Hypotekárna kalkulačka: O koľko mi stúpne splátka hypotéky

Autor: redakčne upravené
18.09.2023 (13:00)

Končí vám fixácia hypotéky a chcete vedieť, ako sa môže zmeniť výška splátky hypotéky pri obnove úrokovej sadzby? Vyskúšajte novú kalkulačku Slovenskej bankovej asociácie.

Politici strašia ľudí, že prídu o strechu nad hlavou. Ak chcete vedieť, ako ste na tom vy, pretože sa obávate, či budete schopný splácať svoju hypotéku aj po obnove úrokovej sadzby, môžete si už teraz na online kalkulačke vypočítať, o koľko vám stúpne mesačná splátka.

„Slovenská banková asociácia na svojej webovej stránke ponúka prepočtovú kalkulačku aktuálnej výšky splátky hypotekárneho úveru pri zmene úroku. Je pomerne jednoduchá na použitie, pričom obsahuje vysvetlivky k jednotlivým v nej použitým pojmom. Do prepočtovej kalkulačky zadáte údaje o vašej hypotéke, ako zostatok hypotéky, to znamená časť úveru, ktorá vám ešte zostáva splatiť. Taktiež súčasnú úrokovú sadzbu hypotéky v percentuálnom vyjadrení, počet mesiacov do splatnosti a do refixácie hypotéky, ako aj predpokladanú novú výšku úrokovej sadzby v čase refixácie hypotekárneho úveru v percentuálnom vyjadrení. Novú výšku úrokovej sadzby viete získať z aktuálnych údajov o úrokových sadzbách zverejnených na webovej stránke tej ktorej banky,“ hovorí JUDr. Sylvia Ďatelinková, právnička Inštitútu alternatívneho riešenia sporov Slovenskej bankovej asociácie. Samozrejme, od kalkulačky nemôžete očakávať výsledok s presnosťou na centy, no získate obraz o tom, či výška novej splátky bude pre vás únosná. „Čo je však podstatné, prepočtová kalkulačka ilustruje pravdepodobný scenár v prípade navýšenia mesačnej splátky pri obnove úrokovej sadzby. Ak je vo výsledku po navýšení vašej mesačnej splátky splácanie hypotekárneho úveru v súlade s vašimi terajšími či budúcimi predpokladanými finančnými možnosťami, nie je potrebné podnikať žiadne ďalšie kroky. Avšak, ak navýšené splátky presahujú vaše súčasné či budúce predpokladané finančné možnosti, je potrebné o tom komunikovať s vašou bankou, ktorá vám úver poskytla a informovať sa o možnostiach riešenia vzniknutej situácie. Otázku platobnej neschopnosti je potrebné riešiť ešte v jej začiatkoch, čím sa zvyšuje pravdepodobnosť, že sa podarí nájsť vhodné riešenie,“ radí S. Ďatelinková. Banky majú viacero možností, ako môžu pomôcť klientom. Napríklad môžu predĺžiť dobu splatnosti úveru, poskytnú dočasný odklad splátok úveru, alebo riešením môže byť refinancovanie či konsolidácia viacerých úverov do jedného. Nezabúdajte, akákoľvek zmena úverovej zmluvy podlieha súhlasu banky. "Netreba zabúdať na to, že čím dlhšie trvá omeškanie, tým je problém väčší a možnosti riešenia situácie sú výrazne oklieštené,“ dodáva S. Ďatelinková

Poistenie schopnosti splácať úver - môže ale nemusí byť riešením

Ak máte dojednané poistenie schopnosti splácať úver, nespoliehajte sa na to, že vám pomôže v každej situácii. Poistné krytie sa totiž vzťahuje na prípady: úplná invalidita, práceneschopnosť, strata zamestnania a úmrtie. Ak pracujete a ste zdravý, no vaša výplata nebude stačiť na vyššie splátky, poistenie vám nepomôže. V takom prípade treba prehodnotiť celkové výdavky domácnosti a nájsť možnosti kde dokážete ušetriť. V krajnom prípade kontaktujte banku a informujte sa o možnostiach riešenia vzniknutej situácie. Riešenie, ktoré vám banka ponúkne síce zníži vašu mesačnú splátku, no celkovo váš úver predraží.

Ďalšou možnosťou môže byť predaj nehnuteľnosti a presťahovanie sa do inej, lacnejšej.
 
Zdroj: Inštitút alternatívneho riešenia sporov Slovenskej bankovej asociácie, Foto: redakcia