Ktorý účet je pre mňa ten pravý?

Marta Cesnaková
Na vaše otázky až do 24.9.2017 odpovedá Marta Cesnaková, hovorkyňa Slovenskej sporiteľne.

SLSP
 • 17.09.2017 - Dobrý deň, dostanem k bežnému účtu sporiaci účet automaticky v cene bežného? Alebo si musím otvoriť sporiaci účet zvlášť a platiť za jeho vedenie ďalšie poplatky? Platia sa nejaké poplatky za prevody medzi mojimi účtami v jednej banke? Ďakujem.
  20.09.2017 - Sporiaci účet nie je automatickou súčasťou bežného účtu, jeho zriadenie a vedenie je však bezplatné a dokonca ani nie je podmienené vedením bežného účtu v banke. V Slovenskej sporiteľni si jeden klient môže zriadiť až 7 sporiacich účtov (1xSporenie na bývanie, 1xSporenie na rezervu a 5xSporenie pre radosť). Sporenie na sporiacom účte vám môže pomôcť mať bežný účet zdarma. Napríklad pri najvyužívanejšom Osobnom účte so štandardnou cenou 5,90 eur mesačne, stačí každý mesiac sporiť na sporiaci účet, zaplatiť kartou aspoň 200 eur a zrealizovať aspoň 3 platby na základe trvalého príkazu či inkasa.

  Za prevody medzi vlastnými účtami v Slovenskej sporiteľni nič neplatíte.
 • 16.09.2017 - Môj otec o pár mesiacov pôjde do dôchodku. Má preňho zmysel zmeniť bežný účet na dôchodcovský? Ak by sa rozhodol pre zmenu v tej istej banke, ostane mu číslo účtu rovnaké?
  20.09.2017 - Osobný účet je samozrejme možné zmeniť na účet Sporožíro Senior, ktorý môžu využívať poberatelia akéhokoľvek typu dôchodku (nielen starobného). Číslo účtu pritom zostane zachované. Účet Sporožíro Senior je však určený primárne záujemcom, ktorí preferujú pasívne bankovanie. To znamená, že účet využívajú len na príjem dôchodku a väčšinu platieb riešia hotovostne. V cene účtu 1 eur mesačne je vedenie účtu a jedna debetná karta, jednotlivé transakcie sú spoplatnené samostatne.

  V prípade, že váš otec účet s účtom aktívne pracuje (používa bezhotovostné prevody, trvalé príkazy a inkasá, platby kartou) môže byť pre neho výhodnejšie ponechať si súčasný účet, ktorý môže mať úplne zadarmo (napr. v prípade Osobného účtu so štandardnou cenou 5,90 eur mesačne stačí v priebehu mesiaca urobiť platby kartou za 200 eur, zrealizovať tri platby na základe trvalého príkazu alebo inkasa a poslať si peniaze na sporiaci účet) alebo za polovicu (platby kartou za aspoň 100 eur, 1 platba na základe trvalého príkazu alebo inkasa a prevod na sporiaci účet).
 • 13.09.2017 - Dobrý deň, aké bankové úkony vlastne dokážem robiť so svojim účtom v mobilnej aplikácii?
  20.09.2017 - Aktuálne môžu naši klienti využívať dve aplikácie:

  Aplikácia „Účty“ je určené pre pasívne bankovanie – klient tu má k dispozícii kompletný prehľad o svojich účtoch a pohyboch na nich.

  Aplikácia „Platby“ zasa slúži na aktívne bankovanie. Klient tu môže zadať platbu, spravovať svoje trvalé príkazy a inkasá, poslať peniaze na mobil bez toho, aby vedel číslo účtu príjemcu či dobiť si kredit u mobilného operátora. Aplikácia tiež umožňuje zadať platbu jednoducho oskenovaním QR kódu alebo čiarového kódu a jej súčasťou je aj úložisko klubových kariet, vďaka čomu ich nemusí nosiť v peňaženke a má ich kedykoľvek poruke. Cez aplikáciu je tiež možné splatiť kreditnú kartu.

  V blízkej dobe však pripravuje spustenie novej aplikácie, ktorá poskytne ešte vyšší komfort pri bankovaní.
 • 10.09.2017 - Mám stále strach, keď zadávam prevodný príkaz, že pri zadávaní účtu urobím preklep. Upozorní ma na to internet banking, že som zadala neexistujúce číslo účtu? Vďaka.
  13.09.2017 - Po prechode na číslo účtu vo formáte IBAN je už v praxi veľmi nízka pravdepodobnosť, že pri preklepe jedného čísla v čísle účtu alebo výmene dvoch čísiel medzi sebou, by daný IBAN bol správny. Číslo IBAN totiž musí spĺňať isté pravidlá a nie akékoľvek číslo môže byť použité ako číslo účtu. Čiže preklepnutím jedného čísla bude IBAN s najväčšou pravdepodobnosťou chybný a internet banking to okamžite rozozná, upozorní zadávateľa platby na nesprávny formát IBAN čísla a nedovolí odoslať platbu na takéto číslo.

