Dôchodok zo zahraničia

Žiadosť o dôchodok

Ak ste pracovali v zahraničí, je možné, že ste získali nárok na dôchodok aj v inej krajine/krajinách.

O dôchodok budete žiadať na úrade dôchodkového zabezpečenia v krajine vášho pobytu alebo v krajine, v ktorej ste naposledy pracovali. Zoznam úradov nájdete na stránke https://europa.eu/youreurope/citizens/national-contact-points/ V niektorých krajinách vám úrad dôchodkového zabezpečenia pošle žiadosť o vyplácanie dôchodku ešte pred dosiahnutím dôchodkového veku platného v danej krajine. Ak túto žiadosť nedostanete, obráťte sa na úrad a overte si, aký je postup.

>> Viac o 1. dôchodkovom pilieri <<
>> Viac o 2. dôchodkovom pilieri <<
>> Viac o 3. dôchodkovom pilieri <<
>> Viac o predčasnom dôchodku <<


Vek odchodu do dôchodku

Vek, kedy odchádzajú do dôchodku občania jednotlivých krajín, je rôzny.

V krajine, v ktorej v súčasnosti žijete (alebo ste naposledy pracovali), môžete dostávať dôchodok len po dosiahnutí dôchodkového veku platného v danej krajine. To znamená, že dôchodok z jednotlivých krajín vám môžu začať vyplácať v rôznych časoch.

Príklad:
Francúzka Anna pracovala v Dánsku 15 rokov a koncom svojej kariéry sa vrátila do Francúzska. Keď dovŕšila 60 rokov (dôchodkový vek vo Francúzsku), požiadala o dôchodok vo Francúzku. Dôchodok však bol veľmi nízky. Po dovŕšení 60 rokov má Anna totiž nárok iba na francúzsku časť svojho dôchodku. Dánsku časť dostane až po dovŕšení 67 rokov (zákonný vek odchodu do dôchodku v Dánsku).

Postup priznávania dôchodkov z viacerých krajín môže byť zložitý a dlhý, preto si začnite zháňať potrebné informácie aspoň 6 mesiacov v predstihu.

>> BLOG: Investovanie <<
>> Investujte a priblížte sa k švajčiarskemu dôchodku <<

(zdroj: europa.eu)