Zmeny v sadzobníku poplatkov Tatra banky od 30.6.2016

Autor: Nina Kusá
30.06.2016 (12:00)

V novom Sadzobníku poplatkov nastali zmeny v platobnom styku, u platobných kariet i úverových produktov.Hotovostné operácie v pobočke banky

Tatra banka zvyšovala/zaviedla tieto poplatky:
 
poplatok po starom po novom
vklad hotovosti na vybrané účty právnických osôb 1,50€ 3€
výber hotovosti 2,50€ 3€
nezrealizovanie nahláseného výberu hotovosti poplatok je nový 0,1% zo sumy výberu

 
Bezhotovostné operácie

Tatra banka zvyšovala/zaviedla tieto poplatky:
 
poplatok po starom po novom
spracovanie platobného príkazu doručeného formou písomného príkazu na úhradu a prostredníctvom DIALOGu Live 1,20€ 1,5€
spracovanie platobného príkazu expresne 25€ 30€
zmena trvalého príkazu v pobočke banky a prostredníctvom DIALOGu Live poplatok je nový 2€
zmena súhlasu na inkaso / mandátu v pobočke banky a prostredníctvom DIALOGu Live poplatok je nový 2€
                       

Platobné karty

Banka zaviedla nový poplatok vo výške 5 € za úhradu dlžnej sumy v hotovosti v pobočke banky.

Úvery

poplatok po starom po novom
zmena úveru* 110€ 150€
postupné čerpanie úveru poplatok je nový 25 € za druhé a každé ďalšie čerpanie úveru
 
 
*týka sa: Americkej hypotéky, Hypotekárneho úveru, Hypotéky, Hypotéky so štátnym príspevkom pre mladých.

Tatra banka


Neprehliadnite
Foto: Ivan Sedlák