Najčastejšie dôvody, prečo vám banky neposkytnú úver

Autor: Martin Piteľ
22.04.2015 (13:00)

Ak vám banka neschváli úver, nezúfajte. Zistite si dôvody odmietnutia, pokúste sa ich vyriešiť a o pôžičku požiadajte znova.
Niektorí z vás to určite poznajú. Požiadate banku o spotrebný úver a o pár dní na to, vám príde odmietavá odpoveď. Čo môže byť jej dôvodom?
Banky posudzujú každú žiadosť individuálne a komplexne. Klientovi väčšinou poskytnú úver, keď splní podmienky na jeho získanie.

PreferujMuz a zena

Poštovej banke sa pred schválením žiadosti zameriavajú na niekoľko vecí. „Posudzuje sa viacero kritérií ako úverová história, príjem, ale aj úvery, ktoré práve spláca. Je preto dôležité uviesť do žiadosti pravdivé údaje a starostlivo zvážiť schopnosť splácať požadovanú sumu,“ uviedla hovorkyňa Poštovej banky, Anna Tkáčová.

Banku neoklamete

Ak by ste si chceli „nenápadne“ zvýšiť výšku príjmu alebo zatajiť staré úvery, pravdepodobne vám to neprejde. Banky si totiž preverujú vami uvedené informácie z rôznych interných a externých zdrojov. Ak ste jej klient, v systéme má prehľad o každej vašej omeškanej splátke. Omeškanie v konkurenčných bankách si vie banka overiť v úverovom registri a príjem skontrolovať v Sociálnej poisťovni.

3 najčastejšie dôvody zamietnutia

Online banka Zuno radí medzi časté dôvody zamietnutia žiadosti o úver nesplnenie základných príjmových podmienok, ale aj vysoké záväzky v iných bankách či nebankových inštitúciách.
Podobne je to aj v ČSOB. „Najčastejším dôvodom na zamietnutie je vysoké úverové zaťaženie klienta, negatívna informácia, prípadne zlá platobná disciplína,“ uvádza odborníčka ČSOB Anna Kreuzingerová.
Úver vám nemusia poskytnúť ani v prípade, keď nemáte trvalý pobyt na území Slovenska.

Úverová poradňa - opýtajte sa zdarma


Vo väčšine prípadov však najčastejšie dôvody zamietnutia žiadosti o spotrebný úver môžeme zhrnúť do troch bodov:  
  • negatívny záznam v úverovom registri
  • nízky či nestabilný príjem
  • priveľká úverová zaťaženosť

1. Negatívny záznam v úverovom registri

Ak ste v minulosti nesplácali úver riadne a meškali ste so splátkami, v úverovom registri máte negatívne záznamy. Práve tie banky kontrolujú pri posudzovaní žiadosti o úver.
Anna Kreuzingerová v našej poradni priznala, že nie je pravidlom, aby banka „pre záznam v úverovom registri žiadosť automaticky zamietla.“ Pri poskytovaní úveru totiž finančné inštitúcie preverujú celkovú situáciu klienta, teda aj pozitívne záznamy, ktoré sa v úverovom registri takisto nachádzajú.
Väčšina slovenských bánk sleduje záznamy za posledných 5 rokov, pričom najdôležitejších je posledných 24 mesiacov. Ak teda máte v registri záznam, môžete počkať a žiadosť podať až po uplynutí určitého obdobia - keď si budete istý, že vás banka pre tento dôvod neodmietne.

2. Nízky či nestabilný príjem

Zarábate málo, prípadne nemáte zamestnanie na trvalý pracovný pomer, ale len dohodu o brigádnickej činnosti? V takom prípade môžete očakávať, že banka vám spotrebný úver neposkytne. Pomôcť by vám však mohlo, ak by ste si k úveru vzali spoludlžníka s vyššou bonitou. Prípadne si môžete podať žiadosť o nižšiu sumu – banky ponúkajú spotrebné úvery už od 200 eur.

3. Priveľká úverová zaťaženosť

Ak máte na krku veľa starých dlhov alebo úverov, banky sa takisto môžu ostýchať schváliť vašu žiadosť. Skúste si najprv splatiť staré podlžnosti a potom opätovne požiadať banku o úver.

Odporucame

Foto: Banky.sk