Hypotéka: spoludlžník a ručiteľ

Autor: redakčne upravené
21.03.2022 (08:15)

Dlžníkom na úvere môže byť jedna osoba, v prípade manželov na hypotéke musia byť nerozdielne účastníkmi obaja manželia. Spoludlžník však nemusí byť len manžel/ka. A aký je rozdiel medzi spoludlžníkom a ručiteľom?

Hypotéka ako záväzok manželov

Ak ste vydatá alebo ženatý, do hypotéky zo zákona musíte vstúpiť obaja spolu s manželským partnerom. Je to kvôli BSM (bezpodielové spoluvlastníctvo manželov), pretože ako manželia ste po uzavretí manželstva spoločnými vlastníkmi nadobudnutých vecí ako aj spoločne musíte zdieľať svoje záväzky.

Niekedy však o hypotéku chce požiadať a byť dlžníkom len jeden z manželov.

Obmedzenie resp. zrušenie BSM a hypotéka

Ak budete chcieť požiadať o hypotéku bez svojho manžela/ky, banky vám to umožnia. Vopred si však musíte požiadať o obmedzenie alebo zrušenie BSM. Každá banka požaduje iný doklad, potvrdzujúci obmedzenie alebo zrušenie BSM, ktorý budete musieť banke predložiť pri žiadosti o hypotéku. Niektorým bankám stačí notárska zápisnica o obmedzení BSM na účely splácania hypotéky, do iných bánk budete musieť predložiť rozhodnutie súdu o obmedzení alebo zrušení BSM. O tom, ktorá banka aký spôsob obmedzenia BSM požaduje, vás oboznámi aj náš hypotekárny špecialista.

Spotrebný úver u manželov

V mnohých bankách môže o spotrebný úver bez založenia nehnuteľnosti požiadať len jeden z manželov. V takomto prípade, banky majú stanovenú maximálnu výšku úveru, ktorý nemusí byť predmetom BSM a preto dlžníkom na ňom môže byť len jeden z manželov. Pri vyšších sumách v niektorých bankách je tiež potrebné obmedzenie alebo zrušenie BSM.

Kto je spoludlžník a aké má postavenie?

Spoludlžník môže byť aj iná osoba, ako manžel resp. manželka. Keďže pri posudzovaní hypotéky sa príjmy žiadateľov – dlžníkov sčítavajú, často do hypotéky vstupujú so žiadateľmi aj ich rodičia, súrodenci alebo druhovia. V praxi je najbežnejšie, že si partneri (druh/družka) spolu kupujú nehnuteľnosť a zároveň ju obaja chcú aj vlastniť. Alebo mladý žiadateľ má nízky príjem a rodičia či súrodenci s ním vstupujú do úverového vzťahu kvôli dostatočnému príjmu a bonite.

Podobne ako pri hypotékach aj o spotrebný úver môžu s hlavným žiadateľom žiadať aj ďalšie osoby, či už druh a družka, príbuzní alebo ktokoľvek ďalší. V prípade spoludlžníctva za splácanie akéhokoľvek typu úveru zodpovedajú všetci dlžníci rovnakou mierou a bez obmedzení.

Hypotéka/spotrebný úver a ručiteľstvo

Aj keď dnes ide už o menej častý spôsob zabezpečenia hypotéky, niektoré banky uplatňujú ručiteľstvo. Ručiteľ nie je priamym účastníkom úveru, nie je dlžníkom. Ručiteľ ručí za splácanie hypotéky a ak dlžník alebo viacerí dlžníci prestanú svoj záväzok voči banke splácať, banky vyzývajú na pokračovanie v splácaní práve ručiteľov. Ak pri spoludlžníctve sa príjmy všetkých žiadateľov spočítavajú, pretože sú za splácanie úveru zodpovední spoločne, ručitelia musia mať dostatočný príjem a musia byť schopní prevziať splácanie hypotéky samostatne.

Odstúpenie účastníkov od hypotéky alebo spotrebného úveru

V prípade, ak ste účastníkom úverového vzťahu ako spoludlžník alebo ručiteľ, vždy máte možnosť po dohode s ostatnými dlžníkmi z úverového vzťahu odstúpiť. Deje sa to napríklad v prípade rozvodu. Samozrejme, vystúpiť z úverového vzťahu sa nedá len tak, o túto zmenu musíte požiadať v banke. Banka s tým bude súhlasiť len v prípade, ak príjmy a bonita dlžníka, ktorý ostane v úverovom vzťahu, postačujú na splácanie záväzku voči banke aj po odstúpení spoludlžníka prípadne zrušení ručiteľského záväzku.
 
Zdroj: hypoconsulting.sk, Foto: Ivan Sedlák