Emócie pri investovaní dokážu znížiť výnos aj o polovicu

Autor: redakčne upravené
08.11.2023 (10:10)

Za chyby sa platí aj v investovaní. Kto zle zareaguje na výkyvy na finančných trhoch sa môže obrať o tisíce eur. Pozrite si, aké vysoké môžu byť rozdiely vo výnosoch.

Základom úspešného investovania je⁠ dlhodobosť a pravidelnosť. Mnoho ľudí sa však touto poučkou nedokáže riadiť najmä v období, keď sa všetky scenáre v ekonomike javia čierno a investície prerábajú. „Len za posledných pár rokov sme boli svedkami relatívne veľkých prepadov trhu. V roku 2020 ho spôsobila pandémia Covidu-19 a minulý rok energetická kríza. Dnes už finančné trhy pomaly šplhajú k novým výšinám ako to bolo historicky po každom väčšom probléme. Napriek tomu, že po páde doteraz vždy prišiel rast, na dátach vidíme, že mnoho investorov tento vývoj vyľakal a svoje investície vybrali, prípadne prestali na čas investovať,“ hovorí Marek Malina, analytik investičnej platformy Portu.

Zľaknúť sa a podľahnúť emóciám je drahá chyba. Koľko bude takáto chyba investora stáť? Analytik z Portu pripravil tri modelové príklady, v ktorých počítal s horizontom investovania od 1. 1. 2013 do súčasnosti a výnosnosťou celosvetového indexu MSCI All World.

Štyri pády za desať rokov

Počas stanovenej dĺžky investovania sme boli svedkami štyroch poklesov indexu o viac ako 10 %. V roku 2015 sa prepadol o 16 % z dôvodu obáv ohľadom možného príchodu deflácie. V roku 2018 stál za poklesom o 15 % mix viacerých faktorov. Bývalý prezident USA Donald Trump odštartoval obchodnú vojnu s Čínou, globálne hospodárstvo začalo spomaľovať a existovali obavy, že Fed začal príliš rýchlo zvyšovať úrokové sadzby. V roku 2020 prišiel Covid-19 a index odpísal až 36 %. Na prelome rokov 2021 a 2022 sa zas prepadol o 26 % kvôli energetickej kríze a s ňou spojenou vysokou infláciou. Z tohto poklesu sa zatiaľ trhy úplne nespamätali. To, ako sa zachová investor počas týchto problematických období je dôležitejšie než sa môže zdať.

Variant A – trpezlivý investor

V prvom variante náš investor začal s investíciou 500 eur a následne investoval 50 eur mesačne. Počas celej doby dokázal ignorovať svoje emócie a investoval nepretržite.

trpezlivy_investor

Za celý časový úsek investoval 6 850 eur počas celých 128 mesiacov. Hodnota jeho investície vzrástla na 10 369,31 eur. Výnos tak predstavuje 3 519,31 eur.

Variant B – opatrný investor

V druhom variante investor nedokázal svoje emócie ovládnuť a vždy, keď index klesol o 10 % prestal investovať. A to až do doby, keď sa index dostal opätovne na nové maximum. V tomto scenári tak neinvestoval až počas 50 zo 128 mesiacov.

opatrny_investor

Za celý časový úsek investoval 4 600 eur a hodnota jeho investície vzrástla na 7 355,52 eur. Výnos predstavuje 2 755,52 eur.

Variant C – ideálny investor

Tretí variant predstavuje ideálne správanie investora. Nielenže na začiatku investoval 500 eur a následne pokračoval v pravidelnom mesačnom investovaní, ale počas každého poklesu indexu o 10 % zvýšil svoju investíciu z 50 na 100 eur. Na pôvodnú sumu sa vrátil až potom, čo sa trhy vrátili na predošlé maximum.


idealny_investor

Za celý časový úsek náš investor investoval 9 350 eur a jeho hodnota investície vzrástla na 13 834,87 eur. To predstavuje výnos 4 484,87 eur.

„Najhoršia možnosť je neinvestovať vôbec, alebo sa prepadu zľaknúť a peniaze vybrať. V takom prípade by investor skončil v mínuse,“ uzatvára Marek Malina.
 
Zdroj: Portu, Foto: Avelino Calvar Martinez, Burst.shopify.com