INVESTOVANIE: Ako sa menilo zloženie Indexu S&P500 za posledných 30rokov? Časť 2.

Autor: redakcia
08.07.2020 (10:30)

V predchádzajúcom článku sme vysvetlili, ako je to možné, že Index S&P500 stále rastie. Dnes sa pozrieme na to, ktoré sektory sú v indexe dominantné, ktoré sú prepadákmi a aký vplyv na zloženie indexu má kríza.
 

Index S&P500 sa neustále mení

Firmy zastúpené v indexe pôsobia v rôznych odvetiach a preto index používa klasifikáciu, aby v tom bol poriadok. V USA sa používa klasifikácia GICS (Global Industry Classification Standard), ktorá firmy rozškatuľkuje na 11 hlavných sektorov, 24 podsektorov, 69 skupín a 158 podskupín. V Európe sa používa klasifikácia ICB (Industry Classification Benchmark), ktorá používa členenie na 10 hlavných sektorov, 19 podsektorov, 39 skupín a 99 podskupín. Tak, ako sa menia firmy v indexe, mení sa aj sektorové zloženie indexu. Podiel niektorých sektorov stúpa, iných klesá. Tieto zmeny sú buď trvalé a teda súvisia s dlhodobým trendom, alebo sú dočasné a súvisia s fázou ekonomického cyklu. Samozrejme na zloženie indexu majú vplyv aj veľké udalosti na trhu, ako prasknutie Dot-com bubliny, či hypotekárna kríza. Pozrime sa na to ako sa dlhodobo vyvíjal americký akciový index S&P 500

90-te roky minulého storočia v USA dominovali:
- energie (Exxon, Chevron, Schlumberger)
- potraviny (Mondelez International, PepsiCo, Campbell Soup)
- telekomunikácie (AT&T, T-Mobile, Verizon)
- priemysel (Boeing, Caterpillar, General Electric)
- farmaceutický / biotech sektor (Merck, Gilead Sciences, Biogen)

Týchto 5 sektorov malo cca 45% zastúpenie v S&P 500.

1. dekáda 21. storočia
- pozíciu si posilnil energetický sektor
- silnú pozíciu si udržal aj priemysel a farma / bio-tech
- finančný sektor posilnil do popredia sa dostali diverzifikované finančné firmy (Berskshire Hathaway, American Express, Moody´s).
- novou hviezdou sa stal softvérový sektor (IBM, Microsoft, Mastercard)
- z najväčších sektorov vypadli potraviny

2. dekáda 21. storočia
- prudko rástol sektor softvérových služieb, ktorý sa stal s vysokým náskokom dominantným sektorom v indexe S&P 500
- novou hviezdou sa stali média a zábava (Facebook, Walt Disney, Netflix)
- darilo sa sektoru nehnuteľností , maloobchodu (Amazon, eBay, Best Buy), zdravotníckym službám (Quest Diagnostics, Humana, Abbot Laboratories)
- vysoký, avšak nie rastúci podiel si zachoval farma / biotech sektor
- veľký prepad zaznamenali energie a diverzifikované finančné firmy

Z pohľadu dekád stabilne narastal podiel sektora spotrebiteľských služieb (McDonald´s, Hilton, Royal Carribean Cruises), zdravotníckej techniky a služieb, farma / biotech sektora, sektora dopravy (Union Pacific, American Airlines, UPS) a hlavne sektora softvéru a SW služieb. Ten je jednoznačným kráľom.

Ak by dlhodobý investor investoval v máji 2000 do sektora softvéru, po 20 rokoch by mu investícia vyniesla až 300%. Pri investovaní v rovnakom období do celkového indexu S&P500, zhodnotenie by bolo 100%.

Naopak, za posledné desiatky rokov je najväčším „prepadákom“ telekomunikačný sektor a investor do telekomu by za posledných 20 rokov stratil polovicu svojej investície.

Aký vplyv má kríza na zloženie indexu

V čase koronakrízy od vrcholu 19.2.2020 do dna 23.3.2020 klesol americký index S&P 500 o 33%, keď klesli všetky tituly v ňom s výnimkou dvoch farmaceutických a dvoch retailových firiem. Viac ako ostatní klesli energie, banky a priemysel. Naopak, menej padali farmaceutické a softvérové firmy.

Na základe dvoch minulých recesií (2001 – 2003 a 2008 – 2009) a jednej zatiaľ nedokončenej (2020) sa ukazuje, že recesie nemali zásadný vplyv na zmenu dlhodobého trendu v sektorovej štruktúre akciového indexu.

Niektoré sektory, ktoré počas krízy padali viac, sa počas následného rastu celkovo dostávali do formy rýchlejšie. A ak niektoré sektory išli jedným smerom aj počas padania aj počas následného oživenia, bola to len súčasť ich dlhodobého trendu.
 
Zdroj: Wikipedia, Privatbanka, Foto: Matt Hickey, Burst.shopify.com