Banky posilňujú boj proti vishingu. Zavádazjú overovanie hovoru

Autor: redakcia
22.06.2023 (14:45)

Tento rok už dve banky - Tatra banka a mBank spustili nový nástroj, ktorý zvýši bezpečnosť klientov a zabráni kyberpodvodom. Klienti si budú môcť overiť, či im naozaj volá zamestnanec banky. Tieto opatrenia majú znížiť úspešnosť vishingových hovorov.

Kybernetickí zlodeji neustále hľadajú nové spôsoby, ako získať cudzie peniaze. Stále častejšie sa objavujú podvodné telefonáty, v ktorých sa útočník pokúša navodiť dojem telefonátu z banky alebo od inej autority. Tieto podvodné hovory sú čoraz sofistikovanejšie. Nie je nič neobvyklé, že číslo, z ktorého útočníci volajú, sa volanému zobrazí s názvom call centra banky. Rozlíšiť, či ide o reálnu komunikáciu s bankou, alebo o podvod, je preto pre klienta banky veľmi náročné.

Tatra banka: Správa s jedinečným kódom pri každom hovore s bankou

Od marca 2023 si klienti Tatra banky môžu overiť pravosť prichádzajúceho hovoru z banky prostredníctvom unikátneho kódu. Počas každého telefonátu, ktorý banka uskutoční, klient obdrží správu do schránky správ v mobilnej aplikácii Tatra banka a do Internet bankingu. Jej obsahom bude informácia o mene pracovníka banky, dátume a čase telefonátu a číselný kód. Tento kód bude poznať len pracovník banky a klient. Klient si preto jednoducho overí, či prebiehajúci hovor je podvodný alebo skutočne hovorí s pracovníkom banky. Postačuje, ak sa volajúceho opýta na číselný kód, ktorý poznajú iba oni dvaja, a tým si overí pravosť telefonátu. V prípade, že volajúci nebude poznať kód alebo bude klienta akýmikoľvek spôsobmi presviedčať o pravosti telefonátu aj bez nutnosti poznania kódu, klient by mal ukončiť akúkoľvek ďalšiu komunikáciu a v žiadnom prípade neposkytovať osobné alebo prihlasovacie údaje. Ukončiť komunikáciu by mal klient aj v prípade, ak správu dostal formou SMS správy, mailu alebo iného komunikačného kanálu, keďže je kód zasielaný výlučne prostredníctvom mobilnej aplikácie Tatra banka alebo Internet bankingu.

Postup pri overovaní hovoru v mobile

  1. Požiadajte volajúceho o unikátny kód.
  2. Na mobile si otvorte apku Tatra banka a prihláste sa do nej.
  3. Kliknite v ľavom hornom rohu na Schránku správ (ikona poštovej obálky).
  4. Vyhľadajte Oznámenie o volaní z Tatra banky a skontrolujte, či je pri ňom uvedený aktuálny dátum a čas. Ak áno, oznámenie otvorte.
  5. V texte vyhľadajte unikátny kód. Ak sa tento kód nezhoduje s kódom, ktorý vám poskytol volajúci, hovor ihneď ukončite.

mBank: Hovor z banky je potrebné autorizovať v mobilnej apke

V snahe ochrániť svojich klientov proti podvodníkom zavádza mBank nové bezpečnostné opatrenie. Od 22.6.2023 si jej klienti budú môcť overiť, či pri telefonickej komunikácii o svojich financiách skutočne hovoria s pracovníkom mBank.

Keď klientovi zavolá zamestnanec mBank, vo väčšine prípadov mu pošle do jeho aplikácie požiadavku na autorizáciu hovoru. Tá bude obsahovať meno a pracovnú pozíciu zamestnanca banky. Ak klient v aplikácii notifikáciu potvrdí, môže bezpečne a s istotou pokračovať v rozhovore. Pracovník banky nebude klásť žiadne ďalšie overovacie otázky. Služba funguje v aplikácii automaticky, netreba ju aktualizovať. „Potvrdenie identity klienta je povinné pri každom telefonickom rozhovore s mBank. Vďaka tejto novinke sa klient nemusí overovať prostredníctvom štandardných informácií ako je dátum narodenia alebo časť rodného čísla. Požiadavka na autorizáciu mu príde priamo do mobilnej aplikácie mBank. Klient tak bude mať istotu, že nejde o podvodný telefonát a zároveň si aj zamestnanec banky potvrdí, že skutočne hovorí s jej klientom. V prípade, že banku potrebuje kontaktovať klient, odporúčame na to využiť mobilnú aplikáciu - stačí na hlavnej stránke kliknúť na slúchadlo v pravom hornom rohu. Je to zároveň najrýchlejší spôsob, ako sa s nami spojiť,“ vysvetľuje Lukáš Kiac, vedúci rozvoja mobilného a internetového bankovníctva mBank.

V špecifických prípadoch, napríklad pri žiadosti o úver cez mLinku, podozrení zo zneužitia finančných prostriedkov, alebo ponuke poistenia, totožnosť klienta sa bude overovať rovnako ako doterat , teda prostredníctvom bezpečnostných otázok.

mbank-2023-06-22
Zdroj: mBank, Tatra banka, Foto: mBank, Laura BC, Burst.shopify.com