Investovanie v čase vojny. Odborníci radia, nepanikárte.

Autor: redakčne upravené
18.03.2022 (10:20)

Keď sledujete aktuálne dianie, je náročné zachovať si chladnú hlavu a nepanikáriť. Paniku zažili finančné trhy aj pred 2 rokmi, keď prepukla pandémia COVIDu. Aj keď je dnes situácia iná, trhy reagujú na paniku podobne.

Aktuálna rada pre investorov znie: nepanikárte. Peniaze z investície nevyberajte, pri poklese trhov počas pravidelného investovania nakupujete pri nižších cenách. Ak máte možnosť, tak doinvestujte. Ide o dočasný pokles, ktorý bude z dlhodobého hľadiska vymazaný nárastom. „Pri posudzovaní miery rizika pre vlastné investície treba vždy v prvom rade hodnotiť dosah krízy na trhy, na ktorých máte umiestnené investície. Dopady vojny na Ukrajine budú mať istý vplyv na ekonomické aktivity v EÚ aj na Slovensku. Avšak na rozdiel od finančnej krízy po roku 2008 a nedávnej pandémie covidu, dopad na vyspelé západné krajiny bude výrazne obmedzený. Z oboch kríz vyšli finančné trhy s novým rastom. Pri aktuálnej kríze očakávam jednoznačne miernejší dopad na západné trhy, na ktorých je umiestnená drvivá väčšina investícií Slovákov,“ hovorí Marián Búlik, finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko.

Poklesy na finančných trhoch sú prirodzené

Prečo odborníci na finančné trhy radia v tomto zmysle, keď zároveň tvrdia, že budúcnosť predvídať nevedia? „Je to preto, lebo finančné trhy zažili nejednu krízu, nejeden vojnový konflikt a dve svetové vojny. Aj keď minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov, reakcie trhov na jednotlivé udalosti majú veľmi podobný charakter,vysvetľuje Pavel Škriniar, investičný analytik Swiss Life Select.

Neistota akéhokoľvek druhu spôsobuje pokles, zdanlivá istota zase rast cien na finančných trhoch. Zdanlivá istota nastupuje po poklese. Poklesy nebývajú časté ani dlhotrvajúce. Prevažujú rasty a navyše trvajú dlhšie ako poklesy. Pozrime sa na historický vývoj indexu S&P 500, ako sa správal finančný trh pri svetových krízach.

Vývoj A je druhá svetová vojna
Vývoj B je internetová bublina
Vývoj C je finančná kríza
Vývoj D je ropná kríza

1

V grafe vidíme, že každý pokles sa nakoniec odrazil od dna a nasledovalo obdobie rastu.

Porovnávať súčasnú situáciu s inými konfliktmi je náročné, keďže za uplynulých osemdesiat rokov sa nič v podobnom rozsahu neodohralo.

Pri globálne diverzifikovanom portfóliu má investor svoje investície všade po svete. Vie profitovať na podnikaní firiem, ktoré buď vôbec nie sú zasiahnuté konfliktom, alebo sú zasiahnuté v malej miere. Globálne firmy totiž pôsobia na mnohých trhoch a ruský trh je len jeden z nich.

„Z dlhodobého pohľadu je tak vhodné aktuálne prepady na trhoch využiť na mimoriadne vklady. Investor, ktorého hodnota investície je v súčasnosti pod úrovňou jeho vkladu, si dodatočnými vkladmi zlepší východziu pozíciu,“ uzatvára analytik.

Čo sme radili pri poklese trhu kvôli COVID pandémii?

