Investovanie cez banku

Stanislav Pánis
J&T Banka 

Pýtajte sa Stanislava Pánisa, analytika J&T BANKY. Vaše otázky prijímame od 1. mája do 31. mája 2012.  
 • 25.05.2012 - Môžem podielový list kedykoľvek predať? Ako to môžem urobiť aby som na ňom neprerobil? 
  25.05.2012 - Áno, podielový list sa môže kedykoľvek predať. Na dosiahnutie zisku je potrebné pravidelne sledovať vývoj trhu a rozhodovať sa v správnych okamihoch. Často sa napríklad oplatí investovať v čase vrcholiacej paniky, keď sú ceny inštrumentov relatívne lacné a naopak, predávať po odznení neistoty a zlepšení makroekonomického prostredia. Mnohí začínajúci investori to však robia často naopak, a preto nedosahujú uspokojivé výsledky. Našou snahou je, aby sa investori toho vyvarovali. Odborníci J&T BANKY nepretržite sledujú vývoj na trhoch a poskytujú svoje poradenstvo. Klient sa preto nemusí vôbec o nič starať. Ponúkame navyše riešenia, do ktorých investuje aj sama banka. 
 • 24.05.2012 - Aké ročné výnosy môžem čakať pri investovaní do otvoreného podielového fondu? 
  24.05.2012 - Nedá sa to paušalizovať. Závisí od typu fondu - či pôjde o peňažný, dlhopisový, akciový, zmiešaný, realitný a podobne. Rovnako závisí od obdobia ekonomického cyklu, kedy investor vstupoval do fondu, interných limitov rizika alebo investičnej stratégie, ktorá sa aj v rámci napríklad akciových fondov môže značne líšiť. Vo všeobecnosti, technický a teoretický výnos môže byť od mínus sto percent až po zhodnotenie v niekoľko stoviek percent p.a. Táto situácia nastáva, pochopiteľne, veľmi ojedinelo. 
 • 22.05.2012 - Aké výhody má otvorený podielový fond oproti bežnému? 
  22.05.2012 - Výhodou otvoreného podielového fondu oproti uzatvorenému je možnosť kedykoľvek kúpiť a následne aj predať podielový list späť príslušnej správcovskej spoločnosti. Otvorený fond je teda likvidnejší. Uzatvorený má obmedzenú životnosť a vstúpiť sa do neho dá len počas upisovacieho obdobia. Predčasný výstup cez spätný predaj správcovi nie je pred exspiráciou fondu možný. Na druhej strane, vďaka tomu, že portfóliomanažér uzatvoreného podielového fondu nemusí kalkulovať s rizikom redemácií od klientov, môže hypoteticky použiť agresívnejšiu stratégiu investovania bez nutnosť držať istý objem likvidných aktív. Môže to tak viesť k vyšším výnosom takéhoto fondu. 
 • 21.05.2012 - Aké podmienky musím splniť ak chcem cez banku investovať do podielových fondov? 
  21.05.2012 - Základom je minimálny vklad, ktorý závisí od konkrétneho podielového fondu a podpísaná rámcová zmluva. Minimálne vklady sa pohybujú rôzne. J&T BANKA je však jednou z mála inštitúcií, ktoré ponúkajú vklad už od 20 eur v prípade zmiešaného fondu J&T BOND. 
 • 18.05.2012 - Prečo by som mal investovať do podielových fondov cez banku a nie cez iné investičné inštitúcie? 
  18.05.2012 - J&T BANKA okrem toho, že ponúka veľmi zaujímavé podielové fondy, je zároveň aj investičným expertom. Naši privátni bankári majú solídny prehľad na poli finančných trhov, a preto dokážu každému klientovi nielen ponúknuť tú najvhodnejšiu príležitosť v danom čase, ale aj vysvetliť, prečo je dobré investovať do daných podielových fondov. Sú navyše k dispozícii kedykoľvek a za svojimi klientmi osobne chodia. Ponúkajú im tak maximálny komfort a odborné poradenstvo pre žiadaný efekt. 
 • 17.05.2012 - Musím výnosy z cenných papierov zdaniť? 
  17.05.2012 - Áno, podľa platnej daňovej legislatívy. 
 • 16.05.2012 - Ponúka banka len vlastné cenné papiere alebo aj iných subjektov? 
  16.05.2012 - V súčasnosti naša banka ponúka len cenné papiere iných subjektov. Niektoré sú však v úzkom vzťahu k banke. Napríklad emisie dlhopisov JTFG. Zároveň platí, že aktívne ponúkame tie cenné papiere, do ktorých investuje samotná skupina. 
 • 15.05.2012 - Ak si vyberiem akcie, do ktorých chcem investovať a vaši odborníci očakávajú pokles daných akcií, upozornia ma vopred na túto skutočnosť? 
  15.05.2012 - Áno.V prípade, že našich odborníkov požiadate o názor na danú akciu alebo sektor, radi Vám poradia. Okrem toho, pravidelne vydávame analytické výhľady aj s dlhodobými odporúčaniami a cenovými cieľmi pre spoločnosti, ktoré detailne sledujeme. Môžete tak mať nielen ústny, ale aj písomný prehľad o tom, ktorý titul sa oplatí kupovať, predávať alebo držať. U nás platí, že klientom ponúkame najmä také riešenia, do ktorých investujeme my sami. 
 • 14.05.2012 - Môžem cez banku kúpiť aj zahraničné štátne dlhopisy? 
  14.05.2012 - Áno. 
 • 09.05.2012 - Môžem cez banku investovať aj do zlata? Aké má takáto investícia výhody? 
  10.05.2012 - Samozrejme. Dokonca prostredníctvom viacerých foriem: od nákupu akcií spoločností ťažiacich zlato, cez nákup „papierového zlata“, napríklad prostredníctvom ETF fondov, až po priamy nákup fyzického zlata v podobe tehličiek.

  Zlato je históriou overené univerzálne akceptované platidlo. Nevnímame ho ako investíciu, ale ako uchovávateľa hodnoty s dlhodobou a globálnou akceptovateľnosťou vo výmene. Sme presvedčení, že zhodnocovanie drahých kovov bude mať oporu v makroekonomickom vývoji a že podmienky pre rast môžu z dlhodobého hľadiska naďalej pretrvávať.
   
1 2 »
Ďalšie témy v poradenstve