S akým dôchodkom môžu počítať živnostníci? 2. časť

Autor: Roland Vízner, redakčne upravené
25.11.2020 (09:45)

Oplatí sa mi "pracovať" na živnosť? Nestratím ako živnostník na budúcom dôchodku viac ako získam na ušetrených odvodoch a daniach? Pozrite si rozdiely v budúcom dôchodku.
 

Vplyv odvodov živnostníka na dôchodok - výpočet

Do vymeriavacieho základu pre živnostníka vstupujú príjmy mínus náklady. Živnostník má preto podstatne nižší vymeriavací základ ako zamestnanec s rovnakým príjmom, ktorý pracuje na základe pracovnej zmluvy.

Čo je to OMB (osobný mzdový bod) a prečo je dôležitý

V našom dôchodkovom systéme nie je podstatné, koľko ste do poisťovne odviedli odvodov, ale z akej sumy boli tieto odvody vypočítavané. Inými slovami, nie sú dôležité odvody, ale vymeriavací základ. Váš vymeriavací základ sa za každý rok spriemeruje a tento priemer sa porovná s priemernou mzdou v ekonomike. Ak váš vymeriavací základ (mzda) je 900 EUR, a priemerná mzda je 1000 EUR, dosiahnete OMB - “osobný mzdový bod” v hodnote 0,9. Ak vaša mzda je 1400 EUR, dosiahnete OMB 1,40. Za každý rok sa takto vypočíta hodnota OMB. Pred odchodom do penzie sa súčet hodnôt OMB za jednotlivé roky vydelí počtom rokov. Tak vznikne priemerný osobný mzdový bod (POMB).

Vzorec na výpočet dôchodku z I. piliera

POMB je kľúčovou premennou do vzorca výpočtu dôchodku zo Sociálnej poisťovne. Počet odpracovaných rokov a “aktuálna dôchodková hodnota” sú ďalšie dva.

Starobný dôchodok (I.pilier) = počet odpracovaných rokov * priemerný osobný mzdový bod * aktuálna dôchodková hodnota

Aký dôchodok dostane zamestnanec s rovnakým príjom ako živnostník?

Porovnanie si ukážeme v 3 príjmových kategóriach: na úrovni priemernej mzdy (1100 €), jej dvojnásobku (2200 €) a trojnásobku (3300 €).

Ako príklad si zoberieme človeka vo veku 44 rokov, ktorý by chcel z II., III. a IV. piliera poberať dôchodok 15 rokov. (Pozn. Zo Sociálnej poisťovne je dôchodok doživotný.)

Podľa štatistík Sociálnej poisťovne vyše 80 % živnostníkov platí odvody z minimálneho vymeriavacieho základu. Pri živnostníkoch, čo platia viac ako minimum, budeme predpokladať, že si uplatňujú 60% paušálnych výdavkov.
Na výpočet a porovnanie penzií z 2., 3 a 4. Piliera použijeme kalkulačku dôchodkov, krorú si môžete sami vyskúšať v linke tu: https://www.pepp.sk/kalkulacka-dochodkov/

Vo výpočte pri živnostníkovi vymeriavací základ odhadneme. V prvom prípade na úrovni minimálneho vymeriavacieho základu 506,50€. Pri živnostníkoch, čo platia viac ako minimum, budeme predpokladať, že si uplatňujú 60% paušálnych výdavkov, maximálne 20000 ročne. V druhom a treťom prípade teda použijeme ako vymeriacavaci základ 880€ (pri príjme 2200€) a 1633,33€ (pri príjme 3300€).

Predpokladáme, že živnostník i zamestnanec sú v II. pilieri už 10 rokov. Podľa údajov DSS-iek, väčšina ľudí je stále v v dlhopisovom-garantovanom fonde. V III. a IV. pilieri si nesporia.

Výsledky porovnania: úspora živnostníka na daniach a odvodoch vs. strata na dôchodku

2020-11-24-zivnostnici2obr

1. Plat 1100 € hrubého vs. faktúrovanie 1100€ mesačne

Živnostník ušetrí na daniach a odvodoch 407€.
Živnostník dostane dôchodok o 211€ nižší ako zamestnanec (v dnešných cenách).

Kalkulačka poskytuje výsledky prerátané na dnešné ceny. Čiže penzia živnostníka o 20 rokov nebude nižšia o 211€ v kúpnej sile roku 2040, ale bude nižšia o 211€ v dnešnej kúpnej sile peňazí.

2. Plat 2200 € hrubého vs. faktúrovanie 2200€ mesačne (odhadovaný vymeriavací základ 880 €)

Živnostník ušetrí na daniach a odvodoch 945€.
Živnostník dostane dôchodok o 454 € nižší ako zamestnanec (v dnešných cenách).

3. Plat 3300 € hrubého vs. faktúrovanie 3300€ mesačne (minimálny vymeriavací základ 1633,33)

Živnostník ušetrí na daniach a odvodoch 1291€.
Živnostník dostane dôchodok o 526 € nižší ako zamestnanec (v dnešných cenách).

Samozrejme, je to modelový príklad, ktorý nepočíta s množstvom premenných, ktoré sa počas aktívneho pracovného života objavia (stratíte zamestnanie, budete zarábať výrazne viac ako zarábate teraz, prejdete zo živnosti na zamestnanecký pomer, zákonný minimálny dôchodok, budúce zmeny v legislatíve...)

V ďalšom článku sa pozrieme nato, čo môžu urobiť živnostníci, aby sa z nich nestali chodobní dôchodcovia.

Poznáte 4. Pilier? Štvrtý pilier dôchodkového zabezpečenia môže byť tým najefektívnejším nástrojom vybudovania, čo najvyššej finančnej rezervy počas rokov aktívnej práce a zabezpečenia sa na budúcnosť. Zistite o ňom všetko podstatné v článku tu: https://www.pepp.sk/stvrty-dochodkovy-pilier/
 
Zdroj: PEPP.sk, Foto: Nicole De Khors, Burst.shopify.com