Čo je investičný certifikát?

Autor: redakcia
01.06.2020 (11:00)

Investovanie je riziková činnosť. Platí pri ňom klasická poučka: čím viac rizika, tým vyšší výnos alebo strata. Lenže niektorí investori sú opatrní. Radi by mali peniaze v akciách, ale chceli by mať aj garanciu, že neprerobia úplne všetko.

Niektoré investičné firmy, ale aj banky začali v poslednom čase aktívnejšie ponúkať investičné certifikáty. Tvrdia, že je to investičný nástroj, ktorý ponúka akoby „poistenie“ pri investovaní. Investorom tento certifikát umožňuje využívať rast finančných trhov, pričom im garantuje vrátenie vkladu vo výške 100 % plus výnosy.

Ako to funguje

Investor si kúpi investičný certifikát, ktorý je napríklad naviazaný na vybraný akciový index. Ak ten narastie nad istú hranicu, získava investor dodatočný výnos v podobe fixného percenta z vkladu alebo časti z nárastu. Zároveň je tu garancia, že emitent certifikátu vráti minimálne to, čo investor vložil, ale až na konci investovania, čo môže byť až o niekoľko rokov. Vo výnimočných prípadoch, nezávisle od vývoja podkladových aktív, emitent garantuje aj minimálny výnos. Firmy ponúkajú dva typy certifikátov. Kupónový certifikát ponúka fixný výnos, ak sa akciám či dlhopisom, na ktoré je naviazaný, darí a rastú. Participačný certifikát má výnos naviazaný na istú časť zhodnotenia akcií. Čím je zhodnotenie vyššie, tým je vyšší aj výnos. Across Private Investments teraz ponúka výnos od 7 do 15%, čo je v ére nízkych úrokov lákavé. Slovenská sporiteľňa zase má v ponuke investičné certifikáty s výnosom okolo 5%.
Ak hodnota podkladového aktíva nestúpne počas celej doby investovania, tak investor nezarobí nič a v podstate úveruje emitenta certifikátu.

Dôležité je načasovanie

Keďže úspech investičného certifikátu je založený na prekonaní počiatočnej hodnoty podkladového aktíva, emitenti sa snažia načasovať vydávanie certifikátu na vhodnú dobu. Čím je počiatočná hodnota nižšia, tým väčšia je pravdepodobnosť, že na konci investovania bude záverečná cena vyššia.

Výhody a nevýhody

Jednou z výhod týchto certifikátov je, že dokážu ochrániť investičné portfólio pred poklesmi na finančných trhoch. „Tým, že certifikát nestráca hodnotu pri poklese podkladového aktíva, pomáha držať hodnotu portfólia napríklad v časoch, aké zažívame teraz,“ tvrdí Igor Gogoľ produktový manažér Across Private Investments.

Ďalšou výhodou investičného certifikátu je, že s nimi nie sú spojené žiadne vysoké vstupné či manažérske poplatky. Do certifikátov sa dá investovať aj niekoľko desiatok eur, ale aj niekoľko tisíc eur. „Vzhľadom k tomu, že sa naša spoločnosť orientuje na zhodnocovanie majetku úspešných ľudí, je tomu prispôsobená aj výška minimálnej vstupnej investície,“ vysvetľuje Maroš Ďurik, riaditeľ Across Private Investments, kde minimálna investícia do investičného certifikátu je až 30 tisíc eur.

Nevýhoda je aj to, že investičné certifikáty vydané na Slovensku nie je možné obchodovať na Burze cenných papierov v Bratislave. Podľa M.Ďurika je to z technických dôvodov na strane burzy. Certifikáty sa preto predávajú vopred vybraným investorom.

Riziko spreadu

Nevýhoda investičného certifikátu je, že síce investor ho môže kedykoľvek kúpiť alebo predať, ale nemusí to byť za pôvodnú cenu, ale za trhovú. Investor by nemal zabudnúť na rozdiel (spread) medzi nákupnou a predajnou cenou certifikátov.

Tiež je dobré si uvedomiť, že k investičným certifikátom sa neviažu žiadne predkupné ani výmenné práva. To znamená, že emitent nemusí od investora kúpiť certifikát skôr ako uplynie jeho splatnosť. „Nie je možné predčasne splatiť investičný certifikát pred jeho splatnosťou zo strany emitenta,“ vysvetľuje M.Ďurik.

Napokon ak emitent certifikátu skrachuje, môže investor prísť o časť alebo celú investíciu.

Plusy a mínusy investičných certifikátov

+ transparentnosť a jednoduchosť nákupom iba jedného cenného papiera
+ nízke vstupné náklady a poplatky
+ certifikát sa dá zakúpiť aj v menších sumách v stovkách eur
+ rozsah možných podkladových aktív je vhodný pre kombinovanie investícií
+ dokážu ochrániť portfólio pred poklesmi na finančných trhoch
+ žiadne skryté poplatky

- na certifikát sa nevzťahuje žiadna ochrana vkladu
- slabé ratingové hodnotenie emitenta znehodnocuje certifikát pri predaji
- kreditné riziko emitenta
- kurzové riziko pri certifikátoch v cudzej mene
- riziko rozdielu ceny pri kúpe a predaji certifikátu
 
Foto: redakcia