Investovanie a sporenie v banke

Anna Macaláková
Téme sa venujeme s Annou Macalákovou, riaditeľkou J&T banky. Svoje otázky môžete posielať do 31.5.2016

J&T Banka
 • 03.05.2016 - Dá sa očakávať, že sa úrokové sadzby na termínovaných účtoch výrazne zvýšia v priebehu 1-2 rokov?
  05.05.2016 - Neočakávame výrazný nárast sadzieb na termínovaných účtoch v domácej mene v blízkej budúcnosti vzhľadom k očakávaniu pretrvávania extrémne uvoľnenej menovej politiky ECB vrátane kvantitatívneho uvoľňovania pri utlmenej inflácii.
 • 02.05.2016 - Aký je dnes pre bežného človeka najvýhodnejší spôsob zhodnocovania financií?
  04.05.2016 - Záleží na rizikovom profile klienta a tiež na časovom horizonte zhodnocovania. V prípade krátkeho časového horizontu rádovo okolo jedného roka a ľudí s vysokou averziou voči riziku to môžu byť termínované vklady či vklady s výpovednou lehotou. Pre klientov s väčších rizikovým apetítom sú to podielové fondy peňažného trhu, či fondy, ktoré majú vysokú expozíciu voči dlhopisom. Ak hovoríme o dlhších investičných horizontoch, oplatí sa mať portfólio s väčšou expozíciou voči rizikovejším inštrumentom, ako akcie, dlhopisy, komodity najmä prostredníctvom investovania cez podielové fondy, ktoré manažujú profesionálni portfólio manažéri. Hoci z krátkodobého hľadiska môže prísť k dočasným poklesom jeho hodnoty, historické štatistiky hovoria, že pri behu na dlhé trate dokáže zhodnotiť finančný majetok viac ako konzervatívne depozitné produkty.
 • 02.05.2016 - Čo je investičný fond? Koľko možno získať/stratiť?
  04.05.2016 - Investičný fond je nástroj kolektívneho investovania skupiny ľudí pod vedením profesionálov. Jeho cieľom je dosiahnuť čo najvyšší výnos pri súčasnom obmedzení a rozložení rizika. Vždy je dobré obrátiť sa na odborníkov, ktorí po hĺbkovom rozhovore stanovia samotný profil investora a na základe toho mu vyberú najvhodnejšie fondy z pohľadu poplatkov, výnosov a rizika.<br />
  Nedá sa paušalizovať, koľko možno získať alebo stratiť. Závisí od typu fondu - či pôjde o peňažný, dlhopisový, akciový, zmiešaný, realitný a podobne. Rovnako závisí od obdobia ekonomického cyklu, kedy investor vstupoval do fondu, interných limitov rizika alebo investičnej stratégie, ktorá sa aj v rámci napríklad akciových fondov môže značne líšiť. Vo všeobecnosti, technický a teoretický výnos môže byť od mínus sto percent až po zhodnotenie v niekoľko stoviek percent p.a.</div>
« 1 2 3
Ďalšie témy v poradenstve