Toto sú spôsoby, ako banky môžu pomôcť dlžníkom s vysokými splátkami

Autor: redakčne upravené
20.09.2023 (14:00)

Je strach zo straty domova pre nesplácané hypotéky oprávnený? Banky totiž majú mechanizmy, ako dlžníkom pomôcť. Čo môžu banky dlžníkom ponúknuť a ako sa to prejaví na splátke hypotéky?

Pre výpočet splátky dlhu sú dôležité štyri premenné: výška dlhu, úroková sadzba, trvanie splatnosti a splátkový plán.

V podstate je to jednoduché:
  • čím vyšší dlh, tým vyššia splátka;
  • čím vyššia úroková sadzba, tým vyššia splátka;
  • čím dlhšia splatnosť dlhu, tým nižšia splátka.
Splátkový plán môže zabezpečiť nemennú, zvyšujúcu sa alebo znižujúcu výšku splátky.

Čo z toho sa dá zmeniť, aby mohla byť po zvýšení úrokov splátka nižšia?

Výšku dlhu si zvolil klient na začiatku splácania. Výška dlhu sa dá znížiť jedine v prípade, ak klient má úspory a využije možnosť mimoriadnej splátky. Ak úspory nemá, výška dlhu sa nedá sa upraviť.

Úroková sadzba je daná situáciou na finančnom trhu. Nedá sa upraviť. Aktuálne úroky na hypotékach si pozrite tu.

Trvanie splácania je parameter, ktorý sa dá upraviť. Banka môže pristúpiť k tomu, že dlh sa bude splácať viac rokov. Čím dlhšia splatnosť, tým nižšia splátka,“ vysvetľuje Pavel Škriniar, finančný analytik Swiss Life Select.

Ako by to vyzeralo v praxi?

Príklad: Hypotéka 60 000 eur so zostávajúcou splatnosťou 20 rokov má pri sadzbe 1,5 % splátku 290 eur. Po zvýšení sadzby na 4,5 % by splátka vzrástla na 380 eur. Predĺžením splatnosti z 20 na 30 rokov by splátka vzrástla iba na 304 eur. Namiesto nárastu o 90 eur sa tak splátka zvýši iba o 15 eur. Splátkový plán pri hypotekárnych úveroch počíta štandardne s nemennou výškou splátky. Splátka pozostáva z úroku (odmeny za požičanie peňazí) a časti dlhu (postupné vracanie pôžičky). „Ako už bolo povedané, úrok sa meniť nedá. Dá sa však upraviť druhá časť splátky,“ pripomína Pavel Škriniar.

Ako by to vyzeralo v praxi?

Príklad: Hypotéke 60 000 eur so zostávajúcou splatnosťou 20 rokov má splátka 290 eur narásť na 380 eur. Banka môže na niekoľko mesiacov akceptovať pôvodnú výšku splátky (teda vôbec nedôjde k zvýšeniu splátky), keďže úroky sú vo výške 225 eur. Banka v individuálnych prípadoch môže dokonca umožniť odklad splátok a platiť výlučne úroky. V takom prípade sa však dlh znižovať nebude a po skončení prechodného obdobia sa nabehne na štandardný spôsob splácania. Táto pomoc zo strany banky však so sebou prináša aj zápis do úverového registra.

Konsolidácia (spojenie viacerých úverov do jedného) dáva zmysel, ak má dlžník okrem hypotéky aj spotrebný úver, kreditnú kartu alebo napríklad povolené prečerpanie. Dlhy, ktoré majú vyššie úrokové sadzby a kratšie splatnosti ako hypotéka sa spoja do jedného, pričom výsledná splátka bude nižšia ako všetky pôvodné splátky dokopy. Dá sa to dosiahnuť vďaka predĺženiu splatnosti a nižšej úrokovej sadzbe výsledného (konsolidačného) úveru.

Uvedené nástroje sú dostupné pre všetkých dlžníkov, no z dôvodu zvýšenia úrokových sadzieb sú zmysluplné pre tých dlžníkov, ktorým onedlho končí fixácia úrokovej sadzby a ich príjem sa od poslednej refixácie nezvýšil. Dlžníci však o pomoc zatiaľ nejavia záujem. „Situácia na hypotekárnom trhu je pokojná. Platí to tak o nových úveroch, ako aj platobnej disciplíne pri už existujúcich úveroch,“ približuje Zdenko Štefanides, hlavný ekonóm VÚB banky. Záujem o hypotéky sa v porovnaní s predošlými rokmi znížil, no podobný vývoj je aj v iných krajinách eurozóny. „Čo sa týka platobnej disciplíny, klienti splácajú svoje hypotekárne úvery aj naďalej bez problémov,“ dopĺňa. Podľa údajov Národnej banky Slovenska (NBS) je podiel nesplácaných hypoték na úrovni 1,1 %, čo je najnižšia úroveň za ostatných dvadsať rokov.

Podľa analýzy prezentovanej v májovej Správe NBS o finančnej stabilite za celý bankový sektor by sa v horizonte troch rokov mohlo dostať do rizika ťažšej finančnej situácie necelých 6 % hypoték. V zlyhaní by však z tohto počtu hypoték mohla skončiť len menšia časť, 2,6 %. Úroky na hypotékach možno ešte mierne stúpnu, dramatické zvýšenie sa už neočakáva. „Potrvá samozrejme ešte určitý čas, kým sa aktuálne sadzby premietnu do už existujúcich úverov, keď týmto skončí ich fixácia. V najbližších troch rokoch zhruba polovica existujúcich hypoték prejde prehodnotením sadzieb. Pre veľkú väčšinu domácností s hypotékou to však nebude znamenať dramatickú zmenu, pretože mnohé hypotéky sú už z významnej časti vysplácané a nárast splátky tak bude oveľa menší, ako by bol v prípade novej hypotéky,“ uzatvára Zdenko Štefanides.

Krízovej situácii s hypotékou sa dokážete vyhnúť tak, že budete včas komunikovať s bankou. Zatajovanie sa pred bankou nemá zmysel a zbytočne vám prinesie ďalšie problémy i náklady. Dlh sa vám zvýši ho o sankčné poplatky, náklady na vymáhanie a exekúciu.

Novú splátku si dokážete vypočítať už vopred

Slovenská banková asociácia na svojej webovej stránke ponúka jednoduchú prepočtovú kalkulačku aktuálnej výšky splátky hypotekárneho úveru pri zmene úroku. Po zadaní základných parametrov vašej hypotéky zistíte, ako vám stúpnu mesačné splátky.
 
Zdroj: Swiss Life Select Slovensko, Foto: Ivan Sedlák