Ako vyzerá nová platobná karta MasterCard pre zrakovo postihnutých?

Autor: redakčne upravené
18.11.2021 (13:00)

Mastercard predstavil nové platobné karty Touch Card, ktoré uľahčia používanie ľuďom s úplnou alebo čiastočnou stratou zraku.

S novými kartami Touch Card spoločnosť Mastercard zavádza systém výrezov na jednej hrane karty a vylepšuje tak existujúcu podobu platobných kariet. Vďaka tomu bude možné hmatom jednoducho rozoznať ako typ karty a aj jej orientáciu. Kreditné karty Touch Card majú oblý výrez, debetné karty široký štvorhranný a predplatené trojuholníkový. Karty nového štandardu možno používať s platobnými terminálmi aj s bankomatmi.

2021-11-18-Mastercard kartuOBR

„Karty štandardu Touch Card poskytnú približne 2,2 miliardám ľudí na celom svete, ktorí žijú so zrakovým postihnutím, väčší pocit istoty a vyššiu mieru inklúzie a nezávislosti. Pre ľudí so zrakovým postihnutím je veľmi ťažké bezpečne rozoznať platobnú kartu, ktorú sa chystajú použiť. Naše hmatové riešenie umožní spotrebiteľom ľahko a bezpečne určiť nielen typ karty, ale aj jej orientáciu,“ povedal Raja Rajamannar, riaditeľ spoločnosti Mastercard pre marketing a komunikáciu. Návrh označenia kariet spoločnosti Mastercard podporil Kráľovský národný inštitút nevidomých (The Royal National Institute of Blind People, RNIB) vo Veľkej Británii a organizácia služieb pre nevidomých a slabozrakých VISIONS v USA.

„Inovácie by vždy mali vychádzať zo snahy zlepšovať inklúziu a nenechávať nikoho stáť bokom. Každý siedmy človek na svete zápasí s nejakou formou postihnutia. Navrhovať nové produkty s ohľadom na ich potreby znamená, poskytovať im rovnaké príležitosti ľahko a bezpečne využívať možnosti digitálneho sveta. Na nikoho by sa nemalo zabúdať,” dodal Raja Rajamannar.

Spoločnosť Mastercard okrem toho do platobných terminálov na celom svete pridáva funkciu, ktorá umožní prehrať ich firemnú znelku. Každý a najmä osoby so zrakovým postihnutím, tak ľahko spoznajú, že ich platba prebehla úspešne.
Spoločnosť už predtým uviedla na trh karty True Name, ktoré podporujú členov transgenderových a nebinárnych komunít. Záväzkom spoločnosti Mastercard nie je len bojovať s nerovnosťou, ale predovšetkým byť sprostredkovateľom pozitívnych zmien.
 
Zdroj: MasterCard, Foto: MasterCard