Dôchodkové sporenie - na štát sa spoliehať nemôžeme

Autor: redakcia
07.05.2020 (08:40)

Pred 16 rokmi sa na Slovensku uviedol do života 2. pilier dôchodkového zabezpečenia. Dôvodom bola demografická predpoveď, podľa ktorej v nasledujúcich desaťročiach bude prudko klesať počet ľudí v produktívnom veku a počet seniorov bude narastať.

Napríklad, v roku 2006 bolo na Slovensku 5,71 produktívneho človeka na jedného dôchodcu. V tom čase bol predpoklad, že uvedený pomer klesne do roku 2050 na 1,9 : 1, čiže v roku 2050 budú menej ako dvaja potenciálne pracujúci na jedného dôchodcu.

Štátny dôchodok o 20 rokov

To, že zmenou demografie bude klesať počet pracujúcich na jedného dôchodcu, počúvame často. Avšak, kým sme to vnímali ako teoretickú a vzdialenú budúcnosť, mnohých to netrápilo. Veď sociálne balíčky to vždy nejako vyriešia...
V nasledujúcej tabuľke je pomer počtu osôb v produktívnom veku k počtu seniorov dnes, v roku 2040 a aj v roku 2050.
 
2020 3,77
2030 2,81
2040 2,38
2050 1,83
Zdroj: PopulationPyramid.net/Slovakia/

Roland Vizner, investičný manažér Across Private Investments dodáva, že v súčasnosti 3,77 človeka v produktívnom veku prispieva na dôchodok jednému seniorovi. Priemerná mzda za minulý rok bola 1 092 eur a priemerný dôchodok ku koncu minulého roka dosiahol 460,39 eur. Aký teda bude dôchodok o 20 rokov, keď na jedného dôchodcu bude len 2,38 produktívneho človeka? „Inými slovami – ak dnes približne 3,4 milióna ekonomicky aktívnych občanov vygeneruje dostatočné množstvo odvodov na pokrytie vyše milióna dôchodkov, o 20 rokov už budú musieť menej ako tri milióny ekonomicky aktívnych obyvateľov pokryť dôchodok viac ako jeden a štvrť miliónu dôchodcov. Tým pádom ten ich (náš, váš...) budúci dôchodok musí byť nižší v pomere k priemernej mzde,“ tvrdí R. Vizner. Odhad vášho dôchodku si môžete orientačne vypočítať aj na dôchodkovej kalkulačke. To, či budúci dôchodca o dvadsať rokov dostane od štátu dôchodok 390 eur alebo 450 eur, nie je až tak podstatné. Podstatný je fakt, že štátny dôchodok nebude stačiť na dôstojnú starobu.

Čo treba spraviť, aby boli dôchodky vyššie?

Potenciálnych opatrení je niekoľko, no ani jedno neznie populárne.
  • Zvýšiť odvody
  • Zvýšiť vek odchodu do dôchodku
  • Financovať zvyšujúci sa deficit dôchodkového systému zo štátneho rozpočtu, buď na úkor iných priorít (zdravotníctva, školstva, diaľnic...), alebo na úkor rastúceho zadlženia štátu alebo zvýšením daní
Ďalším riešením môže byť podpora 4. dôchodkového piliera, napríklad formou zrovnoprávnenia s existujúcim 3 pilierom. „Ak zamestnávateľ, ktorý prispieva zamestnancovi do 3. piliera a neplatí z tohto príspevku odvody do Sociálnej poisťovne, nemal by platiť odvody ani zamestnávateľ v prípade príspevku zamestnancovi na jeho individuálny účet v 4. pilieri,“ uzatvára R. Vizner. Takáto podpora by bola v súlade s platným Nariadením o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte, ktorého implementácia nás na Slovensku v najbližších rokoch čaká.

Spomínané opatrenia sú na úrovni štátu a bežný človek ich ovplyvniť nevie. Každý z nás však môže pristupovať k svojmu budúcemu dôchodku zodpovedne a sporiť si na dôchodok v 2. pilieri, v 3. pilieri, alebo iným spôsobom, ktorý prinesie za dlhé roky sporenia želané zhodnotenie.

Tipy na lepší dôchodok

  1. Správne si nastavte 2. pilier.
  2. Využijte príspevky zamestnávateľa a sporte si v 3. pilieri.
  3. Využite na dôchodkové sporenie vhodný investičný produkt. Obyčajný sporiaci účet nie je vhodný na dlhodobé sporenie.
  4. Aj investičná nehnuteľnosť môže byť jednou z možností.
  5. Dobre zvážte, komu zveríte svoju dôveru. Vyvarujte sa lákavým investíciam, ktoré sľubujú výnos desiatky percent, prípadne investíciam, ktoré nebudete vedieť predať ani za takú cenu, za akú ste ich nakúpili...
Zdroj: Across Private Investments, Foto: redakcia