Veritelia Arcy majú už len tri dni na prihlásenie pohľadávok, inak svoje peniaze neuvidia

Autor: redakčne upravené
10.05.2021 (12:00)

Už len do štvrtka 13.5.2021 majú všetci veritelia spoločnosti Arca Capital Slovakia čas prihlásiť svoje pohľadávky. V prípade, že termín 13. máj nestihnú, so svojimi peniazmi sa môžu definitívne rozlúčiť.

„Korporátne dlhopisy a zmenky tejto skupiny nakupovali inštitucionálni investori, ako aj stovky retailových veriteľov. Avšak, kým v prvom prípade ide o veľké spoločnosti či organizácie, ktoré vedia zvážiť riziko firemného dlhopisu, v druhom prípade ide o obyčajných ľudí, ktorí neraz nie sú schopní posúdiť riziká korporátnych dlhopisov,“ vraví generálny riaditeľ poradenskej spoločnosti SOPHISTIC Pro finance Radoslav Valko.

Michal Lapšanský z advokátskej kancelárie IURIS SL potvrdzuje, že posledný deň lehoty na podanie prihlášky vychádza na 13. mája, keďže Okresný súd Bratislava I jej reštrukturalizáciu povolil dňa 13. apríla. „Dôsledkom nedodržania lehoty je, že veritelia si nebudú môcť svoje nároky voči spoločnosti Arca Capital Slovakia uplatňovať počas reštrukturalizácie a ak sa napokon schváli reštrukturalizačný plán, ich nároky úplne zaniknú,“ zdôrazňuje advokát. Faktom je, že korporátne dlhopisy aj zmenky majú svoje miesto na finančnom trhu. Je ale skutočným problémom, keď sa predávajú bežným ľuďom. „A ešte k tomu ako investícia s garantovaným výnosom, čo bol aj prípad Arcy Capital,“ hovorí R. Valko s tým, že keď by predajcovia týchto cenných papierov drobným investorom povedali, že vlastne dávajú pôžičku firme, ktorá ak skrachuje, tak svoje peniaze už neuvidia, väčšina by tento krok prehodnotila.

Netreba však všetky firmy ktoré vydávajú korporátne dlhopisy hádzať do jedného vreca.

Sú aj seriózne spoločnosti, ktoré všetky svoje záväzky vyplatia, ale aj také, ktoré chcú dlhopisy už od začiatku využiť na podvod. Pokiaľ predsa len chcete zainvestovať do korporátnych dlhopisov, pozerajte sa na viacero vecí. V prvom rade na zadlženie firmy. „Miera rizika je iná pri spoločnosti, ktorá má len 15-percentné zadlženie a zároveň veľký majetok, ako pri podniku, ktorého majetok je napríklad z 90 percent na dlh,“ vysvetľuje R. Valko. Sledujte tiež tok peňazí, teda či sa financie používajú na reálnu činnosť a nákup materiálu. Ak podnik vyberá peniaze, no projekt nerealizuje, je vysoko pravdepodobné, že vyzbierané financie smerujú na vyplatenie výnosov predchádzajúcim investorom.
 
Zdroj: SOPHISTIC Pro finance, Foto: redakcia