Ako bezbolestne presunúť účet do inej banky

Autor: Andrej Dorič
30.01.2014 (08:45)

Pri sťahovaní účtu zo starej banky do novej si treba dávať pozor na niektoré detaily, ktoré vám dokážu hladký presun účtu sťažiť a predražiť.

V prvom rade sa rozhodnite, či chcete presunúť účet osobne vo svojej starej banke alebo si to vybavíte iba cez novú banku.

Ak sa rozhodnete pre možnosť otvorenia účtu v novej banke, musíte jej predložiť notársky overenú žiadosť o presun účtu, na základe ktorej nová banka požiada starú banku o presun účtu.

„Pôvodná banka klienta zašle informáciu o klientovi a jeho bežnom účte do novej banky. Následne nová banka zadá údaje do svojho informačného systému,” vysvetľuje proces presunu Zuzana Ďuďáková, hovorkyňa UniCredit Bank.

Ďuďáková, tiež odporúča, aby ste si overili či vaša nová banka spolupracuje so spoločnosťami, v prospech ktorých ste mali zriadené súhlasy s inkasom. Predídete tým problémom. Platí, že čím sú služby podobnejšie, tým je presun bežného účtu jednoduchší.

“V opačnom prípade je potrebné, aby ste kontaktovali príjemcu (inkasanta) a informovali ho o zmene banky a čísla účtu,” dodáva hovorkyňa.

Ak ste ochotní zájsť osobne do starej banky, ušetríte náklady na overenie podpisu notárom, ale nevyhnete sa chodeniu na pobočku a možno nepríjemným otázkam prečo z banky odchádzate alebo aj presviedčaniu na zotrvanie.

Postup pri prenose účtu

  • Vysporiadajte si všetky záväzky na účte v pôvodnej banke
- skontrolujte si trvalé príkazy a inkasá, ktoré sa oplatia zrušiť online kvôli nižším poplatkom
- informujte sa, kedy budete mať zaúčtované posledné operácie kartou, či budete za zrušenie karty platiť poplatok a či kartu musíte fyzicky odovzdať na pobočke
- vyrovnajte si podĺžnosti na povolenom prečerpaní
- informujte sa o tom, koľko peňazí musíte nechať na účte, aby si banka mohla stiahnuť všetky poplatky
- zvyšnú sumu si pošlite cez internetbanking na nový účet, čím ušetríte na poplatkoch
  • Nájdite si účet v novej banke, ktorý vyhovuje Vašim potrebám
- čím sú služby podobnejšie, tým je presun bežného účtu jednoduchší
  • Vyplňte žiadosť o presun účtu a odovzdajte ju v banke
- pokiaľ chcete, aby žiadosť zaslala nová banka za vás pôvodnej banke, je potrebné úradne overiť váš podpis na žiadosti (napr. u notára alebo na matričnom úrade)
- ak sa chcete vyhnúť nákladom za úradné overenie podpisu, môžete žiadosť zaniesť pôvodnej banke osobne
  • Nechajte banky pracovať za Vás
- nová banka a pôvodná banka budú spolupracovať tak, aby celý proces presunu bol bezproblémový a bez neodôvodnených prieťahov
Zdroj: SBA

Kedy vás banka nepustí


Ak nemáte so starou bankou vyrovnané všetky záväzky, ste v mínuse na povolenom prečerpaní alebo nemáte zúčtované všetky transakcie platobnou kartou, presun účtu vám banka nedovolí.

Odporucame Je potrebné najskôr zrušiť kartu, vyrovnať kartové záväzky a až potom je možné požiadať o presun účtu,“ vysvetľuje Ďuďáková.

Štefan Frimmer, hovorca Slovenskej sporiteľne, dodáva, že banka môže zamietnuť presun účtu aj vtedy, ak o presun účtu požiada len disponent a nie majiteľ, prípadne žiadateľ  uvedie nesprávne údaje  ako rodné číslo či číslo účtu.

Presun trvá viac ako mesiac


Banky zvyčajne hovoria, že presun účtu aj s prevodnými príkazmi by mal trvať zhruba mesiac alebo aj dlhšie, ak ste si nechali všetko na poslednú chvíľu a zrušili príkazy tesne pred ich realizáciou.

„Celý presun trvá približne dva mesiace kvôli zabezpečeniu kontinuity zúčtovania trvalých príkazov a inkás,“ tvrdí hovorkyňa UniCredit Bank.

Prečo to trvá tak dlho? Stará banka vám síce vypracuje informáciu o platobných príkazoch do týždňa od doručenia žiadosti o presun, ale platobné príkazy vám zruší až k poslednému dňu mesiaca, po mesiaci, v ktorom ste žiadosť podali. Teda ak o presun požiadate v januári, platobné príkazy vám budú zrušené ku koncu februára a platby v novej banke začnete vykonávať až v marci.

Sťahovanie je lacné, ale nemusí byť zadarmo


Za presun účtu by si banky nemali nič účtovať , ale môžete platiť za zrušenie trvalých príkazov či inkás. Za tie si banky zvyčajne v rámci balíka neúčtujú nič, ale mimo balíka môžete zaplatiť . Ak si trvalé príkazy zrušíte sami cez internet banking, ušetríte.

Cez internet banking je zrušenie trvalých príkazov zvyčajne zadarmo alebo len za niekoľko centov. Na pobočke tieto operácie môžu stáť aj vyše eura. 
V Slovenskej sporiteľni  je zrušenie trvalých príkazov online spoplatnené 50 centami  a na pobočke banky je to 1  euro.

Po presunutí účtu nahláste jeho zmenu všetkým inštitúciám či zamestnávateľom, aby ste sa vyhli nepríjemným prekvapeniam.

Nezabúdajte na to, že ak si účet prenesiete do roka od jeho založenia banky vám jeho zatvorenie spoplatnia od 3 do 7 eur. Ako zrušiť účet čo najlacnejšie vám poradíme v ďalšom článku.
Foto: Ivan Sedlák