Na dôchodok sa môžete zabezpečiť až v 5-tich pilieroch

Autor: redakčne upravené
17.04.2023 (13:00)

Všetci budúci dôchodci musia počítať s tým, že len zo "štátneho" dôchodku nevyžijú. Sporiť si na dôchodok môžete aj inak ako len v 1. a 2. pilieri.

To, že štedrý dôchodkový systém je z dlhodobého hľadiska neudržateľný, nie je žiadnym tajomstvom. Preto, aj keď máte dôchodok ešte v nedohľadne, mali by ste si na neho začať odkladať už dnes, aby ste celú starobu nemuseli stráviť buď v práci, alebo vo veľmi skromných podmienkach.

Ubezpečte sa, že využívate viaceré dôchodkové piliere. Na výber máte:
  1. pilier: Sociálna poisťovňa
  2. pilier: Starobné dôchodkové sporenie
  3. pilier: Doplnkové dôchodkové sporenie
  4. pilier: Daňovo zvýhodnené investovanie
  5. pilier: Individuálne využívanie finančných produktov
Päťpilierový dôchodok znižuje riziko nízkeho dôchodku. Takto vybudovaný dôchodok využíva a spája výhody z každého jedného piliera.
  1. Môžete sa spoľahnúť na štát v rámci prvého piliera, no nebudete od neho závislý.
  2. Dlhodobými a pravidelnými príspevkami, ktoré idú z odvodov, znižujete investičné riziko.
  3. Príspevok zamestnávateľa zvyšuje objem úspor a je výhodnejší než zvýšenie príjmu.
  4. Oslobodenie výnosu od dane zvyšuje atraktívnosť vybraných investičných riešení.
  5. Úspory určené na dôchodok nie sú podmienené dosiahnutím dôchodkového veku.

Ako postupovať?

Prvému pilieru sa nevyhnete. „Povinné odvody sa týkajú každého zamestnanca a platia si ich aj živnostníci. Je to základný pilier, ktorý sa ďalšími piliermi vylepšuje,“ hovorí Pavel Škriniar, investičný analytik Swiss Life Select. Ak ste mladí, nad vstupom do druhého piliera dlho neuvažujte a snažte sa uzavrieť zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení čím skôr. Ak už druhý pilier máte, overte si, či si vzhľadom na váš vek sporíte v správnom fonde. 2. pilier taktiež umožňuje zasielanie dobrovoľných príspevkov. Aj to môže byť pre vás možnosť, ako si zvyšovať dôchodkové úspory.

Ak zamestnávateľ je ochotný prispievať vám do 3. piliera, neváhajte a uzavrite zmluvu o doplnkovom dôchodkovom sporení. Daňové zvýhodnenie pre zamestnanca i zamestnávateľa je motivujúce len do určitej úrovne. „S vyššími príspevkami to netreba preháňať a pre účastníka je lepšie nasmerovať ich do štvrtého alebo piateho piliera,“ odporúča analytik.

Ak vám zamestnávateľ príspevky do tretieho piliera neponúka, nevadí. Pokračujte štvrtým pilierom a budujte si finančnú rezervu. Ideálne produkty sú investičné (nie sporiace účty v banke), z dlhodobého hľadiska dokážu vaše úspory zhodnotiť najviac. Je dobré si uvedomiť, že dôchodku sa treba najprv dožiť, aby sa mohol čerpať. Do jeho dovŕšenia sa môžu vyskytnúť rôzne udalosti, ktoré môžu obmedziť plynulé budovanie penzijných úspor. Zabezpečenie stabilného príjmu a ochrana dôchodkových úspor pred neočakávanými výdavkami sa dá riešiť napríklad cez správne nastavené životné poistenie.
 
Zdroj: Swiss Life Select, Foto: Shopify Photos, Burst.shopify.com