S akým dôchodkom môžu počítať živnostníci? 1. časť

Autor: Roland Vízner, redakčne upravené
20.11.2020 (13:00)

Na Slovensku je registrovaných viac ako 450 000 živnostníkov. Mnohí z nich platia do Sociálnej poisťovne minimálne odvody. Ako sa to odrazí na ich budúcich dôchodkoch?

Aby sme pochopili problematiku budúcich dôchodkov, musíme najprv vedieť, aký rozdiel je medzi živnostníkom a zamestnancom.

Kým za zamestnanca v klasickom pracovnom pomere všetky odvody do Sociálnej poisťovne odvedie zamestnávateľ ešte predtým, než zamestnancovi vyplatí mzdu, pri živnostníkoch to neplatí. Živnostníci sú sami zodpovední zato, koľko odvedú do Sociálnej poisťovne. S obľubou využívajú optimalizáciu príjmov a výdavkov, aby ušetrili na daniach a odvodoch. Otázne je, do akej miery sa im to vyplatí.

Rozdiel medzi zamestnancom a živnostníkom z pohľadu daní a odvodov

V percentuálnom vyjadrení, živnostníci platia rovnaké dane a približne rovnaké odvody ako zamestnanci. Podstatný rozdiel je v tom, že dane a odvody živnostníkov sa počítajú z ovela nižšieho “vymeriavacieho základu”. Odvody, ktoré platí zamestnanec a jeho zamestnávateľ sa počítajú z hrubej mzdy. V prípade živnostníka do výpočtu vymeriavacieho základu vstupuje (okrem iného) zisk, teda rozdiel medzi príjmami a výdavkami živnostníka. Ak živnostník vedie účtovníctvo dokáže si svoje príjmy znížiť o výdavky, čo zamestnanec nedokáže. Napríklad, zamestnanec spláca lízing auta z čistého príjmu po zdanení, zatiaľ čo živnostník si náklady na lízing auta môže dať do nákladov a znižuje si tak daňové aj odvodové zaťaženie. Šikovní živnostníci roky neplatia takmer žiadne dane a len minimálne odvody. Niektorí živnostníci nemusia viesť ani účtovníctvo a môžu si rovno paušálne odrátať 60 % z príjmov (maximálne do sumy 20 000€). Umožňuje im to Zákon o dani z príjmu.

Daňové zaťaženie živnostníka čo neúčtuje, uplatňuje si paušálne výdavky a zarába do 2777,77€ mesačne predstavuje <6% z príjmu (40% z 15%). V porovnaní s 19%-ným daňovým zaťažením zamestnanca, živnosť jasne vyhráva.

Ako je to s odvodmi?

Živnostníci prvý kalendárny rok a 6 alebo 9 mesiacov nasledovného roku podnikania, neplatia odvody do Sociálnej poisťovne. Nasledujúce roky platia odvody do Sociálnej poisťovne vo výške 33,15 % z vymeriavacieho základu, minimálne 167,89 €. Zdravotné odvody sú 14% z vymeriavacieho základu, min. 70,91 € (v roku 2020).

Suma minimálnych odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne teda činí 238,80 €. Podobnú sumu odovdov odvádza aj zamestnanec, ktorý zarába 680 € mesačne. Všetci zamestnanci ktorí majú vyššiu mzdu, zaplatia na odvodoch viac.

Kedy sa živnosť neoplatí?

Aj napriek tomu, že živnostník si dokáže zoptimalizovať svoje dane a odvody, nie vždy sa to oplatí. Živnosť stráca svoje "výhody" pri nízkopríjmových zamestnaniach, ak živnostník faktúruje sumu nižšiu ako 680 eur mesačne. Pri nižšom príjme (ako 680 eur) sa vám oplatí pracovať na pracovnú zmluvu, pretože ako zamestnanec zaplatíte na odvodoch menej, ako by ste platili minimálne odvody zo živnosti.

Zároveň nezabúdajte, že živnostník nemá nárok na platenú dovolenku, a aj dávky počas práceneschopnosti, či OČR-ke nie sú bohvieaké.

No, ten hlavný dôvod je nižší dôchodok, ktorý čaká živnostníka. O koľko bude nižší v porovnaní so zamestnancom? Tomuto sa budeme venovať v ďalšom článku.

Aké výhody druhý dôchodkový pilier prináša, aké má nevýhody, ako funguje, koľko vás to bude celé stáť a ako sa vyhnúť poplatkom? Tento článok vám zodpovie na všetky otázky: Druhý dôchodkový pilier – komplexný prehľad
 
Zdroj: PEPP.sk, Foto: Ivan Sedlák