Úrok pri hypotéke pre mladých na nulu klesnúť nemôže

Autor: Andrej Dorič
20.03.2014 (17:00)

Základné podmienky na získanie úveru pre mladých sú spĺňať vek, nižší príjem a nižšiu sumu úveru. Za to budete odmenený dočasne nižším úrokom a rôznymi výhodami pri splácaní úveru.  
 
Hypotéku pre mladých získate iba ak máte do 35 rokov. Pozor by ste si mali dať na deň narodenín, lebo deň po oslave 35-ky už výhodný úver nedostanete. Tento vek musia splniť obaja žiadatelia, ak žiada o úver pár. Ten však nemusí byť zosobášený.

Príjmový strop je daný ako 1,3-násobok priemernej mzdy za predchádzajúci štvrťrok. Od januára tohto roku je príjmový strop 1043,90 eur, ale od apríla sa horná hranica zvyšuje na 1 153,10 eur. Ak o úver žiadajú manželia alebo partneri, hranica je dvojnásobná a posudzuje sa ich spoločný príjem. Od apríla teda nesmie spoločný príjem presiahnuť 2306,20 eur.

Výhodou je, že do posudzovania nároku na štátny príspevok sa nezapočítavajú napríklad diéty, výživné alebo štipendium doktoranda.

Ak by sa vám v priebehu tých 5 rokov zvýšil príjem, nemusíte sa báť, že lacný úver stratíte. Podmienky pre uplatnenie štátneho príspevku pre mladých musíte spĺňať ku dňu podania žiadosti o úver.

ZUNO-ucet-0eur-rekl-pasik

Ako funguje úverový bonus


Hypotekárny úver so štátnym príspevkom pre mladých má obrovskú výhodu v 3% úverovej bonifikácii. To je zľava z úrokovej sadzby, kde 2% poskytne štát a 1% banka. Úrokový bonus však nefunguje vo všetkých bankách rovnako.

„Vo VÚB banke je 1% príspevok banky zohľadnený v zníženej úrokovej sadzbe a príspevok štátu 2% je zohľadnený v zníženej mesačnej splátke,“ vysvetľuje Alena Walterová, hovorkyňa banky.

V niektorých iných bankách zasa platíte plnú sumu a banka vám štátny príspevok neskôr refunduje. Podľa Walterovej tento systém najmä na začiatku splácania predstavuje finančnú záťaž pre klienta, pretože nábeh na poberanie štátneho príspevku pre mladých môže trvať aj dva mesiace, počas ktorých klient platí plnú sumu.

Neprehliadnite 3% bonifikácia znamená, že hypotéku môžete dnes pri nízkych úrokoch dostať už od úroku blízkemu nule. Napriek tomu, že niektoré banky ponúkajú klasické hypotéky už pod 3% ročne, úroky na úvere pre mladých reálne pod nulu neklesnú.

Suma štátneho príspevku sa počíta ako rozdiel medzi splátkou úveru vypočítanou so sadzbou bez príspevku a splátkou úveru so sadzbou zníženou o bonifikáciu.

„Ak by sme teoreticky uvažovali s 50-tisícovou hypotékou na 30 rokov so sadzbou 2% (zníženou o 1%-ný príspevok banky) mesačná splátka úveru by bola asi 185 eur. Splátka úveru s nulovou sadzbou (po znížení o štátny príspevok) by bola cca 139 eur. Suma štátneho príspevku tak predstavuje rozdiel medzi týmito dvoma splátkami, čo je 46 eur. Výška úrokov v prvej splátke takéhoto úveru začína zhruba na 83 eur a s každou splátkou postupne klesá, pričom po piatich rokoch, keď klient stráca nárok na príspevok, dosiahne 73 eur,“ vyčísľuje príklad hovorkyňa VÚB banky.

Výhodný úrok na tomto úvere platí len na prvých 5 rokov splácania, potom vám sadzba porastie o 3% hore. Štát totiž predpokladá, že už budete lepšie zarábať a nebudete mať problém s vyššími splátkami.

Výhody a nevýhody hypotéky pre mladých

+ Nižšia úroková sadzba o 3 % na 5 rokov
+ Päťročný odklad splátok istiny úveru
+ Mimoriadne splátky bez poplatku po dobu 5 rokov
+ Možnosť predčasne splatiť hypotéku bez poplatku na konci fixácie
+ Dvojročný odklad splátok alebo zníženia mesačnej splátky až na polovicu pri narodení dieťaťa

- Strop vo výške hypotéky do sumy 50 000 eur
- Vek žiadateľa do 35 rokov
- Príjmový strop, ktorý je 1,3-násobok priemernej mzdy 
- Limitovaný prenos do inej banky
- Nemožnosť splácať úver lineárne

Ďalšie výhody a nevýhody


Úver na bývanie pre mladých má výhodu aj v tom, že môžete požiadať kedykoľvek počas jej splácania o odklad splátky istiny úveru na 5 rokov. Odklad je síce fajn, ale splátky budete musieť zaplatiť neskôr. Pri tejto hypotéke si môžete aj znížiť splátky až na polovicu na dobu dvoch rokov pri narodení dieťaťa.

Tento úver môžete aj mimoriadne splácať každý rok počas prvých piatich rokov. Dotovaný úver je len do istej výšky do 50 tisíc eur. Ak by ste chceli drahší byt musíte si zvyšok požičať za bežných trhových podmienok.

Ďalšia nevýhoda hypotéky pre mladých je tá, že banky zvyčajne dovoľujú splácať úver rovnakými anuitnými splátkami. Splácať tento úver lineárne teda klesajúcimi splátkami banky nepovoľujú.

Prenos úveru s bonusom je ťažší


Ak chcete hypotéku so štátnym príspevkom, stretnete sa aj s obmedzeniami pri jeho refinancovaní do inej banky. Môžete to urobiť len v prípade ak sa jedná o tzv. „starý“ štátny príspevok, ktorý bol udelený pred 30. júnom 2003.

Dotovaný úver tiež nezískate, ak s ním chcete splatiť iný úver. „Zákon o bankách vymenúva účely, na ktoré je možné získať dotovanú hypotéku pre mladých a vyplatenie iného úveru medzi týmito účelmi nie je,“ vysvetľuje Walterová.

Navyše, ak by ste chceli vyplatiť hypotéku pre mladých predčasne v priebehu prvých štyroch rokov, museli by ste vrátiť celú výšku príspevku, ktorú ste dovtedy od štátu získal.

Na druhej strane po piatich rokoch, keď vám skončí výhodný úrok, môžete hypotéku preniesť do druhej banky bez problémov, lebo dotovaný úver sa zmení na štandardný.
Foto: Ivan Sedlák