Cudzinec si otvorí účet v banke s väčšou byrokraciou

Autor: Mário Skyba
24.09.2015 (15:00)

Založiť si účet v slovenskej banke bez toho, aby ste boli občan Slovenska, je možné. Väčšina bánk vám to dokonca umožní bez prechodného pobytu, niektoré však vyžadujú korešpondenčnú adresu či viac dokladov totožnosti.

Pri otvorení účtu od vás banky budú vyžadovať v prvom rade doklady totožnosti. U Slovákov s trvalým pobytom na Slovensku stačí predložiť občiansky preukaz, prípadne pas, z ktorého si banka urobí fotokópiu. Čo musí doložiť cudzinec?

Online banky mBank a Zuno otvoria cudzincovi účet, iba ak má v SR trvalý či prechodný pobyt. ZUNO ďalej požaduje, aby mal na Slovensku daňový domicil.

Prima banka síce nevyžaduje prechodný ani trvalý pobyt, no cudzinec „je povinný uviesť adresu na Slovensku, ktorú banka akceptuje pre zasielanie korešpondencie klientovi.” hovorí PR špecialistka Ľuboslava Šillerová.

PÝTAJTE SA NA VŠETKO O ŠTUDENTSKÝCH ÚVEROCH A ÚČTOCH!


Založiť si účet je pre cudzinca v niektorých bankách ešte jednoduchšie. Nepotrebuje na Slovensku pracovať, ani mať slovenskú adresu.

V ČSOB, v Tatra banke aj vo VÚB cudzincovi stačí, aby predložil jeden doklad totožnosti. „Nie je potrebné, aby mal na Slovensku trvalý pobyt,“ dodáva Zuzana Eliášová, hovorkyňa ČSOB.

Vo Fio banke si obyvateľ EU tiež môže otvoriť účet s občianskym preukazom alebo pasom. Obyvatelia mimo EÚ však potrebujú dva doklady totožnosti. „Slovenskú adresu ani slovenské telefónne číslo nevyžadujeme,“ dodáva Zdeněk Kovář, hovorca Fio banky. Jediným obmedzením je, že nie je možné, aby jedna osoba bola súčasne klientom Fio banky v Česku aj na Slovensku.

Neprehliadnite
Aj v Poštovej banke si cudzinec založí účet s platným identifikačným alebo cestovným dokladom. „V prípade, ak má klient preukaz žiadateľa o azyl, môže ho pri žiadosti o otvorenie účtu predložiť ako doklad,“ dodáva Anna Jambor Tkáčová, hovorkyňa Poštovej banky.

V tejto banke však nemôžete uviesť korešpondenčnú adresu mimo územia Slovenska. „Ak klient slovenskú adresu nemá, odporúčame mu zvoliť elektronickú komunikáciu s bankou – napríklad nechať si zasielať výpisy emailom,“ dodáva Tkáčová.

Slovenská sporiteľňa založí účet všetkým, ktorí na to splnia obchodné podmienky banky. „Občanom Českej republiky zakladáme účty bez ohľadu na to, či na Slovensku pracujú alebo tu majú trvalý pobyt, po predložení cestovného pasu alebo občianskeho preukazu ČR. Občania s trvalým pobytom v krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru  sa pri zakladaní účtu preukazujú cestovným pasom alebo iným dokladom totožnosti  a úradným dokladom o trvalom pobyte,“ uvádza Marta Cesnaková, hovorkyňa Slovenskej sporiteľne, a dodáva „Občania iných krajín sa pri zakladaní účtu preukazujú cestovným pasom, dokladom o trvalom pobyte vo forme identifikačnej karty s fotografiou u cudzinca, resp. povolením na prechodný pobyt na území SR alebo povolením na tolerovaný pobyt na území SR a zároveň niektorým z úradných dokladov preukazujúcim vzťah k Slovenskej republike.“


Foto: redakcia Banky.sk