  Ak klient pošle peniaze na nesprávne číslo účtu, ktoré existuje, mal by o vrátenie chybne smerovanej platby požiadať svoju banku, ktorá zabezpečí odoslanie tejto žiadosti banke príjemcu. Tá príjemcu následne kontaktuje a požiada o vrátenie platby. V prípade, že príjemca peniaze nevráti, jeho banka poskytne banke odosielateľa platby identifikačné údaje príjemcu a následne môže klient komunikovať priamo s príjemcom.
 • 07.09.2017 - Dobrý deň, mohli by ste mi poradiť, čo je pre mna výhodnejšie a na aký účet si nechať zasielať starobný dôchodok. Žijem v USA a mám schválený dôchodok, ale neviem, čo je pre mňa výhodnejšie. Nechať si posielať na nejaký výhodný účet na Slovensku alebo posielať do USA. Vyhovoval by mi účet, ktorý veľmi nebudem užívať. Ďakujem.
  13.09.2017 - Pri rozhodovaní o výbere účtu by ste mali zvážiť viacero aspektov:
  - či je Sociálna poisťovňa, prípadne iná inštitúcia, ktorá vám zasiela dôchodok, schopná ho posielať aj do zahraničia a ak áno, za akých podmienok (poplatky, termíny),
  - aké sú podmienky vedenia účtu v tej-ktorej banke v USA,
  - v akej mene chcete dostávať dôchodok,
  - či tieto peniaze budete využívať na život v USA, alebo máte iný príjem a dôchodok chcete držať na účte ako rezervu,
  - možné kurzové riziká,
  - spôsob využívania peňazí (platby kartou, výber z bankomatu, prevodom zo slovenského účtu na účet v USA) a súvisiace poplatky.

  Z našej ponuky by sme vám odporučili zvýhodnený účet Sporožíro Senior, ktorý je určený poberateľom dôchodkových dávok. Poplatok za vedenie je 1 eur mesačne a k účtu dostanete neembosovanú medzinárodnú platobnú kartu VISA Electron.
 • 05.09.2017 - Platí sa niečo za zrušenie účtu? Musím prísť na pobočku? Ďakujem.
  13.09.2017 - Pre všetky naše bežné účty platí, že zrušenie účtu a súvisiacich produktov (debetná karta, povolené prečerpanie, trvalé príkazy a inkasá) je bez poplatku, klient zaplatí len poplatok za vedenie účtu v alikvótnej čiastku do dňa jeho zrušenia. Žiadosť o zrušenie účtu môže klient podať osobne v pobočke banky, môže ju tiež poslať poštou, kde podpis klienta musí byť úradne overený alebo žiadosť o zrušenie účtu môže predložiť iná osoba, pričom podpis majiteľa účtu na žiadosti musí byť úradne overený. Účet je možné zrušiť až potom, ako sú zrušené všetky služby a produkty poskytnuté k účtu a vysporiadané všetky záväzky klienta – uhradené poplatky, splatené povolené prečerpanie. V prípade, že k účtu je vydaná aj platobná karta, účet je možné zrušiť až po zrušení karty samotnej a uplynutí stanovej lehoty, t.j. v prípade neembosovanej karty (hladký povrch) je to po uplynutí 8 dní po jej zrušení, pri embosovanej karte (vystúpený text na karte) po uplynutí 30 dní. Lehota súvisí s možnosťou neskoršieho zaúčtovania kartových transakcií, obzvlášť po použití karty v zahraničí.
 • 02.09.2017 - Niektorí moji známi majú viacero bežných účtov v bankách? Zamýšľam sa nad tým prečo. Aké to môže mať výhody?
  06.09.2017 - Dôvodov, prečo to tak majú nastavené, môže byť viacero:
  • historický vývoj, napr. zmeny zamestnávateľa
  • kombinujú výhody viacerých bánk (napr. lepšie úroky na vkladoch a úveroch, neobmedzené výbery z bankomatov)
  • majú v jednotlivých bankách ďalšie produkty, ku ktorým majú vďaka účtu nárok na nejaké zvýhodnenie (napr. lacnejšia hypotéka)
  • majú viacero zdrojov príjmov a chcú ich mať oddelené na samostatných účtoch
  • realizujú veľa platieb do rôznych bánk a chcú vedieť posielať peniaze v reálnom čase (keďže prevody v rámci jednej banky sú spravidla okamžité)
 • 01.09.2017 - Hľadám účet, ktorý sa bude dať v maximálnej miere obsluhovať cez appku. Nechcem však platiť za úkony ako je napríklad zrušenie trvalého príkazu - považujem za zlodejstvo, keď si banka charguje za niečo, s čím nemá absolútne žiadne extra náklady. Ponúkate taký účet?
  06.09.2017 - Súčasťou všetkých balíkov služieb Slovenskej sporiteľne (Osobný účet, Osobný účet Exclusive, Space účet Študent, Space účet Mladý) je neobmedzená realizácia trvalých príkazov aj inkás vrátane ich založenia, zmien aj zrušenia. Rovnako sú súčasťou účtov všetky domáce a SEPA prevody zadané elektronicky, všetky platby kartou, všetky výbery z bankomatov SLSP a skupiny Erste (v prípade účtu Exclusive aj všetky výbery z bankomatov iných bánk na Slovensku a v rámci krajín EHP pri výbere v mene EUR). Účty je možné spravovať jednoducho a komfortne prostredníctvom mobilu či počítača.
 • 31.08.2017 - Dobrý deň, prosím Vás, starká so starkým chcú založiť vkladnú knižku pre vnúčatá. Ale nechcú, aby v budúcnosti táto vkladná knižka bola predmetom dedičského konania po ich smrti. Už som čítala aj situácie, keď to nakoniec banka nahlásila a aj napriek tomu, že majiteľ knižky prízvukoval pri jej zakladaní, aby nebola predmetom dedičského konania. Ako tomuto predísť? Ďakujem za odpoveď
  06.09.2017 - Riešenie je jednoduché, stačí dieťaťu založiť detskú vkladnú knižku a sporiť na ňu. Knižka je vedená na meno dieťaťa a v prípade úmrtia starých rodičov nie je predmetom dedičského konania. Štandardne môže pre dieťa založiť vkladnú knižku zákonný zástupca (potrebuje k tomu rodný list dieťaťa alebo výpis z knihy narodení), môže však aj splnomocniť starého rodiča, aby knižku založil on. Peniaze zaslané na vkladnú knižku pre dieťa sa automaticky stávajú majetkom dieťaťa.
 • 30.08.2017 - Aký je rozdiel medzi bežným účtom v mbank, fio, unicredit a najnovšej banke 365.sk za 0€ a účtom v Slovenskej Sporiteľni, neviem za 5 či 6€?
  06.09.2017 - Ponuka banky 365 zatiaľ nie je detailne známa, no vo viacerých z ďalších uvedených bánk platí, že účet, či karta k nemu nie sú zdarma automaticky a na ich získanie je potrebné splniť nejaké podmienky, ako napríklad príjem zasielaný na účet alebo vykonanie stanoveného objemu platieb kartou či vlastníctvo nejakého úverového produktu banky, prípadne sú na účte limitované bezplatné výbery z bankomatu počtom alebo výškou výberu. V prípade jednej z bánk tiež platí, že ak klient nesplní podmienky na účet zdarma, v danom mesiaci mu banka okrem poplatku za účet zaúčtuje aj poplatky za jednotlivé odoslané prevody, trvalé príkazy a inkasá, výbery z bankomatu a platby kartou.

