Hypotéky pre dôchodcov majú viacero obmedzení. Nízky príjem a vysoký vek znižuje šancu na úver

Autor: redakcia
16.09.2020 (10:00)

Banky požičajú na bývanie aj dôchodcom, ale splatiť úver musia do veku 70 rokov. Ak majú mladšieho spoludlžníka, môžu splácať až do veku 75 rokov.

Národná banka Slovenska nedávno upozornila na to, že v bankách pribúdajú úvery, ktoré budú ľudia splácať aj v dôchodkovom veku. BANKY.sk sa pozreli na to, aké podmienky ponúkajú banky dôchodcom pri hypotékach.

Banky požičajú aj dôchodcovi, ale musí spĺňať kritérium solventnosti, teda mať primeraný príjem k výške úveru, a navyše musí mať aj primeraný vek. Banky tvrdia, že penzisti sa bezhlavo nezadlžujú a sami žiadajú o podstatne nižší úver v porovnaní s klientami v produktívnom veku.

Vek žiadateľa

Hypotéka je zvyčajne dlhodobý úver na desiatky rokov. Ak by si ho chcel zobrať dôchodca, musí rátať s tým, že hypotéku musí splatiť skôr, najlepšie do veku 70 rokov. „Optimálne je, ak vek žiadateľa nepresiahne v čase predpokladaného splatenia úveru 65 rokov, po individuálnom posúdení môže byť táto hranica posunutá až na 70 rokov,“ hovorí Lýdia Žáčková, hovorkyňa Poštovej banky. Ostatné banky majú podobné horné limity veku žiadateľa. Vo VÚB rozlišujú, či je žiadateľ vo veku do 55 rokov, vtedy je maximálna hranica veku v čase splatenia hypotéky 70 rokov. Človek po 55-ke musí úver splatiť už do 68 rokov. „Klientovi, ktorý si zvolí splatnosť úveru s prechodom do dôchodkového veku bude toto zohľadnené pri schvaľovaní výšky úveru,“ dodáva Lucia Luptáková, PR manažérka VÚB. V podstate to znamená, že banka mu nemusí schváliť plnú výšku úveru, o ktorú žiada, ale ju zníži, lebo sa obáva, že príjmy sa dôchodcovi podstatne znížia.

mBank síce nelimituje vek žiadateľa o úver, ale odporúča splatiť hypotéku tiež do veku 70 rokov.

Tatra banka je konzervatívnejšia. „Dôležité je, aby vek klienta a splatnosť na úvere nepresiahli u hlavného dlžníka 65 rokov. V prípade spoludlžníka je hranica splatnosti úveru posunutá do 70 rokov,“ dodáva Zuzana Žiaranová, hovorkyňa Tatra banky.

Dĺžka úveru

Banky limitujú aj minimálnu dobu splatnosti hypotéky. Zvyčajne sa pohybuje od štyroch do piatich rokov. Niektoré banky však požičajú na bývanie aj s ročnou splatnosťou, ale to už ide o spotrebné úvery a nie klasickú hypotéku.

Spoludlžník pomôže

Ak dôchodca nespĺňa príjmové či vekové požiadavky na úver, môže mu pomôcť ručiteľ či spoludlžník. Zvyčajne je to niekto z rodiny a mal by byť mladší a solventnejší. Vtedy by sa mohla doba splatnosti úveru predlžiť, ale tiež nie do nekonečna.

„Najmladší účastník úveru nesmie v čase lehoty splatnosti prekročiť vekovú hranicu 70 rokov a zároveň žiadny z účastníkov nesmie v čase splatnosti úveru prekročiť vekovú hranicu 75 rokov,“ informuje Marta Cesnaková, hovorkyňa Slovenskej sporiteľne.

V Slovenskej sporiteľni môže mať dôchodca spoludlžníkov rôznych, nemusia byť v príbuzenskom vzťahu. Potom aj dĺžka splatnosti úveru závisí od veku spoludlžníkov. 62-ročný človek dostane úver maximálne s 8-ročnou splatnosťou. Ak bude mať napríklad 50-ročného spoludlžníka, splatnosť úveru môže byť až 13 rokov.

VÚB akceptuje ako solidárneho spoludlžníka napríklad partnera, brata či sestru. Vtedy žiadateľ musí spĺňať podmienku maximálneho veku minimálne pre polovicu doby splatnosti úveru, pričom hlavný dlžník musí mať samostatne akceptovateľný príjem. To znamená, že ak dôchodca žiada o hypotéku na 15 rokov, jeho spoludlžník by nemal mať viac ako 61 rokov. VÚB má aj podmienku, že hlavného dlžníka nebude možné vypustiť z úverového vzťahu cez zmenu zmluvných podmienok. V mBank platí, že ak má spoludlžník taký príjem, ktorý tvorí viac ako 50 percentný podiel z celkových príjmov v žiadosti, môže sa splatnosť úveru nastaviť podľa jeho veku a nie podľa hlavného dlžníka. V praxi to znamená, že sa hypotéka môže splácať aj 20 či 30 rokov, ak je spoludlžník mladší.

Iné riešenie pre dôchodcu ponúka Tatra banka. Z. Žiaranová radí, aby si úver zobral jeho mladší partner alebo deti a on môže dať do zábezpeky svoju nehnuteľnosť.

Kratší čas splácania = vyššia splátka

Aj keď splníte parametre veku, nezabúdajte na to, že kratšia doba splatnosti hypotéky znamená vyššiu splátku úveru.

Pri úvere 50 000 eur, so splatnosťou 20 rokov a výškou úrokovej sadzby 1%, by mesačná splátka bola 230 eur. Ak však pri rovnakom úvere bude splatnosť len 8 rokov, splátka sa vyšplhá na 542 eur.

Ak by sme chceli zachovať výšku splátky 230 eur, banka by nám požičala "len" 21 300 eur, čo by na kúpu bytu asi nestačilo. Pokiaľ nemáme tučné úspory.
 
Výška úveru 50 000 eur 50 000 eur 21 300 eur
Splatnosť 20 rokov 8 rokov 8 rokov
Výška úrokovej sadzby 1% 1% 1%
Výška mesačnej splátky 230 eur 542 eur 230 eur
Foto: Nicole de Khors, Burst.shopify.com