Končí sa odklad splátok (Lex korona). Ako treba postupovať?

Autor: redakcia
21.01.2021 (13:00)

Odklad splátok úveru v rámci zákona Lex korona využilo na Slovensku viac ako 140 tisíc klientov. Väčšinu z nich čaká koniec odkladu v najbližších týždňoch.
 

Ako začať splácať úver po skončení odkladu splátok?

"Klientom je zasielané oznámenie o ukončení odkladu, súčasťou ktorého je nový splátkový plán s uvedením výšky mesačných splátok po skončení doby odkladu. Klienti so službou Nonstop Banking sú informovaní správou v IB / MB (a push notifikáciou) alebo aj sms. Pre ostatných klientov ostáva zasielanie oznámení poštou. Pri spotrebných úveroch je posielaná informácia v rámci sms," vysvetľuje Dominik Miša, hovorca VÚB banky. Podobne to funguje aj v ostatných bankách.

Klienti Slovenskej sporiteľne, ktorí splácajú úver inkasom z účtu v SLSP, nemusia robiť nič, splátka sa zrealizuje automaticky. Ak úver splácajú prevodom z inej banky, je potrebné, aby si opäť nastavili prevodný príkaz v novej výške splátky po uplynutí odkladu.

Prečo je moja nová splátka úveru po skončení odkladu vyššia?

Aj počas odkladu splátok váš úver banka úročila. Znamená to, že vaša nová splátka úveru v sebe už zohľadňuje nielen jednotlivé splátky za odložené obdobie, ale aj úroky za tento čas, ktoré tiež neboli uhrádzané. Presnú výšku splátky nájdete v oznámení od banky.

Ako sa mi po odklade splátok zmenila splatnosť úveru?

Ak ste žiadali o odklad splátok, splatnosť úveru vám banka v štandardných prípadoch posunula o čas trvania odkladu.

Môžem ešte aj teraz požiadať o odklad splátok?

O odklad splátok podľa zákona tzv. Lex korona je možné požiadať iba jedenkrát. Ak ste doteraz o odklad splátok v zmysle tohto zákona nepožiadali, môžete tak urobiť stále, pokiaľ neskončí mimoriadna situácia na Slovensku alebo sa neukončí platnosť zákona Lex korona. Legislatívne odklady banky akceptujú momentálne do 31.3.2021. Banky svojim klientom odporúčajú, aby o odklad žiadali iba v nevyhnutnom prípade.

Čo, keď mi už končí odklad splátok a stále nemám dostatok peňazí?

Ak sa váš príjem nezlepšil a očakávate, že po skončení odkladu splátok nebudete zvládať splácanie, mali by ste banku kontaktovať čo najskôr, ešte predtým, ako sa dostanete do omeškania. Ak nemeškáte so splátkami, banka má zvyčajne viac riešení, ktoré vám vie ponúknuť. "V prípade, ak ťažká životná situácia klienta pretrváva aj po ukončení odkladu, klient má možnosť požiadať o štandardný odklad splátky, ktorý bude časovo nadväzovať na „lex corona“. Nastavenie odkladu je bezplatné. Aj v tomto prípade sa snažíme byť voči klientovi ústretoví a klient o odklad môže požiadať bez návštevy obchodného miesta," hovorí Lýdia Žáčková, hovorkyňa Poštovej banky.

Aj keď sa očakáva, že väčšina klientov opäť nabehne na splácanie úverov, Slovenská sporiteľňa má pripravené riešenie pre tých, ktorí sú stále vo finančnej tiesni: „Klientom, ktorí po odklade nedokážu začať splácať v plnej výške, sme však pripravení vyjsť v ústrety. Splátku úveru im až na pol roka znížime len na štvrtinu. Je to pre nich cesta, ktorou sa postupne dokážu vrátiť do normálu,“ vysvetľuje Marta Cesnaková, hovorkyňa Slovenskej sporiteľne. Tí, ktorí by chceli túto možnosť využiť, by mali banku kontaktovať čo najskôr, najlepšie ešte pred alebo čo najskôr po ukončení pôvodného odkladu. V prípade dlhodobého nesplácania úveru môžu totiž banky odstúpiť od úverovej zmluvy a žiadať o jednorazové splatenie celého úveru. „Ak klienti ani po výzve úver nevyplatia, banky pohľadávku odstúpia na vymáhanie. Tento proces môže končiť výkonom záložného práva a dražbou nehnuteľnosti klienta, ktorému predchádza exekučné konanie,“ dodáva Zuzana Šimonová , úverová analytička Swiss Life Select.

Ako je to s úverovým registrom

V úverovom registri sú zaznamenané všetky úvery, ktoré má klient v bankách, teda nie len tie nesplácané, ale aj tie, ktoré riadne spláca. Úvery, ktorých splácanie bolo odložené v roku 2020 v zmysle Lex korona sú v registri označené s príznakom Covid 19 a v súlade s legislatívou toto označenie nemá vplyv na bonitu klienta.

Ak požiadate o ďalší odklad splátok od 1.1.2021 a bude vám schválený, tak vám to môže sťažiť prístup k úverom v priebehu nasledujúcich dvoch rokov. Rovnako to platí aj keď si požiadate o zníženie splátky, táto skutočnosť bude zaznamenaná v úverovom registri. Preto banky upozorňujú, aby klienti túto možnosť využívali naozaj len v stave núdze, pretože v budúcnosti budú mať sťažený prístup k úverom. Netreba ani zabúdať, že znížené splátky celkovú cenu úveru navýšia.

V každom prípade bude takáto negatívna informácia vnímaná miernejšie ako neplatenie úveru. Faktom ale je, že takto sú ľudia chránení pred nezdravým zadlžovaním.
 
Zdroj: Slovenská sporiteľňa, VÚB, Foto: redakcia