  Samozrejme, aj v Slovenskej sporiteľni je možné získať balíky služieb (Osobný účet, Osobný účet Exclusive a Space účet Mladý) zdarma. Napríklad najvyužívanejší Osobný účet stojí 5,90 eur mesačne, ak však klient v priebehu mesiaca zaplatí kartou nákupy v hodnote aspoň 200 eur (počítajú sa aj platby kreditnou kartou klienta, nielen debetnou kartou vydanou k účtu), zrealizuje aspoň 3 pravidelné platby na základe trvalých príkazov či inkás (napr. nájomné, plyn, elektrina, telefón, káblovka, internet a pod.) a pošle si peniaze na bezplatný sporiaci účet, za účet neplatí. Osobný účet zdarma má aj každý, kto má v Slovenskej sporiteľni uložených aspoň 15 000 eur (vrátane podielových fondov a životného poistenia) alebo aj v prípadoch, ak má fyzická osoba podnikateľ zriadený Business účet a prostredníctvom karty vydanej k tomuto podnikateľskému účtu urobí mesačne aspoň 5 transakcií (platba/výber z bankomatu). Zároveň platí, že každý klient, ktorý splní podmienky účtu zadarmo, má nárok aj na výhodnejšie úročenie vkladov a úverov. V prípade, že objem platieb kartou dosiahne aspoň 100 eur, klient vykoná aspoň 1 pravidelnú platbu a pošle si peniaze na sporiaci účet, získava zľavu 50 % z ceny Osobného účtu.

  Rozdiely sú v dostupnosti a rozsahu ďalších služieb – Slovenská sporiteľňa má napríklad najširšiu pobočkovú a bankomatovú sieť na Slovensku. Na rozdiel od uvedených bánk je našim klientom k dispozícii telefonické Klientske centrum nonstop a klienti tak môžu svoje požiadavky riešiť v ktorúkoľvek dennú či nočnú hodinu. Ako najväčšia banka na Slovensku ponúkame komplexný rozsah bankových služieb, čo najmä v prípade menších internetových bánk nie je štandardom (napr. zmenárenské služby, investičné služby, vinkulácie na účtoch a pod.).
1 2 »
Ďalšie témy v poradenstve