Investovanie má svoje pravidlá aj riziká, treba poznať základné princípy

24.01.2022 (18:50)

Základná poučka podľa centrálnej banky znie, že máme investovať len do toho, čomu rozumieme.

Ak sa niekto rozhodne svoje voľné prostriedky investovať, mal by podľa analytikov poznať princípy kapitálového trhu. Dôležité je poznať aj poplatky spojené s investíciou. Taktiež varujú, že spoliehať sa na minulé výnosy nie je rozumné. Národná banka Slovenska (NBS) zase odporúča, aby si každý, ktorý chce svoje peniaze zveriť vybranej spoločnosti alebo firme, najskôr preveril, či spadá do pôsobnosti NBS a investoval iba toľko, o koľko si môže dovoliť prísť. Základná poučka podľa centrálnej banky znie, že máme investovať len do toho, čomu rozumieme.

Ako skonštatoval finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik, pri investovaní je dobré poradiť sa s kvalifikovaným finančným odborníkom. Užitočné je aj poznať parametre investičných fondov. „Napríklad stupnicu SRRI, ktorá hodnotí kolísavosť ako aj pravdepodobný výnos fondu rizikovými triedami 1-7. Jednotka pritom znamená nižšie riziko a typicky nižší výnos, sedmička znamená vysoké riziko a typicky vyšší výnos,“ povedal pre agentúru SITA Búlik. Ďalším parametrom, ktorý investorom dokáže napovedať o úspešnosti fondu z hľadisku výnosov, je stupnica agentúry Morningstar. „Ak fond má takéto hodnotenie, je to znak určitej dôležitosti fondu na svetovom kapitálovom trhu. Fondy môžu celkovo získať jednu až päť hviezdičiek, ale množstvo fondov na slovenskom kapitálovom trhu také hodnotenie vôbec nemá,“ pokračuje Búlik. Ak fond získal hodnotenie až päť hviezdičiek, znamená to, že za posledné tri roky mal taký výnos, že vďaka nemu spadá medzi top desať percent všetkých fondov vo svojej kategórii. Ak napríklad iba jednu, svojím výnosom spadá do spodných desať percent fondov.

„Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov,“ upozorňuje investičný analytik Swiss Life Select Pavel Škriniar. Aj preto je súčasťou každej propagácie investičného nástroja upozornenie, že minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Akciový index S&P 500 sa za rok 2021 zhodnotil o viac ako 20 %. „Ide o veľmi pekné zhodnotenie nielen v porovnaní s úrokmi na termínovaných účtoch, infláciou, ale aj bežnými výnosmi dosahovanými investíciou do tohto indexu,“ hodnotí Škriniar.

O investovaní do akcií sa hovorí v súvislosti so snahou ochrániť peniaze pred infláciou, v súvislosti s dôchodkovým sporením i vytváraním finančných rezerv. Ak ide o dlhodobé investovanie, ročnému zhodnoteniu netreba podľa Škriniara venovať zvýšenú pozornosť. „Ročné zhodnotenie je veľmi premenlivé a naozaj platí, že minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov,“ vysvetľuje Škriniar. Kým počas dvanástich mesiacov sa investícia môže zhodnotiť o 50 %, ale i znehodnotiť o 50 %, pri desaťročnom trvaní investície takéto vysoké výkyvy podľa neho nie sú.

Pri investovaní platí, že čím dlhšie, tým lepšie. Krátkodobé výkyvy v cenách sú úplne bežné a riešením, ako ich využiť vo svoj prospech, je pravidelné investovanie. Ak chce niekto zhodnotiť svoje úspory bezpečne, mal by mať portfólio nastavené dostatočne široko, aby dokázalo prípadné poklesy niektorých segmentov ekonomiky vybalansovať rastom iných.

O rozdeľovaní rizika hovorí aj Národná banka Slovenska. Ide o to, aby ste nevložili všetky svoje úspory do jednej investície. „Kým v jednej skupine možno práve budete pociťovať stratu, zisk na druhej strane túto stratu môže vyrovnať. Vďaka tomu si môžete zabezpečiť stabilný výnos,“ radí centrálna banka. Investovanie je niekedy podľa banky spojené aj s emóciami. Predovšetkým počas prudkých výkyvov môžu niektorí investori urobiť unáhlené rozhodnutia. Každá investícia je podľa NBS spojená s rizikami. „Pokiaľ je vaše investičné portfólio správne rozložené a investované do vhodných finančných nástrojov, vaše ciele nemusia ostať len na papieri,“ dodala NBS.
 
Zdroj: SITA, Foto: Partners, burst.shopify.com