Poistenie vkladu (Fond ochrany vkladov)

Autor: redakcia
12.12.2022 (09:00)

Viete, do akej výšky sú poistené vaše peniaze v banke a ako by ste sa k nim dostali? V súčasnosti je bankový sektor v dobrej kondícii, no oplatí sa vedieť, čo by vás čakalo, ak by sa vaša banka dostala do problémov.

Na Slovensku pôsobí Fond ochrany vkladov a ako vyplýva z jeho názvu, chráni vkladateľov a ich vklady v bankách a zaisťuje bezproblémové fungovanie finančných služieb.

Do akej sumy je váš vklad chránený?

Fond ochrany vkladov vyplatí najviac 100 000 eur na jedného vkladateľa v jednej banke. Znamená to, že ak by ste mali v jednej banke uložených 100 tisíc eur a v druhej banke 80 tisíc eur, pri krachu oboch bánk naraz by vám bolo vyplatených 100 +80 tisíc, čiže všetky úspory.

Ak by ste mali úspory vo výške 180 tisíc v jednej banke a banka by sa dostala do platobných problémov, Fond na ochranu vkladov by vám vyplatil len 100 tisíc. Pod "jedným vkladateľom" sa myslí jedna osoba. Teda ak má v problémovej banke účet aj vaše maloleté dieťa, či vaša manželka/manžel, každému z nich vyplatí Fond náhradu do výšky ich úspor (max. 100 000 na osobu).

Ak máte v banke vklad ako súkromná osoba aj ako živnostník, vtedy sa suma na oboch účtoch sčítava.

Na ktoré vklady sa vzťahuje Fond ochrany vkladov

Fond ochrany vkladov sa vzťahuje na vklady fyzických osôb a právnických osôb: Podmienkou je, že tieto vklady musia obsahovať meno, priezvisko, rodné číslo / dátum narodenia a adresu trvalého bydliska vkladateľa, ak je vkladateľom fyzická osoba. Vklady, ktoré neobsahujú identifikačné údaje vkladateľa, chránené nie sú.

Fond ochrany vkladov sa nevzťahuje na investičné nástroje (dlhopisy, podielové fondy, akcie,...).

Tieto banky patria do slovenského systému ochrany vkladov

 • 365.bank, a.s.
 • Československá obchodná banka, a.s.
 • ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s.
 • Prima banka Slovensko, a.s.
 • Privatbanka, a.s.
 • Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
 • Slovenská sporiteľňa, a.s.
 • Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
 • Tatra banka, a.s.
 • Všeobecná úverová banka, a.s.
 • Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.
Vklady v bankách, ktoré pôsobia na Slovensku ako pobočky zahraničných bánk sú chránené nasledovne:
 • J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky – vklady sú chránené v Českej republike

 • Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky – vklady sú chránené v Českej republike

 • UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky – vklady sú chránené v Českej republike

 • FIO banka, a.s. pobočka zahraničnej banky – vklady sú chránené v Českej republike

 • mBank S.A., pobočka zahraničnej banky – vklady sú chránené v Poľsku

 • PKO BP S.A., pobočka zahraničnej banky – vklady sú chránené v Poľsku

 • Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike – vklady sú chránené v Rakúsku

 • Raiffeisen Centrobank AG Slovak Branch, pobočka zahraničnej banky – vklady sú chránené v Rakúsku

 • BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SR – vklady sú chránené v Rakúsku

 • KDB Bank Europe Ltd., pobočka zahraničnej banky – vklady sú chránené v Maďarsku
Ak váš vklad podlieha systému vkladov v zahraničí (ČR, Poľsko, Rakúsko, Maďarsko), je chránený rovnako do sumy 100 tisíc eur.

Ako sa dozviete, že vaša banka má problémy?

Fond ochrany vkladov zverejní túto informáciu v médiách s celoštátnou pôsobnosťou. Taktiež o tom informuje aj banka vo svojich pobočkách.

Fond zároveň poverí niektorú z bánk na vyplatenie nedostupných vkladov. Peniaze vám môžu byť vyplatené v hotovosti, alebo bezhotovostne prevodom na váš iný účet. Netreba posielať žiadnu žiadosť.

Na vyplatenie vkladov má Fond pomerne krátku zákonnú lehotu, mal by to stihnúť do 7 pracovných dní od vyhlásenia platobnej neschopnosti banky.
 
Zdroj: Fond ochrany vkladov, Foto: Ivan Sedlák