Od 15.3.2019 VÚB mení poplatky

Autor: redakcia
12.03.2019 (12:10)

Od 15.3.2019 platí nový sadzobník poplatkov. Zmien nie je veľa, prinášame vám výber tých najdôležitejších.


Platobné karty

VÚB bude mladým ponúkať novú debetnú Kartu pre mladých. Túto kartu je možné získať k Účtu pre študentov a k Účtu pre mladých.
Z ponuky platobných kariet banka vyradila kartu VISA Inspire mobil platby.

Výpis z účtu

Pokiaľ si pre výpis z účtu chodíte osobne do pobočky a túto službu nemáte zahrnutú v mesačnom poplatku, budete platiť poplatok 10 eur/výpis. (Doteraz bol poplatok 3 eur/výpis). Rovnaký poplatok zaplatíte aj v prípade, ak si výpisy preberáte cez prenajatú schránku v banke.

Ďalšie služby spojené s bežným a vkladovým účtom a vkladnými knižkami

Za obmedzenie disponovania s vkladom na účte/vkladnej knižke, zriadenie vinkulácie na základe žiadosti klienta zaplatíte 250 eur. (Predtým bol poplatok vo výške 150 eur.)

Kreditné karty

Zvyšuje sa cena poistenia ku kreditným kartám nasledovne:
  MasterCard Standard MasterCard World
Balík poistenia k hlavnej karte 23 eur/rok (predtým 19 eur/rok) bezplatne
Balík poistenia k dodatkovej karte 23 eur/rok (predtým 19 eur/rok) 30 eur/rok (predtým 24 eur/rok)

Hotovostné operácie

Pri výmene bankoviek za bankovky inej nominálnej hodnoty, budete platiť poplatok za každých začatých 10 ks predkladaných na výmenu (prvých 10 ks sa nezapočítava) 3,5 eur. (Predtým bol poplatok 1 eur)

Pri výmene mincí, budete platiť poplatok za každých začatých 100 ks predkladaných na výmenu (prvých 100 ks sa nezapočítava) 3,5 eur. (Predtým bol poplatok 1 eur)

Máte účet aj v inej banke? Pozrite si, či v poslednej dobe nezmenila výšku poplatkov.
 
Zdroj: VÚB , Foto: Ivan Sedlák