Keď klesli finančné trhy kvôli pandémii v roku 2020, tiež nikto nevedel, ako "hlboko" klesnú, ako dlho bude trvať pokles a ako dlho bude trvať kým sa dostanú na predpandemickú úroveň. Pri poklese pred 2 rokmi odborníci radili:
  • Aj koronakríza je kríza ako každá iná.
  • Nepanikárte: Keď trhy padajú, strach a panika sú prirodzené inštinkty, no podľahnúť im môže mať katastrofálne následky. To, čo sa na trhoch v nejakej chvíli deje, nemá byť dôvodom na zmenu vhodne zvolenej dlhodobej stratégie. Nemeňte stragégiu a dodržte investičný horizont.
  • Ak vám klesol príjem, znížte investovanú sumu, podľa možnosti však investíciu neprerušte.
  • Výkyvy počas krízy sú pripomenutím toho, že krátkodobé investovanie je oxymoron.
  • Investujte. Pokiaľ má niekto záujem dlhodobo investovať, odkladať začiatok v nádeji na „lepšie časy“ je vždy horšou možnosťou. Práve poklesy trhov sú ideálne na investovanie a výrazné zhodnotenie investície.
  • Zvýšte pravidelné vklady. Samozrejme ak to vaša finančná situácia dovoľuje. Pri poklese ceny akcií, nakupujete vo výpredaji
  • Čas sú peniaze. V kríze to platí ešte viac. Kríza, aj tá koronová, je len jedna malá epizóda dvadsať- či tridsaťročného investovania. Z dlhodobého hľadiska investície nestrácajú. Rastú.
  • Diverzifikujte. Pravidelným investovaním si znižujete riziko v čase. Nespoliehajte len na jeden cenný papier. Vždy sa nájdu investície, ktoré majú vyššie výnosy, prípadne nižšie straty. Vhodnou kombináciou väčšieho počtu cenných papierov dokážete správne diverzifikovať a chrániť svoje úspory.
  • Ak chcete teraz urobiť jednorazovú investíciu, rozhodne by to nemalo byť o jednom nákupe. Rozdeľte ju na 3-6 tranží.
Tieto rady sa časom ukázali ako správne. Trhy sa otriasli a stúpli na vyššiu úroveň ako boli pred pandémiou. Kto sa nimi riadil, profitoval. Dnes, odborníci radia to isté.


Pri rozhodovaní sa o tom, či investovať alebo nie, by „faktor poklesu“ mal byť irelevantný. Výrazné poklesy investícií počas akejkoľvek krízy krátkodobo prinášajú značné straty, z dlhodobého hľadiska pri pravidelnom investovaní sú však peniaze, ktoré boli investované pri výraznejších poklesoch trhov, najziskovejšie a majú najvýraznejší podiel na celkovej bilancii investičnej stratégie.

Nezabúdajte, kým svoje investície nepredáte, vaša strata je len na papieri a časom sa zmení na zisk. Ak spanikárite a svoje investície predáte, keď ich cena je nízka, zrealizujete stratu.

Vývoj indexu S&P500

Takto vyzerá vývoj indexu S&P500 za posledných 5 rokov. Z grafu vidno, že po každom poklese nasledoval rast. Najlepšou ochranou pred výkyvmi je pravidelné investovanie.

2022-03-18-Zbrklosť a panika nespravia investíciu ziskovou

Jednoznačné odporúčanie: treba sa držať zvolenej stratégie

Pre Slovákov je dobrou správou, že Rusko ani Ukrajina nepatria medzi typické teritóriá, kam umiestňujú svoje úspory. Vážnym ekonomickým dôsledkom udalostí na Ukrajine je rast svetových cien energetických surovín a sú firmy, ktoré výrazne pocítia problémy ruského trhu a oslabenú ekonomickú aktivitu na Ukrajine. Avšak v EÚ, USA, Veľkej Británii a ďalších vyspelých krajinách nie je veľa spoločností, pre ktoré boli tieto trhy nosné. „Za najlepšie rozhodnutie v aktuálnej situácii považujem dodržanie pôvodne zvolenej investičnej stratégie a investičného horizontu. Napriek tomu, že vývoj na trhu môže byť ešte nepriaznivejší, odporúčam pravidelnú investíciu disciplinovane dodržať. Kto by chcel presunúť jednorazovo svoje úspory do akciových podielových a ETF fondov, odporúčam mu investíciu rozdeliť na viacero častí a investovať postupne. V prípade už dokončenej jednorazovej investície odporúčam zvážiť jej doplnenie pravidelnou investíciou,“ zhŕňa odporúčania v súčasnej situácii M. Búlik.
 
Zdroj: Swiss Life Select Slovensko, OVB, J&T BANKA, Foto: redakcia