Toto sú najväčšie finančné riziká v dôchodkovom veku

Autor: redakčne upravené
31.01.2024 (09:00)

Máme šancu dožiť sa viac ako osemdesiat rokov, no v starobe nám hrozí chudoba. Najväčší vplyv na to, ako si budeme môcť užiť dlhší život, majú spolu so zdravím naše osobné financie.

Len 25 % Slovákov si buduje svoju finančnú budúcnosť aktívne. Na druhej strane, až 56 % je presvedčených, že ak sa aj dožijú viac ako osemdesiat rokov, nebudú mať dostatok peňazí. Tieto obavy potvrdzujú i odborníci. So šetrením na dôchodok treba podľa nich začať prakticky hneď od prvého zamestnania. Obzvlášť v situácii, keď Slovensko patrí ku krajinám so zhoršujúcou sa demografickou krivkou. Na Slovensku dlhodobo klesá pôrodnosť a rastie počet dôchodcov. V budúcnosti hrozí, že na starobné dôchodky nebude mať kto pracovať. 36 % opýtaných z prieskumu verí, že štát dokáže plnohodnotne vyplácať dôchodky aj v budúcnosti.

Pomôcť by nám mohli úspory, ale aj v tejto oblasti zaostávame. Na Slovensku disponuje úsporami aspoň na tri mesiace menej ako polovica opýtaných (len 47 %). Prieskum taktiež ukázal, že najväčšiu finančnú frustráciu dnes pociťujú ľudia vo veku 44 do 59 rokov.

S vekom klesá príjem a rastú finančné riziká

S pribúdajúcim vekom obyčajne neklesá len príjem, ale zvyšujú sa aj finančné riziká, ktorým sme vystavení. Okrem rastúcich nákladov na zdravotnú a sociálnu starostlivosť môže našu finančnú situáciu na dôchodku skomplikovať aj úmrtie partnera/partnerky a inflácia. Pri inflácii, akú sme zažili minulý rok, sa môže stať, že sa naše životné náklady počas dôchodku rapídne zvýšia. A sú to práve zvyšujúce sa životné náklady, ktoré väčšina ľudí v prieskume označila za najväčšiu hrozbu najbližších rokov.

2024-01-31-Najväčšie finančné rizika pre dôchodcov

Dlhší život nás núti prehodnocovať prístup k osobným financiám neustále. Finančné plánovanie má význam nielen v aktívnej fáze života, ale i na dôchodku. Aj počas poberania dôchodku je dobré mať vypracovaný finančný plán a dodržiavať ho. Ak budeme z našich úspor na dôchodku len čerpať, môže sa ľahko stať, že nám peniaze nevystačia. Dopĺňať ich môžeme priebežne napríklad tak, že zostaneme pracovne aktívni aj po dovŕšení penzijného veku, rôznymi formami krátkodobého investovania, sporenia alebo vďaka už uzatvorenému životnému poisteniu.

Na webových stránkach je k dispozícii dôchodková kalkulačka, ktorá vám orientačne vypočíta výšku dôchodku do všetkých pilierov. Zároveň vám ponúkne rady, ako si svoj budúci dôchodok navýšiť.
*Medzinárodný prieskum pre finančnú skupinu NN sa uskutočnil v 11 krajinách sveta. Zúčastnilo sa na ňom 11 585 respondentov vo veku od 18 do 79 rokov. Na Slovensku sa do prieskumu zapojila reprezentatívna vzorka v rozsahu 1 001 respondentov. Prieskum s názvom „Long, Happy and Healthy Life – Longevity Research“ realizovala belgická konzultačná agentúra Indeville od januára do februára 2023.
 
Zdroj: NN, Foto: Shopify Photos, Burst.shopify.com