Ako efektívne investovať a sporiť

Ing. Matej Varga, PhD., CFA
Na Vaše otázky počas marca odpovedá Ing. Matej Varga, PhD., CFA, vedúci úseku riadenia investícií štandardných a špeciálnych podielových fondov PRVEJ PENZIJNEJ SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s.
PPSS

Vaše otázky prosím zasielajte na emailovú adresu: redakcia@banky.sk

1 2 »
Ďalšie témy v poradenstve