4. DÔCHODKOVÝ PILIER

sporenie4.  dôchodkovým pilierom nazývame akékoľvek súkromné sporenie určené na dôchodok. Zatiaľ nemá žiaden právny rámec ako 2. či 3.pilier a je úplne dobrovoľné.  Aj keď použijeme termín sporenie na dôchodok, v skutočnosti tým myslíme investovanie na dôchodok. Pretože sporenie s nulovými úrokmi z dlhodobého pohľadu nie je výhodné. Každý rok nám totiž z úspor ukrojí inflácia a kúpna sila našich peňazí je každý rok menšia a menšia.Za 4. dôchodkový pilier teda môžeme považovať individuálne súkromné investovanie do podielových fondov, ETF fondov a nehnuteľností.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE!

Nie všetky investičné fondy sú rovnaké. Sú medzi nimi také, ktoré prinášajú vyššie zhodnotenie vložených peňazí a potom aj také, ktorým sa darí horšie. Dôležité je vybrať si správne. Keďže sa jedná o dlhodobú investíciu, poraďte sa so skúseným odborníkom.

Kto môže vstúpiť do IV. piliera?

Do IV. dôchodkového piliera môže vstúpiť každý, kto sa chce zodpovedne pripraviť na svoj dôchodok.

Výplata nasporenej sumy

Pri odchode do dôchodku si budete môcť vybrať výplatný program. Budete mať možnosť buď jednorázového výberu celej sumy, alebo si vyberiete vyplácanie mesačnej renty. Zatiaľ je väčšina ľudí vo fáze sporenia, výplatné programy sa pripravujú.

>> Dôchodková kalkulačka – vypočítajte si dôchodok zo všetkých pilierov
>> 2. dôchodkový pilier
>> 3. dôchodkový pilier
>> Všetko o dôchodkoch
>> BLOG: sporenie, investovanie a dôchodok

Dedenie

Keďže sa jedná o súkromné sporenie/investovanie, všetky nasporené peniaze sú predmetom dedia. Je to jeden zo zásadných rozdielov oproti 1. a 2. pilieru. Príspevky, ktoré ste odviedli do Sociálnej poisťovne do 1. piliera sa nededia. Príspevky odvedené do 2. piliera sa dedia čiastočne.

BLOG: 4.dôchodkový pilier