Ako sa vyhnúť zdraženiu hypotéky?

Autor: redakčne upravené
09.03.2022 (12:00)

Snahou každého žiadateľa o hypotéku je získať čo najnižšiu úrokovú sadzbu a čo najnižšie poplatky s celým úverom súvisiace. Časom sa môže stať, že hypotéka začne stúpať na cene. Aké máte možnosti?

Zdražovanie hypotéky sa môže prejaviť napríklad zvýšenou úrokovou sadzbou po uplynutí prvej fixácie, zvyšovaním poplatkov banky, v ktorej dlžník svoju hypotéku spláca alebo dokonca sankčnými poplatkami v prípade nepravidelného splácania.

Objektívne príčiny zdraženia úveru

Náklady na hypotéku môžu narásť z dôvodov, ktoré nevie dlžník sám ovplyvniť. Sú nimi napríklad vysoká inflácia, alebo ekonomická kríza. Tieto faktory nútia banky zvyšovať úrokové sadzby, pretože keby tak neurobili, samé by sa dostali do ťažkej situácie.

Subjektívne príčiny nárastu ceny hypotéky

Častejšie sa ale stretávame s tým, že k zvýšeniu ceny úveru dlžníci prispejú sami svojim konaním. Najviac banky navyšujú ceny úverov tým klientom, ktorí majú omeškané splátky alebo svoj úver prestali splácať úplne. V tomto prípade pripočítavajú k zostatku istiny sankčné úroky a navyše každá upomienka stojí nemalé peniaze, ktoré dlžník tiež musí banke uhradiť. Žiaľ, takíto dlžníci majú malé šance cenu svojho úveru znížiť.

Častým dôvodom zbytočne drahej hypotéky je aj nesprávny výber úverového produktu v kombinácií s výberom nevhodnej banky.

Možnosti, ako sa vyhnúť zdraženiu úveru

1. Tvorba rezervy

Asi najjednoduchšou formou úspory na hypotéke je tvorba finančnej rezervy. Využiť ju môžete v období poklesu príjmu, aby ste nemeškali s pravidelnými splátkami, alebo ju môžete použiť na mimoriadne splátky a znížením istiny úveru ešte viac ušetriť na úrokoch. Alebo v prípade zvýšenia úrokovej sadzby po ukončení fixačného obdobia mimoriadnou splátkou si znížite zostatok úveru. Vytvorenou rezervou je možné vyplatiť časť úveru aj v prípade plošného nárastu úrokových sadzieb.

2. Výber vhodného typu fixácie

Zdraženiu hypotéky je možné vyhnúť sa správnym výberom vhodného typu fixácie. Kým na jednej strane môže byť krátka fixácia s výrazne nízkou úrokovou sadzbou lákavým riešením, pre väčšinu dlžníkov, ktorí si berú hypotéku na dlhé, až 30-ročné obdobie, je v dnešnom období plnom ekonomických neistôt lepšou voľbou trochu vyšší úrok, ale s dlhou fixáciou. Dnes si mnohí fixujú úroky na obdobie až 10 rokov, pričom vedia získať úrok už aj okolo 1%.

3. Refinancovanie

Ďalším dosť využívaným spôsobom, ako sa vyhnúť zdraženiu úveru, je refinancovanie súčasnej hypotéky. Buď v existujúcej banke, alebo prenosom úveru do inej banky. Tu si ale treba dať pozor na výhodnosť refinancovania. Nová banka musí mať možnosť preplatenia poplatku za predčasné splatenie v pôvodnej banke alebo iným spôsobom tento poplatok kompenzovať a tiež je dôležité nastaviť novú fixáciu a úrokovú sadzbu tak, aby celý refinanc mal želaný efekt aj do budúcnosti.

4. Retencia

Klienti často využívajú ešte jeden spôsob, ako zabrániť zvýšeniu aktuálnej hypotéky, a tým je retencia. V tomto prípade ide o možnosť zníženia úroku na aktuálnej hypotéke. Väčšinou k nej dochádza v dvoch prípadoch: ak klient chce zrefinancovať svoju hypotéku do inej banky, súčasná banka mu ponúkne novú, nižšiu úrokovú sadzbu za účelom jeho udržania. Alebo klient môže o zníženie sadzby na súčasnej hypotéke požiadať pri návšteve pobočky. Väčšinou banky za túto zmenu inkasujú poplatok ako za zmenu podmienok úveru, pretože okrem zníženého úroku banka klientovi obnovuje aj fixáciu. Retenciu je možné využiť v ktoromkoľvek momente splácania, ale len za predpokladu, že dlžník nemá omeškané splátky a odporúčame ju vtedy, ak je v súčasnej banke spokojný so všetkými jej službami a nemá záujem ju zmeniť.

Spôsobov, ako sa vyhnúť zdraženiu hypotéky alebo iného typu úveru, je viac. Základným predpokladom je bezproblémové splácanie svojich záväzkov. Aby každý úver zostal dlžníkovi čo najlacnejší v každom momente, je dôležité sledovať vývoj úrokových sadzieb a zároveň sa optimálne postarať aj o svoje voľné peniaze, napríklad vhodným sporením alebo investovaním.
 
Zdroj: hypoconsulting.sk, Foto: Ivan Sedlák