Sporenie alebo investovanie do fondov? Využiť môžete výhody obidvoch

Autor: redakcia
19.02.2021 (11:40)

Veľa klientov stále ešte nedôveruje investičným produktom a svoje úspory drží na sporiacom účte s nulovým úrokom. Nielenže nič nezarobia na úrokoch, ale každý rok vplyvom inflácie ich úspory strácajú kúpnu silu. Akým spôsobom je možné preklenúť túto nedôveru k investovaniu?

Pokiaľ s investovaním nemáte skúsenosti a bojíte sa, že prídete o svoje úspory, začnite opatrne. Banky pre týchto začínajúcich investorov majú pripravené kombinované produkty, na ktorých môžu zarobiť viac ako na bežnom termínovanom vklade a zároveň si vyskúšať investovanie.

Ako funguje termínovaný vklad spojený s investovaním

Kombinovaný produkt sa skladá z dvoch častí. Jedna je vo forme termínovaného vkladu a druhá vo forme investície do podielového fondu. Klient menšiu časť peňazí uloží na termínovaný vklad a väčšiu časť do podielového fondu. Výminka je J&T BANKA, v ktorej si klient môže vybrať v akom pomere si rozloží svoje peniaze. Pokiaľ má veľké obavy z investovania, do investičnej časti môže vložiť len 30% z celkovej investície. Milan Janásik, hovorca J&T BANKY vysvetľuje: " Je pravdou, že klienti, ktorí začínajú s investovaním, sú pri rozkladaní prostriedkov medzi termínovaný vklad a investíciu do fondu spočiatku o čosi opatrnejší . Čo sa týka početnosti, najviac rozložení medzi termínovaný vklad a investíciu do fondu je v pomere 50 : 50. Avšak vo väčšine prípadov už po prvom roku pri porovnaní výnosu na časti v podielovom fonde a na časti termínovaného vkladu investori vidia, že investíciou do fondu dokážu prostriedky zhodnotiť atraktívnejšie, a tak na ďalšie obdobie presunú väčšiu časť prostriedkov do fondu, prípadne sa rozhodnú čisto pre investíciu do niektorého z podielových fondov."

Pri týchto kombinovaných produktoch ďalším lákadlom sú zvýhodnené úroky na termínovanej časti. Zvýhodnené úroky sa týkajú iba prvého obdobia viazanosti 1 rok.

Prehľad kombinovaných produktov

  Min. suma vložená do kombi produktu Úrok na termínovanom vklade Pomer vklad vs. investícia v % Vstupný poplatok
CSOB
Kombi ponuka*
2 000 eur 2% 25:75 1-3%
J&T Banka
Investičný vklad
10 000 eur 1,2-1,6% 30:70
50:50
70:30
0,6%
PABK
Užitočný vklad III.**
1 000 eur 1,5% 30:70 0%
SLSP
Kombi vklad
1 500 eur 1,5%-2,5% 33:67 0,8-1,2%
VUB
Kombiprodukt
1 500 eur 2,5% 33:67 1,33%
* v ponuke do 15.4.2021
** v ponuke do 31.3.2021

Porovnanie výnosov

Pozreli sme sa, koľko zarobil klient v minulom roku, ak vklad 10 000 eur nechal v plnej výške na termínovanom vklade a porovnali sme to s výnosom, ktorý by získal, ak by časť prostriedkov investoval do fondu J&T Bond.
 
Termínovaný vklad Investícia do podielového fondu J&T Bond Hrubý ročný výnos
10 000 € - 100 €
7 000 € 3 000 € 131,7 €
5 000 € 5 000 € 149,5 €
3 000 € 7 000 € 159,3 €

V závislosti od toho, v akom pomere si klient rozložil prostriedky medzi investíciu a vklad, zarobil 1,32 % až 1,59 %. Ak by investoval do fondu J&T Selekt, dosiahol by hrubý výnos 1,45 % až 1,91 %. V oboch prípadoch je to viac ako keby nechal celú sumu na termínovanom vklade.

