Slováci opúšťajú „mama hotel“ až okolo tridsiatky. Vzhľadom na to, že náklady na bývanie za nich znášajú rodičia, by mohli sporiť viac

09.08.2023 (10:55)

Generácia slovenských mileniálov uprednostňuje „mama hotel“, teda bývanie u rodičov. Potvrdzuje to aj prieskum Eurostatu, z ktorého vyplýva, že mladí Slováci už dlhodobo opúšťajú rodičovské hniezdo v priemere až okolo 30-ky1. Napriek tomu, že o bývanie a náklady s ním spojené majú zväčša postarané, zo svojich zárobkov si odkladajú relatívne málo. A približne pätina mladých ľudí si nesporí vôbec2. Dôvodom, že ostávajú dlhšie pri rodičoch môže byť aj dostupnosť hypoték, absencia štátnych nájomných bytov, či nízka tradícia bývať v podnájme.

Slovenská mládež zaostáva ďaleko za priemerom všetkých krajín Európskej únie vo výške veku pri odchode od rodičov. Zatiaľ čo európsky vekový priemer je pri mladých ženách 25,5 roka a u mužov 27,4 rokov, Slovenky opúšťajú domovy v priemere vo veku 29,5 roka a muži ešte neskôr – až vo veku 32 rokov. Z „mama hotela“ odchádzajú vo vyššom veku už len Chorváti (33-roční). Na prvej priečke v osamostatnení sú Fíni, ktorí opúšťajú rodičovské hniezdo už ako 21-roční.

O bývanie, náklady naň a zväčša aj o stravu mladých sa teda dlhý čas od skončenia štúdia starajú rodičia. No aj napriek tomu si mladí pravidelne sporia pomerne nízke sumy. Viac ako polovica z nich (55%) je schopná odložiť si mesačne len sumu vo výške do 100 eur. Pätina si ani napriek výhodám rodičovského „hniezda“ v podobe nižších nákladov na život paradoxne neušetrí nič. Tretina z nich uvádza ako dôvod príliš nízky príjem a 17 % nepovažuje sporenie za dôležité. Približne 6 z 10 ľudí vo veku do 30 rokov má na účte úspory vo výške do 5 tis. eur. Mladí ľudia by mali začať sporiť akonáhle si nájdu brigádu alebo svoje prvé zamestnanie. Veľkou výhodou v dospelosti je, ak im počas života šetrili už ich rodičia. Suma, ktorú by si mali mesačne mladí odkladať na sporenie a investovanie samozrejme závisí od ich príjmov, avšak ak majú o bývanie či stravu postarané u rodičov, bolo by dobré, aby predstavovala aspoň polovicu ich mesačného platu“, uvádza Linda Valko Gáliková, vedúca PR v 365.bank. Vďaka nasporeným peniazom sa môžu skôr osamostatniť a ísť buď do podnájmu alebo požiadať o hypotekárny úver. Výhodou je aj to, ak sú žiadatelia dvaja.

Dôvodom, prečo odchádzajú mladí ľudia neskôr od rodičov, je pritom viacero. Okrem dobrovoľného rozhodnutia zotrvať s rodinou dlhšie zohráva úlohu aj skutočnosť, že aktuálne je bývanie pre mladých menej dostupné, ako napríklad pred 10 alebo 15 rokmi. Hypotéky v plnej výške ceny bývania sú už minulosťou a človek potrebuje mať vlastné úspory aspoň vo výške 20 % z ceny nehnuteľnosti. Príčinou neskoršieho opustenia rodinného hniezda je aj absencia štátnych sociálnych nájomných bytov, ako aj nízka tradícia súkromného nájomného bývania.

1 Prieskum Eurostatu z roku 2022
2 Prieskum uskutočnila agentúra 2muse na vzorke 1002 respondentov pre 365.bank.

(Tlačová správa)

 
Zdroj: 365.bank, Foto: Samantha Hurley, Burst.shopify.com