Zložené úročenie pomáha sporiteľom, škodí dlžníkom

Autor: redakčne upravené
30.05.2022 (11:00)

Vysvetlíme vám rozdiel medzi jednoduchým a zloženým úročením tak, aby ste tomu ľahko porozumeli a vedeli to využiť vo svoj prospech.
 

Jednoduché úročenie je naozaj jednoduché

Pri jednoduchom úročení sa úrok (= výnos) vždy počíta len z výšky pôvodného vkladu.

Príklad

Vložíte si do banky 1000 eur a banka vám najbližších 30 rokov, každý rok vyplatí výnos 5%

Vyplatené výnosy:
1. rok 50 eur (=5% z 1000 eur)
2. rok 50 eur (=5% z 1000 eur)
3. rok 50 eur (=5% z 1000 eur)
...
Ako vidíte, výnos bude každý rok rovnaký a po 30-tich rokoch budete mať výnos 1500 eur.

Pri zloženom úročení dostanete úroky z úrokov

Princíp zloženého úročenia spočíva v tom, že sa zhodnocuje zhodnotenie, inými slovami, úročia sa vám aj predchádzajúce výnosy. Prvý rok vám vklad prinesie výnos (= úroky). Výnos sa z banky nevyberie a pripočíta sa k vkladu. A táto suma sa opäť zhodnotí. Nový výnos je tak o čosi vyšší, ako prvý. A každý ďalší výnos je vždy o čosi vyšší ako predchádzajúci. Skrátka, o výnosy sa zvyšuje suma, z ktorej sa následne počítajú výnosy. Opäť ten istý príklad, vložíte si do banky 1000 eur a banka vám najbližších 30 rokov, zhodnotí vklad 5% ročne avšak úroky vám nevyplatia, ale pripíšu k vkladu.

Výpočet výnosov pri zloženom úročení:
1. rok 50 eur (=5% z 1000 eur)
2. rok 53 eur (= 5% z 1050 eur)
3. rok 55 eur (=5% z 1103 eur)
4. rok 58 eur (= 5% z 1158 eur)
...

Len pre zaujímavosť, pri jednoduchom úročení vkladu 1000 eur s výnosom 5% a dobou trvania vkladu 30 rokov, vaše celkové zhodnotenie by bolo 1500 eur (1000 eur x 0,05 x 30 rokov) čo je výrazne menej ako 3 322 eur pri zloženom úročení za rovnaké obdobie a pri rovnakej miere zhodnotenia. Čím dlhšie človek vydrží nevyberať peniaze, tým viac bude za svoju trpezlivosť odmenený. Výška "odmeny" závisí od trvania vkladu a od miery zhodnotenia. Čím vyššie zhodnotenie, tým skôr bude zložené úročenie viditeľné.

Dosiahnutý výnos pri investícií 1000 eur pri zloženom úročení

Vklad 1000 € Po 1. roku Po 2. roku Po 5. roku Po 10. roku Po 20. roku Po 50. roku
Výnos 1 % 10 20 51 105 220 348
Výnos 5 % 50 103 276 629 1653 3322
Výnos 8 % 80 166 469 1159 3661 9063

Dôvodom čoraz vyššieho výnosu pri zloženom úročení, je zvyšovanie sumy, z ktorej sa výnos počíta. Aj keď v prvých rokoch sa môže zdať, že ide len o "drobné", z roka na rok sa tento rozdiel vo výnosoch zvyšuje. Obzvlášť to platí pri vyššej miere zhodnotenia.

Dlžíte banke? Zložené úročenie vás môže zruinovať

Tak ako hrajú úroky z úrokov v prospech sporiteľa, tak hrajú v neprospech dlžníka. Každá nezaplatená splátka dlhu totiž zvýši nezaplatený dlh a tým zvýši úrok, ktorý treba zaplatiť. V každom splátkovom pláne platí, že splácané úroky sú najvyššie na začiatku splácania a postupne (s klesajúcou dlžnou sumou) sa znižujú. Omeškanie v splácaní teda nielen, že nezníži dlh (z ktorého sa počítajú úroky), ale ho naopak zvýši (a úroky budú naopak vyššie).
 
Zdroj: Swiss Life Select Slovensko, Foto: redakcia