Ako si čo najrýchlejšie zrušíte účet v banke

Autor: Andrej Dorič
13.02.2014 (17:00)

Pri zatváraní účtu si dávajte pozor na skryté poplatky. Nechať účet "vyhniť" s nulovým zostatkom sa vám tiež nemusí vyplatiť.  
 
Účet v banke môžete zavrieť pri jednej návšteve a bez poplatku, ale musíte sa na odchod poriadne pripraviť. BANKY.sk sa pozreli na situácie, ktoré vám môžu rozlúčku s bankou predražiť a sťažiť.

Ak chcete ušetriť na poplatku za zrušenie účtu, dajte si pozor, aby bol otvorený viac ako rok. Vtedy si banky nemôžu za jeho zatvorenie nič účtovať. Ak je to menej ako rok, zaplatíte v niektorých bankách za jeho zrušenie poplatky od 3 do 7 eur.

„Tento poplatok zahŕňa nielen zrušenie účtu, ale aj zrušenie všetkých príslušných platobných nástrojov naviazaných na účet vrátane internet bankingu, platobnej karty, trvalých príkazov a inkás,“ vysvetľuje Zuzana Ďuďáková, hovorkyňa UniCredit Bank.

Neprehliadnite

Čo si doniesť do banky


Pred zatvorením účtu si vyrovnajte všetky svoje záväzky voči starej banke a doneste si so sebou aj platobnú kartu a číslo nového účtu, na ktorý vám banka zašle zostatok. Ak by ste ho so sebou nemali, musíte do banky merať cestu ešte raz, pretože banka vám hneď nevydá váš zostatok. Musí čakať na dobehnutie všetkých transakcií na karte a účte, čo môže trvať niekoľko týždňov až mesiac.

„Neembosované karty, je potrebné zrušiť najmenej 14 dní, embosované karty najmenej 30 dní pred zrušením účtu,“ informuje Alena Walterova, hovorkyňa VÚB banky.

Po zostatok na účte si však nemusíte chodiť osobne do banky, ale môžete si ho dať poslať na nový účet. Za tento posledný prevod si väčšina bánk neúčtuje poplatky.

Platobnú kartu musíte doručiť do banky osobne alebo poslať poštou. V Unicredit Bank je výpovedná lehota pri zrušení platobnej karty jeden mesiac a začína plynúť dňom doručenia výpovede.

„Táto doba slúži na vyrovnanie všetkých záväzkov a zaúčtovanie všetkých transakcií, ktoré klient mohol prostredníctvom karty zrealizovať,“ dodáva Ďuďáková.

Ako postupovať pri zatváraní účtu

  1. Skontrolujte si, kedy ste si účet otvorili
  2. Keď je starší ako 1 rok nemali by ste za jeho zrušenie platiť nič
  3. Vyrovnajte všetky svoje záväzky voči starej banke (napr. povolé prečerpanie)
  4. Na pobočku banky si prineste občianský preukaz, platobnú kartu a číslo nového účtu
  5. Vypíšte tlačivo o zrušení účtu, odovzdajte kartu a nechajte si zaslať zostatok na nový účet

Kartu treba vrátiť


Aj pri rušení kariet si dajte pozor na vek vášho účtu. Banky zvyčajne karty zlikvidujú bezplatne, ale nemusí to byť pravidlo.

„Účtujeme si poplatok za zrušenie karty iba v prípade, ak je karta vydaná menej ako 1 kalendárny rok,“ vysvetľuje Marína Masárová, hovorkyňa Tatra banky.

Pozor na účet s hypotékou


Ak chcete zrušiť účet z ktorého vám boli inkasované mesačné splátky hypotéky, mali by ste si dať pozor na to, či zmena účtu a spôsobu splácania vám neprinesie zvýšené náklady. Ak by ste kvôli tomu mali robiť zmeny na úverovej zmluve (spôsob splácania a číslo účtu na splácanie je súčasťou úverovej zmluvy) za tie sa platí poplatok aj nad 100 eur.

Aj účet so zostatkom 0 € treba zrušiť


Ak by ste sa chceli zbaviť účtu tak, že na ňom nenecháte nijaké peniaze, neoplatí sa to. Banky vám poplatky za jeho vedenie budú účtovať aj naďalej a skĺznete do nepovoleného mínusu. Navyše banky môžu od vás dlhy vymáhať aj na súde. Mŕtvy účet banka zruší až po pol roku a dovtedy vám môžu na zanedbanom účte narásť úroky z omeškania aj penále.

„Banka je oprávnená zrušiť účet ak hodnota zostatku na bežnom účte je menej ako hodnota minimálneho zostatku a tento stav na bežnom účte trvá dlhšie ako 6 mesiacov. V prípade vzniku a neuhradenia nepovoleného debetu je banka oprávnená uplatniť svoje práva vymáhaním pohľadávky mimosúdnou alebo súdnou cestou,“ dodáva Walterová.
Foto: Ivan Sedlák