Investovanie: Sú vaše požiadavky na investíciu racionálne?

Autor: redakčne upravené
02.08.2023 (09:30)

Bežní klienti majú na investíciu tri základné požiadavky, týkajúce sa dostupnosti, výnosov a garantovanej výšky vkladu. Ak ich spĺňa, mala by to byť ideálna investícia. Naozaj závisí úspech vašej investície od týchto požiadaviek?

K základným požiadavkám, ktoré kladú bežní klienti na investičný produkt, patria:
  • peniaze kedykoľvek k dispozícii,
  • výnos prevyšujúci infláciu,
  • garancia výšky vkladu.
Tu by sa dalo stroho skonštatovať, že takáto investícia neexistuje. Majú tieto požiadavky racionálny základ?

1. Prečo potrebuje mať klient peniaze kedykoľvek k dispozícii?

Likvidita je oprávnená požiadavka, no v praxi človek málokedy potrebuje peniaze okamžite. V živote sa síce vyskytnú aj udalosti, ktorých vyriešenie vyžaduje rýchle peniaze, no nie sú na každodennom poriadku. Oprava auta, domácich spotrebičov, bývania.... Na tieto udalosti by vám mala stačiť finančná rezerva. Finančnú rezervu by ste mali mať rýchlo k dispozícii – v banke. Pri niektorých situáciach vám vie pomôcť aj poistenie (životné poistenie, poistenie nehnuteľnosti, domácnosti a auta). Rýchla dostupnosť peňazí totiž nejde ruka v ruke s výnosom. Kto chce výnos, potrebuje peniaze nechať pracovať a nesiahaťna nich dlhší čas. S tým súvisí druhá požiadavka.

2. Má investícia poraziť minulú, súčasnú alebo budúci infláciu?

Súčasné úspory sú už znehodnotené infláciou. Úspory sa dajú ochrániť iba pred budúcou infláciou. Dnes však nikto nevie, aká inflácia bude v budúcnosti a nepoznáme ani budúce výnosy. Z dlhodobého horizontu kolíše inflácia i výnosy z investícií. Niekedy víťazí jedno, inokedy druhé. Z dlhodobého hľadiska však infláciu vklady v bankách poraziť nedokážu, kým určité typy investícií áno.

Investície sú však rizikové. Ich hodnota môže v čase kolísať. A tu sa dostávame k tretej požiadavke.

3. Prečo hodnota investície nemôže klesnúť pod výšku vkladu?

"Požiadavka dáva zmysel iba v prípade, ak ide o moment výberu. Tak, ako nás nezaujíma, aké sú ceny v obchode, keď práve nenakupujeme, nemusí nás zaujímať hodnota investície, keď z nej peniaze nevyberáme. Ceny v obchode sú pre nás dôležité v čase nákupu, rovnako je dôležitá hodnota investície v čase jej výberu," hovorí Pavel Škriniar, investičný analytik Swiss Life Select. Investovanie je záležitosť na tri a viac rokov. Pri minimálnom horizonte ide o konzervatívne investičné nástroje a s pribúdajúcim časom sa zvyšuje podiel dynamických (akciových) riešení.

Ideálna investícia neexistuje, ale ideálne riešenie áno

Ideálna investícia vhodná pre všetkých neexistuje, ale existujú pravidlá, ktorými by ste sa mali riadiť. Klienti by mali mať časť financií okamžite dostupných, uložených v banke (napríklad bežný účet, sporiaci účet). Ďalšie peniaze už môžu investovať do konzervatívnych nástrojov a zmiešaných stratégií a zvyšné by mali mať v dynamických riešeniach. Výsledkom takejto kombinácie sú rýchlo dostupné peniaze, z dlhodobého horizontu vysoká šanca na porazenie inflácie a taktiež, že na konci trvania investície bude jej výška nad úrovňou vkladu.

Je prirodzené, že bežný človek sa nevie zorientovať v investičných možnostiach a správne si ich nastaviť. Radšej sa obráťte na skúseného odborníka, ktorý vám s tým pomôže, aby ste nepodľahli klamlivej reklame a s vidinou vysokého zisku prídete o všetky svoje úspory.
 
Zdroj: Swiss Life Select, Foto: Shopify Partners, Burst.shopify.com