Poplatky

Kým s termínovaným vkladom nie sú spojené žiadne poplatky, pri investičnej časti treba počítať so vstupným poplatkom. Ten sa pohybuje od 0% v Poštovej banke až po 3% v ČSOB banke.

Pre ktorých klientov sú vhodné kombinované produkty

Vhodnosť ponúkaných produktov sa vždy posudzuje podľa výsledkov investičného dotazníka, ktorý klient musí vyplniť. Investor má pri ňom istotu vopred známeho výnosu z termínovaného vkladu v kombinácii s potenciálom zaujímavého výnosu z podielového fondu, s ktorým je síce spojené riziko, ale výnosy z neho môžu byť násobne vyššie."Investičný vklad je produkt spojený s ročným vkladom, preto nie je vhodný na krátkodobé uloženie prostriedkov na niekoľko týždňov či mesiacov," upresňuje M. Janásik.

ČSOB Kombi vklad

Ak sa klient rozhodne investovať do ČSOB kombi produktu, musí si pripraviť minimálne 2000 eur, ktoré sa rozdelia v pomere 500 eur na termínovaný vklad a 1500 do podielového fondu. Na termínovanej zložke ponúka ČSOB klientom úrok 2% ročne. Je to výrazne viac, ako pri bežnom termínovanom vklade, na ktorom je úrok 0,01%. V investičnej zložke ČSOB ponúka klientom na výber niekoľko podielových fondov.

J&T BANKA Investičný vklad

Ak si klient vyberie Investičný vklad v J&T BANKE, bude potrebovať sumu 10 000 eur. Rozložiť ju môže v pomere 30:70 alebo 50:50 alebo 70:30 medzi termínovaný vklad a investíciu. Výška úroku na termínovanej časti závisí od toho, v akom pomere klient rozloží vložené prostriedky. Čím viac peňazí vloží do investovania, tým vyšší úrok na termínovanom vklade dostane. Štandardná úroková sadzba na temínovanom vklade v J&T BANKE je 1%, pri investičnom vklade banka ponúka 1,6%. Klient si môže vybrať z troch podielových fondov J&T Bond, J&T Select a J&T Profit.

Poštová banka Užitočný vklad III.

V Poštovej banke môže klient investovať do Užitočného vkladu III. už od sumy 1000 eur, ktorá sa rozloží v pomere 300 eur na termínovaný vklad a 700 eur do Kapitálového fondu. Zvýhodnená úroková sadzba na termínovanej časti je 1,5%. Na rozdiel od ostatných bánk, zvýhodnený úrok klient dostáva pri viazanosti na 2 roky. Úroky na bežnom termínovanom vklade pri 2-ročnej viazanosti sú 0,1%. V investičnej zložke klient môže investovať do Kapitálového fondu.

Slovenská sporiteľňa Kombi vklad

V Slovenskej sporiteľni klient pri Kombinovanom vklade bude potrebovať sumu 1500 eur, ktorú rozloží v pomere 500 eur na termínovaný vklad a 1000 eur do podielového fondu. Výška úroku na termínovanom vklade je 1,5%-2,5% a závisí od toho, aký podielový fond si klient vyberie. Pri bežnom termínovanom vklade Sporka ponúka úrok 0,01%. V investičnej zložke Sporiteľňa ponúka klientom na výber tri fondy.

VÚB Kombiprodukt

Vo VÚB banke klient môže do Kombiproduktu vložiť minimálnu sumu 1500 eur, ktorú rozloží v pomere 500 eur na termínovaný vklad a 1000 eur do podielového fondu. Na termínovanom vklade dostane klient zvýhodnený úrok 2,5%, pričom na bežnom termínovanom vklade banka ponúka úrok 0,05%. Klient si môže vybrať z viacerých fondov, ktoré má v ponuke Eurizon SK.
 
Foto: redakcia