Tipy na správny výber hypotéky

Monika Kohútová
UCB
Pýtajte sa Moniky Kohútovej, riaditeľky Divízie retailového bankovníctva UniCredit Bank Slovakia . Vaše otázky prijímame od 1. októbra do 15. novembra 2013.  
 • 12.11.2013 - Môžem dostať úver na kúpu bytu na Slovensku ak mám príjem len z českej materskej? 
  13.11.2013 - Banka pri schvaľovaní prihliada na to, aby klient mal zo svojho príjmu dostatočnú rezervu na budúce splátky úveru a jeho príjem bol stabilný. Príjem iba z materskej dovolenky nespĺňa tieto kritériá. Banka by v takomto prípade požadovala, aby k záväzku pristúpil spoludlžník s dostatočným a stabilným príjmom.
   
 • 11.11.2013 - Ak zomrel jediný dlžník na hypotéke prerušíte úročenie úveru do ukončenia dedičského konania? 
  12.11.2013 - Pozostalým sa snažíme v takomto prípade vychádzať maximálne v ústrety. Všetky takéto prípady však posudzujeme individuálne od prípadu k prípadu. 
 • 08.11.2013 - Kedy mi môže exekútor siahnuť na dom, na ktorom mám hypotéku? 
  11.11.2013 - Je to len posledné riešenie a týka sa minimálneho počtu prípadov. Ak všetky možnosti dohody s klientom zlyhajú, resp. klient nemá prostriedky na splácanie, tak banka v prípade úverov nabývania uprednostňuje dobrovoľné dražby pred exekučným predajom nehnuteľnosti. A to najmä z dôvodu, že takýto postup je rýchlejší a lacnejší.Určitý počet klientov sa síce dostane do omeškania so splátkou, banka však má vybudovaný viacstupňový systém kontaktovania klienta a riešenia týchto situácií. Väčšina prípadov sa v tomto procese vyrieši a do finálneho štádia sa dostane len niekoľko ojedinelých prípadov. Dlžník je počas tohto procesu niekoľkokrát opakovane kontaktovaný písomnými upomienkami ale aj pracovníkmi banky telefonicky a SMS-správami. Ak klient nereaguje a nie je dostupný, celý úverový prípad sa postúpi oddeleniu vymáhania pohľadávok. Preto je dôležité zo strany klienta riešiť situáciu ešte predtým ako vypukne problém a ešte počas riešenia problému (to znamená, kým sa klient nedohodne na zmene podmienok). Čo sa týka možnosti exekútora (nie dražobníka) siahnuť na dom, ktorý je zaťažený záložným právom banky z dôvodu poskytnutia hypotéky, exekútor postupuje v zmysle Exekučného poriadku a základným predpokladom je práve existencia exekučného titulu, t.j. najčastejšie právoplatného a vykonateľného súdneho rozhodnutia, na základe ktorého je vlastník takéhoto domu povinný zaplatiť svojmu veriteľovi určitú peňažnú sumu. Toto je základný rozdiel medzi postupom dražobníka v zmysle zákona o dobrovoľných dražbách, kedy tento je oprávnený dom predať na návrh záložného veriteľa, aj bez exekučného titulu, len na základe splatnej pohľadávky a platne zriadeného záložného práva k predmetnému domu. 
 • 07.11.2013 - Môžem časťou hypotéky refinancovať aj pôžičku od nebankovky? 
  08.11.2013 - Áno, je to možné z časti hypotéky. Klient môže splatiť aj pôžičku od nebankovky, maximálne však do výšky 40 % z výšky schváleného úveru. 
 • 05.11.2013 - Je nejaký rozdiel v úrokoch pri americkej hypotéke a klasickej? 
  06.11.2013 - Áno, je rozdiel. A to z dôvodu, že klasická hypotéka je účelový úver, ktorým banka financuje nákup, rekonštrukciu, výstavbu nehnuteľnosti. Americká hypotéka je úver, pri ktorom sa banke nepreukazuje účel, na ktorý budú prostriedky z úveru použité.  
 • 04.11.2013 - Ak si ja vezmem hypotéku pre mladých a po 5 rokoch mi skončí výhodný úrok, môžem si ju potom preniesť do druhej banky? 
  05.11.2013 - Áno. Po 5 rokoch je možné túto hypotéku splatiť klasickým hypotekárnym úverom poskytnutým inou bankou , nie však hypotekárnym úverom pre mladých. 
 • 30.10.2013 - Aký je poplatok ak požiadam banku o skrátenie obdobia splácania úveru? 
  30.10.2013 - Ak sa klient rozhodne skrátiť obdobie splácania úveru, ide o zmenu konečnej splatnosti úveru, ktorá bola dohodnutá zmluvou o úvere. V prípade zmeny splatnosti úveru je potrebné uzatvoriť dodatok k zmluve o úvere. Takýto úkon je spoplatnený v zmysle aktuálneho cenníka. 
 • 30.10.2013 - Ak mám hypotéku so štátnym príspevkom budem si ju môcť refinancovať v inej banky bez straty úrokovej bonifikácie? 
  31.10.2013 - Ak máte hypotéku so štátnym príspevkom so zmluvou o úvere uzatvorenou do 30.6.2003 ide o štátny príspevok poberaný počas celého obdobia splácania tak tento úver už dnes je možné preniesť do inej banky a nestratiť nárok na štátny príspevok.
  Iná situácia vzniká pri Hypotekárnom úvere pre mladých. Nie je možné poskytnúť takýto úver na splatenie iného hypotekárneho úveru pre mladých. Toto obmedzenie vyplýva zo zákona o bankách. Ak si chce klient takýto úver splatiť iným úverom, môže, ale už bez štátneho príspevku pre mladých.  
 • 29.10.2013 - Ak chcem splatiť ku dňu ukončenia fixácie iba časť úveru a nie celý je to bez poplatkov? 
  30.10.2013 - Áno. V deň obnovy úrokovej sadzby, resp. jej refixácie je možné splatiť bez poplatku aj iba časť úveru. 
 • 28.10.2013 - Môže mi banka zdvihnúť úrok na hypotéke ak sa omeškám so splátkou za úver iba deň či dva? Záleží na dlžke meškania? 
  29.10.2013 - Banka nezmení úrokovú sadzbu z dôvodu meškania so splátkou o deň či dva ak práve prebieha obdobie fixácie úrokovej sadzby. Pri stanovení úrokovej sadzby pre ďalšie obdobie fixácie banka zohľadňuje aj platobnú disciplínu klienta. Na dľžke meškania záleží, pretože čím dlhšie klient mešká tým viac stúpa riziko nesplácania úveru.  
1 2 3 »
Ďalšie témy v poradenstve