012 - Od čoho závisia výnosy z bankových dlhopisov? 
  03.05.2012 - Bankový dlhopis patrí medzi firemné dlhopisy. Výnos závisí od rizika spojeného s rizikom bankrotu emitenta tohto dlhopisu a momentálnych trhových podmienok. 
 • 01.05.2012 - Aké výnosy a riziko ma čaká pri nákupe firemných dlhopisov? 
  02.05.2012 - Vo všeobecnosti platí, že výnosy firemných dlhopisov, a zároveň aj ich rizikovosť, sú vyššie ako výnosy a riziko štátnych dlhopisov. Platí to aj napriek udalostiam v eurozóne za posledné dva roky, ktoré ukazujú, že toto pravidlo nemusí platiť vždy. Na firemné dlhopisy sa vzťahujú všetky riziká spojené s vlastníctvom dlhopisu, a to najmä úrokové (zmena úrokových sadzieb), kreditné (riziko bankrotu emitenta), inflačné (riziko vyššej inflácie ako výnos dlhopisu) a pri dlhopisoch vydaných v inej mene aj menové riziko. 
Ďalšie témy v poradenstve