Dočasný starobný dôchodok


Dočasný starobný dôchodok z 2.piliera sa vypláca mesačne. Na rozdiel od "štátneho" dôchodku, ktorý sa vypláca doživotne, sa dočasný dôchodok poberateľovi vypláca počas doby 5, 7 alebo 10 rokov. Dobu vyplácania si dohodnete so životnou poisťovňou v zmluve.

Dočasný dôchodok nie je možné kombinovať s pozostalostným dôchodkom a vypláca sa v konštantnej mesačnej rente.

POZOR! Ak si vyberiete dočaný dôchodok, úspory v prípade úmrtia nie sú dediteľné.

2021-05-11-vyplata-z-2-pilieraTAB
Pozn.: V tabuľke neporovnávame dôchodky v režime malá nasporená suma.
> späť