Kedy študenti vstupujú do 2. piliera? Niekedy aj skôr ako skončia strednú školu

Autor: redakčne upravené
26.01.2024 (09:00)

V máji 2023 sa zmenila legislatíva v 2. dôchodkovom pilieri a niektorí študenti vstúpia do 2. piliera ešte počas štúdia. O ktoré prípady sa jedná?

Ak sa študent rozhodne pre brigádu a podpíše so zamestnávateľom pracovnú zmluvu, zamestnávateľ pošle oznámenie Sociálnej poisťovni a podľa zákona bude za tohto zamestnanca odvádzať sociálne odovody. Ak je to pre študentov ich prvá pracovná zmluva v živote, tak práve vstúpili na trh práce a stretnú sa prvýkrát aj s dôchodkovými piliermi.

Od mája 2023 platí súčasne so vstupom na trh práce aj automatický vstup do druhého piliera. Takže prvopoistenci sa stávajú sporiteľmi v prvom aj druhom pilieri. V súlade so zákonom Sociálna poisťovňa týchto študentov listom informuje o tom, že vstúpili do 2. piliera.

Informačný list o povinnej účasti na starobnom dôchodkovom sporení zasiela Sociálna poisťovňa na korešpondenčnú adresu prvopoistenca. Ak má študent aktivovanú eSchránku, oznámenie si nájde tam.

Osobný účet v druhom pilieri

Kým dnešní študenti dosiahnú dôchodkový vek, uplynie ešte niekoľko desaťročí. Je však dobré vedieť, ako funguje dôchodkový systém a čo sa dá z neho získať.

Vstup na pracovný trh je spojený so zákonnými odvodmi, ktoré platí zamestnávateľ. Takže v prípade sporenia v druhom pilieri sa povinné odvody rozdelia na prvopilierové (Sociálna poisťovňa) a druhopilierové (dôchodková správcovská spoločnosť).

V prípade druhého piliera získa sporiteľ svoj osobný účet. Peniaze spravuje dôchodková správcovská spoločnosť (DSS) a zhodnotenie pripisuje priamo na účet. Za správu si účtuje 0,45 % z objemu úspor ročne a v nasledujúcich dvoch rokoch tento poplatok klesne na 0,4 %. Úspory na osobnom účte môžu byť rozložené do indexových, akciových, zmiešaných či dlhopisových fondov. Prehľad o pohyboch na účte poskytuje každá DSS cez online rozhranie, podobne ako banka.

Ak aj študent po brigáde nepracuje a na účet neprichádzajú ďalšie odvody, úspory sa tam zhodnocujú automaticky a automaticky sa sťahuje aj poplatok. Poplatok sa sťahuje z nasporenej sumy, a preto hodnota účtu nemôže klesnúť do „mínusu“. Pre sporenie v druhom pilieri platí, že čím skôr sa začne, tým bude pred dôchodkom vyššie zhodnotenie, keďže pribúdajú „úroky z úrokov“.

Ak si DSSku nevyberiete, priradí vám ju Sociálna poisťovňa

Noví sporitelia majú 180 dní od vzniku dôchodkového poistenia, aby si vybrali dôchodkovú správcovskú spoločnosť. Ak sa nerozhodnú, priradí ich do DSS Sociálna poisťovňa. Neskôr to však môžu zmeniť.

Dôležité je povedať, že aj keď je pre prvopoistenca vstup do II. piliera automatický, účasť je dobrovoľná. Každý sporiteľ sa môže do dvoch rokov od vstupu rozhodnúť, či zostane, alebo vystúpi.

Základné informácie, ktoré by mal prvopoistenec vedieť, sa dozvie z informačného listu od Sociálnej poisťovne. Praktické odpovede na najčastejšie otázky o vstupe do druhého piliera nájdete na webovej stránke Sociálnej poisťovne a v podcastoch.

Informácie o tom, ako funguje druhý pilier a z ktorých dôchodkových správcovských spoločností si môžete vyberať nájdete tu.
 
Zdroj: Asociácia dôchodkových správcovských spoločností, Foto: Ivan Sedlák