Ktoré produkty sú vhodné na sporenie na dôchodok

Autor: redakcia
04.08.2022 (17:00)

Ako si vhodne sporiť na dôchodok? Prinášame vám stručný prehľad produktov, ktoré sú a nie sú vhodné na dôchodkové sporenie.

Keď sa z vás stane dôchodca, budete potrebovať peniaze nielen na živobytie, ale aj na pokrytie narastajúcich nákladov na zdravotnú starostlivosť, lieky, prípadne na opateru v domove sociálnych služieb. Byť dôchodcom nie je lacné...

Výška štátneho starobného dôchodku je v priemere 515 eur. Z druhého piliera seniori dostávajú v priemere menej ako 22 eur mesačne a v treťom pilieri majú na dovyplatenie v priemere iba 4500 eur. Čo znamená, že mesačne sa sotva dostanú k 600 eurovému dôchodku, pričom väčšiu časť stále tvorí ten štátny. Niet sa čomu diviť, v porovnaní s vyspelými štátmi, na Slovensku súkromné sporenie na dôchodok nemá dlhú tradíciu. A pri dôchodkových sporiacich produktoch je dlhodobý horizont nevyhnutný. Vtedy sa prejaví efekt reinvestovania výnosov, zloženého úročenia i daňových výhod.

Dnes sú však možnosti pestrejšie a odborníci na financie odporúčajú, nespoliehať sa len na dôchodok zo sociálnej poisťovne a na 2. pilier.

Bežný človek sa však ťažko orientuje vo finančných produktoch, niekedy má problém vybrať si dobrý bežný účet, nieto ešte dlhodobé sporenie na dôchodok. Nemusíte mať preto obavu osloviť skúseného finančného poradcu, ktorý vám pomôže vybrať optimálne riešenie. Vašou úlohou bude disciplína a vytrvalosť, čo je v sporení na dôchodok veľmi dôležité.

Postavte svoj dôchodok na viacerých pilieroch

Keďže sporenie na dôchodok väčšinou znamená dlhý časový horizont, optimálne produkty pre takéto šetrenie sú investičné programy a sporenie v dôchodkových pilieroch. Povinnú jazdu pre vás predstavujú iba odvody do sociálnej poisťovne, všetky ostatné formy sporenia sú dobrovoľné. 2. pilier sa pre vás stane povinný až v momente, keď do neho vstúpite.

Dôchodok zo Sociálnej poisťovne

Aj keď v súčasnosti tvorí štátny dôchodok podstatnú časť vyplácaných penzií, do budúcna bude jeho podiel klesať. Preto je dôležité, poobzerať sa aj po iných možnostiach.

2. dôchodkový pilier

Úplným základom pri sporení si na dôchodok je II. pilier, pričom je dôležité sporiť si vo vhodnom fonde. V najbližšej dobe čakajú 2. pilier zmeny, ktoré by mali viesť k väčšej udržateľnosti celého systému a lepšiemu nastaveniu investičných stratégií.

3. dôchodkový pilier - doplnkové dôchodkové sporenie

Doplnkové dôchodkové sporenie sa oplatí, ak sporiteľovi prispieva aj zamestnávateľ. Vtedy môže získať peniaze od zamestnávateľa, ktoré by ináč nedostal. Vďaka daňovej úľave si môže sporiteľ každoročne odpočítať zo základu dane vlastné príspevky až do výšky 180 eur, a tak ušetriť na dani z príjmu.

4. dôchodkový pilier

4. dôchodkovým pilierom nazývame akékoľvek súkromné sporenie určené na dôchodok. Zatiaľ nemá žiaden právny rámec ako 2. či 3.pilier a je úplne dobrovoľné. Aj keď používame termín sporenie na dôchodok, v skutočnosti tým myslíme investovanie na dôchodok. Pretože sporenie s nulovými úrokmi z dlhodobého pohľadu nie je výhodné. Každý rok nám totiž z úspor ukrojí inflácia a kúpna sila našich peňazí je každý rok menšia a menšia. Odborníci na financie zdôrazňujú, že pravidelné investovanie do podielových resp. ETF fondov je najefektívnejší spôsob, ako si vytvárať kapitál na dôchodok. Treba si však uvedomiť, že za 4. dôchodkový pilier môžeme považovať iba dlhodobé sporenie/investovanie, ktorého investičný horizont siaha až do času, keď pôjdete na dôchodok. Pokiaľ investujete len niekoľko rokov a investíciu odpredáte keď máte napríklad 48 rokov, toto za 4.pilier považovať nemôžeme.

Zaujímavou alternatívou je aj investičná nehnuteľnosť, prípadne investície do akcií, dlhopisov či zlata.

Produkty NEVHODNÉ na dôchodkové sporenie

Za nevhodné produkty na sporenie považujeme bežné účty v bankách a sporiace účty. Dôvodov je viacero, napríklad nulové zhodnotenie (každý rok strácajú peniaze na hodnote kvôli inflácii) a veľmi ľahká dostupnosť (minieme ich skôr, ako sa dočkáme dôchodku).

Sporenie na dôchodok

Vhodné produkty Nevhodné produkty
2 pilier Bežný účet
3 pilier Sporiaci účet
Podielové fondy Krátkodobý termínovaný vklad
Investičná nehnuteľnosť  
Investičné životné poistenie  
Cenné papiere  
 
Akékoľvek sporenie aj v malých sumách je vždy výhodnejšie, ako si na dôchodok nesporiť vôbec a spoliehať sa iba na dôchodok z prvého piliera.
 

Zdroj: Swiss Life Select, Foto: Ivan Sedlák