Rast a úspory nie sú protichodné ciele

Autor: Stanislav Pánis, analytik J&T BANKY
17.05.2012 (07:15)

Na celoeurópskej úrovni čoraz viac počuť názory, že konsolidácia verejných financií so štrukturálnymi reformami a podpora ekonomického rastu sú protichodné ciele. 

Z čisto technického hľadiska zloženia produktu pôsobí na tento rast uťahovanie rozpočtových opaskov z krátkodobého hľadiska negatívne. Tento pohľad však zanedbáva dôležitú dlhodobú úlohu dôvery a jej aktuálneho nedostatku ako dôvodu krízy.

Dôvera je potrebná pre firmy - aby zvýšili investície, pre banky - aby požičiavali a pre domácnosti - aby viac spotrebovávali a menej sporili. Práve tieto kroky budú dôvodom zrýchľovania rastu. Bez dôvery súkromných subjektov bude mať akékoľvek zvýšenie verejnej spotreby a investícií na rast len dočasne priaznivý efekt. To aj v najlepšom prípade. Nehovoriac ešte o ich nízkej efektivite, keď jedno euro dlhu zvýši HDP spravidla menej ako o jedno euro.

Súčasná strata dôvery bola pritom spôsobená pochybnosťami ohľadne udržateľnosti deficitov a verejných financií. Stratégia na zníženie dlhu prostredníctvom udržateľnej fiškálnej konsolidácie a systémových zmien zvyšujúcich flexibilitu ekonomiky je tak esenciálna pre elimináciu pochybností podmývajúcich dôveru. Takéto kroky zároveň vytvárajú priestor pre rýchlejší rast aj vďaka menšej štátnej regulácii.

Obnovená dôvera nebude len podporovať investície korporácií a spotrebu domácností v dôsledku poklesu obáv z budúcnosti, ale povedie aj k redukcii nákladov na refinancovanie štátneho dlhu. Výsledkom bude menší tlak na potrebu okamžitého fiškálneho zoštíhľovania, čo má potenciál pôsobiť prorastovo.

Celkovo sa zdá byť chybným myslenie, z ktorého vyplýva, že hospodárska konjunktúra, stabilizácia bilancie štátnej kasy a reštrukturalizácia sú protichodné ciele. Práve naopak, vzájomne sa dopĺňajú a podmieňujú. Zároveň platí, že najdôležitejším prvkom hospodárskej politiky je znovunastolenie dôvery domácich subjektov, ako aj zahraničných investorov, a to aj za cenu dočasného spomalenia či recesie spôsobenej šetrením a výraznými reformami.

Pozrite si tiež:

Slovensko by nemalo byť v pozícii cudzopasníka 
Politický, na mieru šitý, strih ECB eurozóne nepomôže
J&T BANKA predáva české štátne dlhopisy

 
Zdroj: J&T BANKA, Foto: Ivan Sedlák