S bankou sa dá rokovať o zmene úveru, len ak jej nedĺžite

Autor: Andrej Dorič
16.02.2015 (07:00)

Banky na Slovensku nevyužívajú služby mediátorov pretože tvrdia, že nepoznajú interné bankové systémy. Zmeniť podmienky úveru banky umožnia len klientov bez dlhov.

V nedávnom rozhovore pre BANKY.sk Štefan Urbančík, nezávislý finančný špecialista a  mediátor tvrdil, že banky nemajú veľký záujem o mediáciu. Zisťovali sme či majú banky skúsenosti s riešením sporov s klientmi cez mimosúdne konanie a prečo k nemu majú odmeraný postoj.

Oslovené banky nám potvrdili, že s mediátormi nemajú skúsenosti a ani ich služby nevyužívajú, ale o dôvodoch prečo to nerobia neboli veľmi ochotné hovoriť.

Zadajte otázku do poradne o hypotékach

ČSOB povedala, že má politiku nevyužívať služby externých mediátorov, ale dôvody neprezradila.

Sberbank tiež nerieši spory s klientmi cez mediátorov, ale cez interné oddelenia banky.

V rámci toho sa snažíme posudzovať klientov prípad a pristupovať k nemu individuálne. Externých mediátorv nevyužívame, keďže nie je možné, aby dostatočne poznali interné bankové systémy, čo je nevyhnutné pre pochopenie oboch strán sporu,“ vysvetľuje Ľubomíra Chmelová, hovorkyňa Sberbank.

Napriek tomu špecialisti z oddelenia Collection v Sberbank mnohokrát využívajú techniky mediátora a dosahujú výborné výsledky najmä pri mimosúdnom vymáhaní alebo riešení konfliktných situácií ako rozvody manželov.

Neprehliadnite

Banky zmenia podmienky úveru len poctivým klientom
 

Spomínaný mediátor, sa sťažoval aj na to, že  banky majú dosť absurdné pravidlo, že sú ochotne meniť úverové podmienky len riadne platiacim klientom, tí však pomoc až tak nepotrebujú. Ak už sa stane niekto neplatičom, reštrukturalizácia úveru už bude preňho ťažšia.

ČSOB poskytujeme klientom reštrukturalizáciu úveru len keď nemá u nej dlhy. V prípade, že je klient dlžný musí si najprv záväzky voči banke splatiť a až potom požiadať o zmenu úveru.

S klientom si dohodneme postupné uhradenie dlhu, teda poskytneme mu splátkový kalendár, aby vedel postupne uhradiť dlh. Splátkový kalendár môže byť vytvorený až na 12 mesiacov, pričom konkrétna dĺžka závisí od výšky dlžnej sumy. Po vyrovnaní dlhu s klientom je možné uzavrieť reštrukturalizáciu,“ vysveľuje Zuzana Eliášová, hovorkyňa ČSOB.

Sberbank tvrdí, že nie je možné každého klienta reštrukturalizovať automaticky.

Ak klient nemá na splácanie svojich záväzkov teraz a nevyvíja žiadnu aktivitu, ktorá by viedla k zlepšeniu jeho finančnej situácie, je možné, že v takej situácii bude aj o pol roka (po prípadnom odklade splátok), vtedy je snaha a aktivita banky zbytočná a stratová,“ vysvetľuje Chmelová.

Na druhej strane klientov, ktorí majú snahu svoju situáciu riešiť, Sberbank vychádza maximálne v ústrety.

Každému klientovi, ktorý sa dostane do problémov odporúčame, aby s bankou komunikoval okamžite. Je aj v záujme banky pomôcť klientovi, aby dokázal svoj úver nakoniec dosplácať,“ dodáva Chmelová.
 

Aj pri dražbe domu sa dá ešte s bankou jednať


Zisťovali sme ako banky riešili klienta, ktorého majetok je už v dobrovoľnej dražbe, lebo nesplácal úver. Banke sa nedarí jeho dom predať za sumu akú potrebuje na pokrytie dlžnej sumy. Vtedy klient navrhne, že úver by bol ochotný opäť splácať, ak mu ho banka môže reštrukturalizovať a dražbu zastaví.

ČSOB by klientovi navrhla viaceré alternatívy:
  • možnosť postupného splatenia dlžnej sumy, teda vytvorenie splátkového kalendáru,
  • klient si nájde sám kupcu nehnuteľnosti, čo je pre neho výhodnejšie ako dražba
  • možnosť refinancovať dlžnú sumu cez iný úver
V prípade, že je klient už v dobrovoľnej dražbe a tá je neúspešná a klient požiada o postupné platenie dlhu, tak banka klientovi navrhne splátkový kalendár. Avšak, keďže už bola realizovaná dražba, klient musí pokryť náklady na dražbu,“ vysvetľuje Eliášová.

Sberbank sa snaží s neplatiacim klientom skontaktovať, zasiela niekoľko výziev, SMS upomienky či automatizované hlasové správy. Navyše nepristupuje k vyhláseniu splatnosti úveru hneď po 90 dňoch omeškania.

Banka sa prikloní k zosplatneniu úveru v prípade, že klient s ňou nekomunikuje, nedodržiava dohody a nesnaží sa ani z časti znížiť svoju omeškanú pohľadávku,“ vysvetľuje Chmelová.

Sberbank sa vie dohodnúť aj s klientmi, ktorí chcú svoju situáciu riešiť až po zosplatnení úveru a predložia  návrh na riešenie splácania úveru napríklad tak, že si nájdu vlastného kupcu na nehnuteľnosť. Vtedy sa dražba môže zrušiť.
Foto: BANKY.sk