Pri zakladaní účtu sa často zabúda na dôležité „detaily“

Autor: Ľudovít Petržala
03.06.2012 (14:20)

Pojem kapitalizácia úrokov nie každý pozná, pričom však práve tá môže výrazne zvýšiť nasporenú sumu a meniť atraktivitu bankových produktov. Čo to kapitalizácia úrokov je, ako funguje a ako k nej pristupujú banky pre Vás zisťoval portál BANKY.sk.
Pri zakladaní sporiaceho účtu a termínovaného vkladu sa najčastejšie pozeráme na dva elementy a tými sú úrok a možnosť predčasného výberu. Na čo sa však často zabúda je kapitalizácia úrokov.

Banky pri vkladových a sporiacich produktoch najčastejšie využívajú zložené úročenie. Čo znamená, že sa neúročia len vložené prostriedky, ale aj úroky z predchádzajúcich období. Úrok z každého obdobia je následne reinvestovaný a zvyšuje tak základ pre úročenie v ďalšom období. V podstate tak dochádza k úročeniu úrokov.

PRÍKLAD
Ako sa postupuje pri zloženom úročení si môžete pozrieť na nasledovnom prípade. Do banky vložíme 2 000 eur a úroková sadzba bude 3,25% p.a.. Doba viazanosti bude 3 roky. Úročenie bude prebiehať nasledovne:

Rok Hrubý výnos z vkladu Zrážková daň z výnosu z vkladu Čistý výnos Hrubý výnos z úrokov Zrážková daň z výnosu z úrokov Čistý výnos z úrokov
1. 2000 x 0,0325 = 65 12,35 52,65* - - -
2. 2000 x 0,0325 = 65 12,35 52,65** 52,65 x 0,029 = 1,52 0,29 1,23
3. 2000 x 0,0325 = 65 12,35 52,65 (52,65 + 1,23 ) x 0,02 = 1,08 0,21 0,87
     
* Čistý výnos sa bude v našom prípade vnímať ako prídavný vklad, tzn. že bude úročený úrokom platným pre 24 mesačný termínovaný vklad 2,90% p.a.
** Kapitalizované úroky + čistý výnos zo sumy 2 000 eur sú znova chápané ako prídavný vklad, tzn. že budú úročené úrokom platným pre 24 mesačný termínovaný vklad 2,00% p.a.

Celkový stav na účte na konci tretieho roka bude 2 160,50 eur.

Pričom ak by sa úroky pripisovali na konci viazanosti, tak by celkový stav na účte predstavoval sumu získanú ako 2000 + (2000 x 3,25%) x 3 = 2 157,95 eur. Čiže pri kapitalizácii úrokov by sme zarobili o 2,55 eura viac. Avšak pri uložení väčších čiastok a najmä pri dlhších viazanostiach (5 a 10 rokov) môžeme pri zloženom úročení zarobiť až o niekoľko desiatok eur viac.

Tiež je dôležité, že niektoré banky ako výhodu k sporiacemu produktu ponúknu pravidelné pripisovanie výnosových úrokov priamo na bežný účet. Avšak tým sa stráca možnosť kapitalizácie úrokov.

A ako teda Slovenské banky pripisujú úroky? Za Slovenskú sporiteľňu na túto otázku odpovedá Stanislava Imrichová: „Na termínované vklady pripisujeme úroky na konci viazanosti (1, 3, 6, 12, 24, 36 mesiacov). Na bežné účty pripisujeme úroky mesačne.“

Alena Walterová, hovorkyňa VÚB banky zasa pre portál BANKY.sk hovorí: „Pri termínovaných vkladoch s viazanosťou do 1 roka pripisuje VÚB banka úroky vždy na konci viazanosti, pri vkladoch so splatnosťou nad 1 rok ich vyplácame každý rok ku dňu otvorenia účtu. Klienti, ktorí si vyberú viazanosť nad jeden rok, tak v priebehu viazanosti získavajú aj úrok z úrokov. Pri zriadení termínovaného vkladu v eurách s viazanosťou 24 a 36 mesiacov cez Internet banking (Internetový vklad) sa úroky pripisujú dokonca polročne. Pri produkte Sporenie FLEXIviac, čo je sporiaci produkt na 5 alebo 10 rokov, pripisujeme úroky na mesačnej báze.“


Tatrabanka zasa úroky klientom pripisuje na konci zvolenej viazanosti k vloženej sume alebo na bežný účet, či na vkladnú knižku. V prípade 2 a 3 ročných termínovaných vkladoch banka pripisuje úroky ročne (ročná kapitalizácia úrokov).

Zuzana Ďuďáková, hovorkyňa UniCredit Bank, informovala, že pri sporiacich účtoch pripisuje banka úroky mesačne a polročne.

Za ČSOB informovala portál BANKY.sk Dana Škublová, riaditeľka odboru Sporenie a investícií. Pri sporiacich účtoch úroky pripisujú každý mesiac, pri termínovaných vkladoch do 1 roka v deň splatnosti vkladu a ak je viazanosť väčšia ako jeden rok, tak sa úroky pripisujú každý rok, vždy k výročiu vkladu.
Zdroj: banky, Foto: © Ivan Sedlák